broj: 11-12/2007        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     pdf    TXT     HR     EN 549
Sažetak: U cilju smirivanja živih pijesaka Krbavskog polja, Šumarski ured I Ličke pukovnije Karlovačkog generalata napravio je plan i razradio tehniku pošumljavanja radi smirivanja živih pijesaka. Pošumljavanje je započelo 1746. godine, a obavljano je pod vodstvom kapetana (kasnije generala) Ernesta Gideona Laudona. Korištene su sadnice hrasta lužnjaka (Quercus robur), sađene u jame dubine 1m, koje su bile punjene humusom iz obližnjih šuma, a sađeno je 10 000 sadnica po hektaru. Način pošumljavanja propisan je i obavljan po vojničkom ustroju, prikazana je vojska – pukovnija u vojničkom pokretu i to: glavnina, rezerva, pobočnica i izvidnica. U čast Laudonu, narod je tu šumu nazvao njegovim imenom.
Danas u park šumi “Laudonov gaj”, koja je zaštićena na površini od 33,23 ha prema Zakonu o zaštiti prirode, imamo 518 starih stabala hrasta lužnjaka (godine 1987. bilo ih je 584). Prsni promjer im se kreće od 57–153 cm. Najveći broj stabala, njih 377 ili 72,8 % ima prsni promjer od 81–110 cm, a najveći broj, njih 157 ili 30,3 % nalazi se u debljinskom stupnju od 91–100 cm. Visina im se kreće od 8–26 m. Najveći broj stabala nalazi se u visinskom razmaku od 21–24 m. Od ukupno 518 stabala 51 stablo je slomljeno, dok je 267 stabala (51,5 %) vidljivo šupljeg debla.
Sa fitobioklimatološkog gledišta park šuma nalazi se u zoni koju karakterizira klimazonalna zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba (Epimedio-Carpinetum betuli Ht. 1938/Borh 1963). Sama kultura hrasta lužnjaka po sastavu prizemnog rašća koji je oskudan diferencijalnim vrstama najviše se približio zajednici hrasta lužnjaka i velike žutilovke (Genisto elatae-Quercetum roboris Ht. 1938).
Iako ispod hrastova i na čistinama nalazimo gust ponik i pomladak, on nakon 2–3 godine (visine 40 cm) propada, tako da mladog naraštaja hrasta lužnjaka nema na cijeloj površini park šume. Rubne dijelove i čistine zato naseljava obični bor (Pinus sylvestris) kao pionirska vrsta sa susjednih kultura. Stoga će trebati pristupiti pošumljavanju čistina i progala, koristeći se parkovnom metodom sadnje. Sadnice moraju biti starije (školovane), visine 1,5–2 m.
S obzirom na značajnu biološko-ekološku, krajobraznu i povijesnu važnost “Laudonovog gaja” on svakako zaslužuje jedan cjelokupan interdisciplinaran pristup valorizacije, koji mora obuhvaćati biološke i vrtno-arhitektonske sadržaje i elemente.
Tako koncipiran, uređen i održavan, mora naći svoje mjesto u svekolikoj turističkoj karti ličkoga kraja.
Ključne riječi: biološko-ekološka valorizacija; hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci; Laudonov gaj; sanacija; turistička
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
 
OBLJETNICE
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
 
IN MEMORIAM
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION