broj: 11-12/2014        pdf (6,38 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSTVO KAO GOSPODARSKA GRANA, DANAŠNJE STANJE I TRETMAN     pdf    TXT     HR     EN 549
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Željko Lovrinčević, Davor Mikulić UDK 630*906+794 (001)
UTJECAJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE NA GOSPODARSTVO HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 551
Sažetak
Šumarstvo i drvna industrija su značajni za hrvatsko gospodarstvo. U ovom radu je kvantificirano njihovo značenje kroz input-output analizu. Kvantificirani su izravni i neizravni učinci koji nastaju kroz lance proizvodnje i potrošnje svih djelatnosti. Multiplikativni učinci proizvodnje u šumarstvu i drvnoj industriji u Hrvatskoj su značajni. Izračunati multiplikatori pomoću metode input-output analize pokazuju da je najveći multiplikator bruto proizvodnje u odjeljku 20 nacionalne klasifikacije djelatnosti prerada drva i proizvodi od drva i iznosi 1,94, što je najveći multiplikator u odnosu na sve ostale promatrane odjeljke. Potom slijede Šumarstvo, odjeljak 02 s 1,77 i proizvodnja namještaja, odjeljak 36, s multiplikatorom 1,76. Podjednaki zaključci vrijede i kod multiplikatora bruto dodane vrijednosti. Glede zaposlenosti, izravan učinak je najznačajniji kod proizvodnje namještaja 5,4.
U cjelini gledano, tzv. drvni klaster ova tri odjeljka NKD-a u usporedbi s ostalim multiplikatorima za hrvatsko gospodarstvo imaju iznadprosječno velike vrijednosti. Međutim, njihovi učinci su rasprostranjeni izravno u okviru drvnog klastera, a manje kroz druge djelatnosti, te prevladavaju izravni učinci, dok su neizravni manje značajni. U usporedbi s drugim novim članicama EU, udio uvezenih inputa u šumarstvu i drvnoj industriji je manji. Glede raspodjele dodane vrijednosti, udio sredstava zaposlenih u Hrvatskoj je jako velik i iznosi oko 30,9% te najveći je među promatranom skupinom zemalja i najsličniji je strukturi slovenske drvne industrije. Visoku razinu troškova rada ne prati i podizanje tehnološke razine proizvodnje koje bi osiguralo rast konkurentnosti i rast udjela proizvoda veće dodane vrijednosti.

Ključne riječi: šumarstvo; drvna industrija; input-output analiza; Hrvatska
Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak UDK 630*164 (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) (001)
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 563
Kyriaki Kitikidou, Elias Milios, Ioannis Lipiridis UDK 630* 516 + 524.2 (Pinus sylvestris L.) (001)
MODELI PROCJENE VOLUMENA STABALA TE ANALIZA STRUKTURNIH ODNOSA METODOM NAJBLIŽIH SUSJEDA U SASTOJINAMA OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SREDIŠNJEM MASIVU RODOPA     pdf    TXT     HR     EN 573
Mustafa Yilmaz, Tefide Yüksel UDK 630*232.3 (Abies cilicica Ant. Et Kotschy/Carriére) (001)
MORFOLOŠKA I FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA CILICIJSKE JELE (Abies cilicica /Ant. et Kotschy/Carriére) U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ivan Tekić, Borna Fuerst-Bjeliš, Anamarija Durbešić UDK 630*233 + 187 (Pinus halepensis Mill.)
RASPROSTRANJENOST ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) I NJEGOV UTJECAJ NA VEGETACIJU I STRUKTURU PEJZAŽA ŠIREG ŠIBENSKOG PODRUČJA     pdf    TXT     HR     EN 593
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
GRMUŠA PJENICA (Sylvia communis Latham)     PDF    TXT 601
Alojzije Frković
ZELENI ŠKRILJEVAC MEDVEDNICE NA POŠTANSKOJ MARKI     PDF    TXT 602
Jozo Franjić
NEDOVOLJNO POZNAVANJE BILJAKA MOŽE BITI KOBNO – JESENSKI MRAZOVAC (Colchicum autumnale L., Colchicaceae)     PDF    TXT 603
Jozo Franjić
ENDEM HRVATSKE FLORE – VELEBITSKA DEGENIJA     PDF    TXT 604
Marija Glavaš
NAJVEĆA SANACIJA U PARKU MAKSIMIR – POSTUPAK SADNJE I SIDRENJA STABALA     PDF    TXT 605
Damir Drvodelić
ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA I DIO     PDF    TXT 608
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI PROF. DR. SC. MARIJANU GRUBEŠIĆU     PDF    TXT 611
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marilena Idžojtić
DR. SC. IGOR POLJAK     PDF    TXT 613
 
OBLJETNICE
     
Alojzije Frković
NAČELA MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA LOVSTVO I ZAŠTITU PRIRODE 1954 – 2014     PDF    TXT 615
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Josip Dundović
9. HRVATSKI DANI BIOMASE     PDF    TXT 617
Milan Glavaš
11. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 620
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Tatjana Đuričić Kuric
VELIKI USPJEH SJEKAČKE REPREZENTACIJE REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT 622
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Goran Bukovac
HUMANITARNO-EKOLOŠKA AKCIJA     PDF    TXT 623
Miroslav Harapin
EKSKURZIJA HŠD – OGRANAK ZAGREB NA RAB I U SENJ     PDF    TXT 624
Oliver Vlainić
DVODNEVNA EKSKURZIJA OGRANKA KARLOVAC NA KRK I U SENJ     PDF    TXT 626
Damir Delač
ZAPISNIK 4. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A ODRŽANE 12. PROSINCA 2014. GOD. U DVORANI ŠUMARSKOG DOMA     PDF    TXT 632
 
IN MEMORIAM
     
Porin Schreiber
NIKŠA VUČETIĆ (1926–2014)     PDF    TXT 641

                UNDER CONSTRUCTION