broj: 11/1931        pdf (30,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA STATISTIKA I POLITIKA
     
Ing. M. Manojlović
Revizija dugoročnih šumskih ugovora u 1929/30 godini.     PDF    TXT 528
Ing. S. Baranac
Šumsko zadrugarstvo.     PDF    TXT 544
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Insp. J. Gorničić
Carinska i prometna politika i dumping na drvnom tržištu.     PDF    TXT 553
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. P. Đorđević
Dr. Roko Vuković i njegova kritika.     PDF    TXT 556
Ing. M. Anić
Glasnik za šumske pokuse 3.     PDF    TXT 566
 
RAZNO
     
Boravak Prof. H. Perrina u našoj državi     PDF    TXT 567
Dr. Petrović
Šume i šumska privreda u Južnoj Srbiji. Predavanje održano na glavnoj skupštini J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 567
Ing M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT     HR 575
Predavanje održano na glavnoj skupštini J. Š. U. u Skoplju 1931.
 
UZGOJ ŠUMA
     
Ing. M. Pećina
Pošumljavanje goleti Južne Srbije.     PDF    TXT 575
 
RAZNO
     
Inž. J. Rugole
Opšte prilike šumarstva Južne Srbije s osobitim obzirom na iskorišćavanje suvata.     PDF    TXT     HR 580
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 55-te odnosno X-te glavne redovite godišnje skupštine J. Š. U. u Skoplju 1931.     PDF    TXT 597
Ispravci podružnice J. Š. U. u Beogradu     PDF    TXT 619
 
LIČNE VIJESTI
     
D. Hradil
† Karmelo Zajc.     PDF    TXT 622

                UNDER CONSTRUCTION