broj: 7-8/1999        pdf (27,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
ZNAČENJE ŠUME U EKOLOGIJI KRAJOLIKA     PDF    TXT     HR 285
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z. UDK 630* 188 + 907 (001)
Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma"     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Iz popisa zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj: Naglavice ili zavrate     PDF    TXT 300
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 232 + 232.1 + 233 (001)
Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*     pdf    TXT     HR     EN 301
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Trinajstić, I., Franjić, J. UDK 630* 188
Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*     pdf    TXT     HR     EN 311
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 576.89
Krpelji i neke antropozoonoze     pdf    TXT     HR     EN 323
Kružić, T. UDK 630* 679
Razvoj računalnih informacijskih sustava šumarstva Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 329
Sažetak: U radu su opisani osnovni elementi informacijskog sustava. Informacijski sustav, teoretski, ne mora nužno biti u svezi s elektronskim računalom. Klasična šumsko-gospodarska osnova imala je sve elemente informacijskog sustava. Zadaća informacijskog sustava je da pomogne dobrom gospodaru (manager-u).
Zbog brzog razvoja računala, danas se već i riječima "informacijski sustav" (IS) podrazumijeva računalni informacijski sustav (RIS) koji ima 5 karika: ljudi, procedure (upute), računalni programi, računalna oprema i podaci. Učinkovitost informacijskog sustava ovisit će o najslabijoj karici, a ne o dobrom prosjeku.
Po autorovoj ocjeni, jedini računalni informacijski sustav (RIS) u šumarstvu hrvatske imaju Hrvatske šume p.o. Zagreb, pa je on stoga i najbolji. Potrebe i svijest o važnosti razvoja probijaju okvire Hrvatskih šuma, te je potrebno osnovati odjel za razvoj šumarskih informacijskih sustava jedinog državnoga šumarskog instituta Lijepe naše. Ako to već nije učinjeno, treba žurno uvesti dvosemestralni predmet Informatika u šumarstvu, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ključne riječi: informacijski sustav; računalni informacijski sustav
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Čestitam, kolega Marušiću!     PDF    TXT 337
Ranogajec, B.
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj (2)     PDF    TXT 339
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva: Otvaranje i 103. redovita skupština HŠD-a     PDF    TXT 343
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz)     PDF    TXT 346
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević)     PDF    TXT 359
Jakovac, H.
Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović)     PDF    TXT 363
Jakovac, H.
HOC Bjelolasica - natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 371
Ivančević, V.
Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva     PDF    TXT 377
Pleše, V.
Ekipno i pojedinačno Šumarija Crni lug prva     PDF    TXT 377
Ivančević, V.
U povodu proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"     PDF    TXT 378
Vukelić, M.
Minirana područja Uprave šuma Gospić     PDF    TXT 382
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Ptice Hrvatske i Europe     PDF    TXT 387
Jakovac, H.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš - Gljivične bolesti šumskoga drveća     PDF    TXT 389
Mikloš, I.
Revista Forestal Venezolana     PDF    TXT 391
Timarac, Z.
Bogata lovna nakladnička djelatnost     PDF    TXT 393
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 395
 
OBLJETNICE
     
Tomek, R.
Zlatni pir apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 396
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I.
Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća     PDF    TXT 397
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Sporazum o osnovama suradnje između Hrvatskoga i Mađarskoga šumarskog društva     PDF    TXT 398
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Grubešić, M.
Fotografije postale aktualne nakon 60 godina     PDF    TXT 402
 
IN MEMORIAM
     
Živković, V.
Mladen Mrzljak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 405
Glavaš, M., Harapin, M.
Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999)     PDF    TXT 405

                UNDER CONSTRUCTION