broj: 11-12/2000        pdf (28,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE     PDF    TXT     HR 624
Stručna tema 104. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva, održane 20. lipnja 2000. godine, bila je vizija razvoja i djelovanja šumarstva u 21. stoljeću. Tema je vrlo aktualna i povezana uz izradu strategije razvoja Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću", na kojoj radi Vlada Republike Hrvatske. Obrada dijela strategije koji se odnosi na šumarstvo i preradu drva povjerena je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, koje je odredilo područja obrade i pojedince za izradu strategije po područjima, s mogućnošću uključivanja novih suradnika shodno potrebama. Određena su ova područja: Šumarstvo u procesima globalizacije, Sume kao gospodarski resurs i izvor sirovina za industrijsku preradu, Ekološki i društveni značaj šuma, Gospodarenje šumama, Značaj znanstvenih institucija i znanstveno-istraživačkog rada, Uloga poduzeća i drugih ustanova u području šumarstva i Lovstvo. Kasnije je uvršteno još jedno područje: Prerada drva, proizvodnja namještaja i industrija celuloze i papira. Zaduženi pojedinci pretežito su znanstvenici, uz jedan izuzetak, ali nije predložen nitko od vrhunskih stručnjaka iz "Hrvatskih šuma", što smatram pogreškom, jer bez njihova mišljenja nema prave strategije šumarstva. Vratimo se, međutim, 104 redovitoj skupštini HŠD-a. Argumentirane i nama dobro poznate tvrdnje o stanju naših šuma, o njihovoj prirodnosti, biološkoj raznolikosti, stabilnosti, ulozi kralješnice u krajobrazu, njihovu bogatstvu ekološkim, socijalnim i sirovinskim funkcijama koje su iznesene na skupštini (Matić,Ledinski , Starčević,Dundović i dr.), ukazuju na njihovo vrlo povoljno stanje koje za područje Zapadne i Srednje Europe predstavlja samo daleku želju. I nije dobro biti preskroman i ne naglasiti kako je u hrvatske šume uložen golem šumarski rad više generacija šumarnika od početka 19. stoljeća do danas. I koliko god je Europa čijoj zajednici težimo, u puno toga uzor našoj zemlji, hrvatske šume, šumarska struka i znanost zasigurno su uzor Europi. Prilikom izrade strategije šumarstva za 21. stoljeće, koja će prema svim izgledima biti utjecana sugestijama i uvjetima predstavnika EU, moramo uporno braniti i zadržati naša dokazana stručna šumarska načela (potrajnost, prirodno pomlađivanje, zabrana čiste sječe, održavanje prirodnosti šume te ekoloških, društvenih i sirovinsko-energetskih funkcija), jer bi nas svako popuštanje moglo dovesti u stanje biološkog siromaštva. I na kraju ovog uredničkog napisa, dopustite mi da Vam u ime Uređivačkoga odbora Šumarskoga lista i njegova predsjednika prof. dr. Slavka M a t i ć a, u ime Uredništva, tehničkog urednika ing. Hranislava Jakovca iu svoje osobno, zaželim sretan Božić te puno zdravlja i uspjeha u novoj 2001. godini, prvoj u 21. stoljeću. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 236 (Fagus sylvatica L.) 001.
Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 627
Popijač, M. UDK 630* 561 + 188 (Quercus robur L. i Fraxinus angustifolia Vahl) 001.
Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 637
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Gatalinka (Hyla arborea L.)     PDF    TXT 648
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, D. UDK 630* 232.3 + 165 (Abies alba Mill.) 001.
Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva     pdf    TXT     HR     EN 649
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 226 (Quercus ilex L.)
Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom     pdf    TXT     HR     EN 661
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pentek, T., Poršinsky, T. UDK 630* 904
Šumarstvo Turske     pdf    TXT     HR     EN 669
 
STRUČNI ČLANCI
     
Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z. UDK 630* 233 + 116
Zaštita sadnica kod pošumljavanja     pdf    TXT     HR     EN 687
Frković, A. UDK 591.5 (Herpestes javanicus auropunctatus)
Mungos na otoku Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 693
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Harapin, M., Krauthacker, H.
Božićne jaslice na Medvednici     PDF    TXT 700
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
235. obljetnica Šumarije Krasno     PDF    TXT 702
Ivančević, V.
235 godina Šumarije Krasno (1765-2000) – najstarije šumarije u našoj zemlji     PDF    TXT 705
Matić, S.
Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegovog rođenja     PDF    TXT 712
Glavaš, M.
Krasnarski šumari     PDF    TXT 715
Trohar, J.
190. obljetnica Šumarije Fužine     PDF    TXT 717
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Getz, D.
Komentar na zadnji pravilnik o unutarnjem redu parka prirode “Kopački rit”     PDF    TXT 718
 
AKTUALNO
     
Đuričić-Kuric, T.
Prilog raspravi o prostornom planu Zagrebačke Županije     PDF    TXT 721
Dundović, J., Jursik, L.
Informacija o organizaciji šumarstva u Republici Češkoj     PDF    TXT 723
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”     PDF    TXT 725
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Anton Sabo, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 727
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Iz područja hrvatskog tloznanstva – Dr. sc. Jakob Martinović i suradnici     PDF    TXT 729
Prpić, B.
Dr. Srećko Božičević: Kamen i voda     PDF    TXT 732
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF    TXT 733
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF    TXT 734
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Čovjek i krupna zvjerad     PDF    TXT 736
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Vratarić, P., Kajba, D.
Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO     PDF    TXT 739
Ivančević, V., Gračan, J.
13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF    TXT 741
Šimić, I.
Međunarodni skup o požarima u Euromediteranskoj regiji     PDF    TXT 745
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Šumarsko društvo Gornje Austrije i Salzburga u uzvratnom posjetu senjskim šumarima     PDF    TXT 747
Gregorović, I.
Putovanje Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Vinkovci – “Dijon – Paris”     PDF    TXT 749
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999)     PDF    TXT 751
Stojković, M.
Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000)     PDF    TXT 752

                UNDER CONSTRUCTION