broj: 11-12/2000        pdf (28,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE     PDF    TXT     HR 624
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 236 (Fagus sylvatica L.) 001.
Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 627
Popijač, M. UDK 630* 561 + 188 (Quercus robur L. i Fraxinus angustifolia Vahl) 001.
Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 637
Sažetak: U nizinskom dijelu rijeke Česme prostiru se vrijedne šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) je naša dragocjena vrsta koja se nalazi na drugom mjestu po zastupljenosti u drvnom fondu Hrvatske, odmah iza bukve, a po vrijednosti drvne mase, nedvojbeno je na prvom mjestu. Druga važna vrsta koja se tu pojavljuje je poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl). Njegov pridolazak povezan je uz terene koji su povremeno pod utjecajem poplavnih voda (prolaznih) i visoke razine podzemne vode. Poljski jasen je vrlo otporan i uspijeva na staništima gdje ne opstaju druge vrste (Prpić, 1971).
Ovim istraživanjem usporedili smo tečajni debljinski prirast stabala hrasta i jasena u zajednicama hrasta lužnjaka i običnog graba te hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem. Mjerenja u sastojinama petog dobnog razreda obavili smo tako da smo snimili 1004 primjerna stabla za analizu prirasta, i izmjerili 554 visine stabala za konstrukciju krivulja visina u istraživanim zajednicama.
Na temelju izmjere proveli smo naša ispitivanja dendrokronološkom analizom, prikazavši kretanja radijalnog prirasta stabala jasena i hrasta u dvije zajednice za razdoblje od 30 godina unazad, i ustanovili promjene koje su nastupile u pojedinim godinama. Ustanovili smo da su velik utjecaj na stanje u ispitivanim sastojinama imali klimatski uvjeti i provedene hidromelioracije koje su promijenile razinu podzemnih voda. Linearnom regresijom analizirali smo tečajni debljinski prirast stabala hrasta i jasena u vremenu od 1984-1993. godine i utvrdili da postoji korelacija ispitivanih podataka. Konstruirali smo visinske krivulje stabala hrasta i jasena, a razlika u visinama potvrdila nam je da se doista radi o različitim šumama. Uspoređivanjem tečajnog godišnjeg debljinskog prirasta stabla hrasta i jasena u dvije zajednice, ocijenili smo u kojoj zajednici koja vrsta bolje prirašćuje, a naše rezultate testirali i protumačili s osvrtom na dosadašnja istraživanja.

Ključne riječi: biljne zajednice; dendrokronološka analiza; hrast lužnjak; poljski jasen; regresijska analiza; tečajni debljinski prirast stabala; visinske krivulje stabala; zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba; zajednica hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Gatalinka (Hyla arborea L.)     PDF    TXT 648
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, D. UDK 630* 232.3 + 165 (Abies alba Mill.) 001.
Analiza rasta klijanaca obične jele (Abies alba Mill.) različitih populacija putem Half-sib potomstva     pdf    TXT     HR     EN 649
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 226 (Quercus ilex L.)
Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom     pdf    TXT     HR     EN 661
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pentek, T., Poršinsky, T. UDK 630* 904
Šumarstvo Turske     pdf    TXT     HR     EN 669
 
STRUČNI ČLANCI
     
Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z. UDK 630* 233 + 116
Zaštita sadnica kod pošumljavanja     pdf    TXT     HR     EN 687
Frković, A. UDK 591.5 (Herpestes javanicus auropunctatus)
Mungos na otoku Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 693
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Harapin, M., Krauthacker, H.
Božićne jaslice na Medvednici     PDF    TXT 700
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
235. obljetnica Šumarije Krasno     PDF    TXT 702
Ivančević, V.
235 godina Šumarije Krasno (1765-2000) – najstarije šumarije u našoj zemlji     PDF    TXT 705
Matić, S.
Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegovog rođenja     PDF    TXT 712
Glavaš, M.
Krasnarski šumari     PDF    TXT 715
Trohar, J.
190. obljetnica Šumarije Fužine     PDF    TXT 717
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Getz, D.
Komentar na zadnji pravilnik o unutarnjem redu parka prirode “Kopački rit”     PDF    TXT 718
 
AKTUALNO
     
Đuričić-Kuric, T.
Prilog raspravi o prostornom planu Zagrebačke Županije     PDF    TXT 721
Dundović, J., Jursik, L.
Informacija o organizaciji šumarstva u Republici Češkoj     PDF    TXT 723
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Jakovac, H.
Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”     PDF    TXT 725
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Anton Sabo, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 727
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Iz područja hrvatskog tloznanstva – Dr. sc. Jakob Martinović i suradnici     PDF    TXT 729
Prpić, B.
Dr. Srećko Božičević: Kamen i voda     PDF    TXT 732
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF    TXT 733
Grospić, F.
Italia Forestale e Montana; Forets de France     PDF    TXT 734
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Čovjek i krupna zvjerad     PDF    TXT 736
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Vratarić, P., Kajba, D.
Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO     PDF    TXT 739
Ivančević, V., Gračan, J.
13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja     PDF    TXT 741
Šimić, I.
Međunarodni skup o požarima u Euromediteranskoj regiji     PDF    TXT 745
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Šumarsko društvo Gornje Austrije i Salzburga u uzvratnom posjetu senjskim šumarima     PDF    TXT 747
Gregorović, I.
Putovanje Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Vinkovci – “Dijon – Paris”     PDF    TXT 749
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999)     PDF    TXT 751
Stojković, M.
Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000)     PDF    TXT 752

                UNDER CONSTRUCTION