broj: 1-2/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA"     PDF    TXT     HR 1
Tijekom nedavnih rasprava o studiji za restrukturiranje "Hrvatskih šuma" na Okruglom stolu u Hrvatskom šumarskom društvu, te u Šumarskom institutu Jastrebarsko, koju su izradili konzultanti iz Irske, u prvom planu našla se dobit od 10 % koja je prema autorima prikladna i dostižna za "Hrvatske šume". Malo se raspravljalo o stanju šuma i dobrome radu struke u cilju održavanja biološkoga kapitala šuma u Hrvatskoj, čija je vrijednost praktički neprocjenjiva. Moguća dobit od 10 % zacrtana je kao glavni smjer nastojanja "Hrvatskih šuma". Postizanje moguće dobiti treba, međutim, prepustiti struci. Ona će nekada možda biti i veća od predložene, ali ne bi smjela biti glavni cilj, već potrajnost, stabilnost, raznolikost i prirodna obnova šume. Šumarstvo u Hrvatskoj susreće se danas s brojnim teškoćama, od kojih su dvije prevladavajuće. Kao prvo, opća svijest o ekološkoj i socijalnoj funkciji šume sve je više nazočna kod pučanstva. Od šumara se danas traži da održavaju šumu sa što učinkovitijim pozitivnim utjecajem na okoliš. Da bi se to postiglo, potrebno se odreći više poznatih načina smanjivanja troškova. Kod oplodne sječe to je ponajprije odustajanje od velikih sječina. Prilikom njege sastojina valja postupati tako da ona uvijek bude što učinkovitija u održavanju hidrološke, vodozaštitne, protuerozijske, protuimisijske funkcije te svih socijalnih funkcija šume, a što se uz skrb za stanište postiže optimalnim sklopom krošanja, produženjem ophodnje i vrlo opreznom pripremom za prirodnu obnovu. Druga teškoća s kojom se susreće šumarska struka je propadanje šuma koje obezvrijeduje kakvoću drva, a nepovoljnim kemijskim utjecajem oštećuje sastojinu i staništa. Sanacija oštećenih sastojina zahtijeva velike izdatke. Oba navedena razloga predstavljaju ozbiljnu prijetnju profitabilnosti u hrastovim nizinskim šumama te u bukovo-jelovim šumama Dinarida. Danas je, naime, došlo takvo vrijeme kada u šumu treba ulagati više nego što ona daje kroz klasičnu komercijalu, koja je uz to opterećena nepovoljnim uvjetima tržišta koje određuje državna administracija. Pred nama je vrijeme koje će od struke ponajprije tražiti održavanje potrajnog biološki raznolikog i stabilnog šumskog ekosustava, sa što većom proizvodnjom biomase visoke kakvoće. Budući da se u raspravama o restrukturiranju "Hrvatskih šuma" spominje i smanjenje kadrovske osnovice, podsjetimo se da nas čeka naših 300 000 ha nepošumljenih površina, zatim puno posla u razvoju veće uporabe nedrvnih šumskih proizvoda te obimni hortikulturni radovi u urbanim i turističkim prostorima. Restrukturiranje "Hrvatskih šuma" trebalo bi usmjeriti prema navedenim ciljevima. Nemojmo smetnuti s uma da se pogreške u šumarstvu ispravljaju u dugim vremenskim nizovima i da danas imamo dobre šume, prirodne - raznolike i stabilne. Šumarska struka ujedinjena u Hrvatskom šumarskom društvu dat će svoj stav o restruktuiranju "Hrvatskih šuma", koji će biti sinteza zaključaka svih ogranaka i dosadašnjih rasprava na Predsjedništvu i ostalim skupovima u posljednje tri godine. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Žíhlavník, A. UDK 630* 624 + 231 (001)
Reguliranje iskorištavanja u gospodarenju prirodi sličnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 3
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 + 181.3 (001)
Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 11
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Idžojtić, M., Ivanović, Ž. UDK 630* 961
Žene u hrvatskom šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 23
Schneider-Jacoby, M. UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429
Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 29
Sabadi, R. UDK 630* 909 + 83 + 72
Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 35
Frković, A. UDK 630* 149 (Vulpes sp.) + 902
Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 59
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crvenokljuni labud (Cygnus olor Gm.)     PDF    TXT 68
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.     pdf    TXT     HR     EN 69
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tustonjić, A., Kružić, T. UDK 630* 861 + 654 + 426
Šumarstvo i prerada drveta - Hrvatska perspektiva     pdf    TXT     HR     EN 77
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Gdje smo mi u procesu restrukturiranja?     PDF    TXT 85
Bezak, K.
Život pod suncem     PDF    TXT 87
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?     PDF    TXT 88
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001)     PDF    TXT 89
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 91
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 97
Glavaš, M.
Tucak, Z. i dr.: Lovstvo     PDF    TXT 100
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije     PDF    TXT 102
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Igor Anić     PDF    TXT 103
Matić, S.
Milan Oršanić     PDF    TXT 105
Glavaš, M.
Josip Margaletić     PDF    TXT 107
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vukelić, M.
Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi     PDF    TXT 109
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
9. Alpe -Adria natjecanje šumara     PDF    TXT 112
 
IN MEMORIAM
     
Šlat, S.
Stjepan Matan (1929 - 2002)     PDF    TXT 113
Presečan Arvay, M.
Zvonimir Zemčak (1927 - 2001)     PDF    TXT 113
HŠD - ogranak Varaždin
Stjepan Borak (1940 - 2001)     PDF    TXT 114
Frković, A.
Anton Tone Simonič (1931 - 2001)     PDF    TXT 115
HŠD - ogranak Zagreb
Ernest Sekelji (1919 - 2001)     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION