broj: 1-2/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA"     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Žíhlavník, A. UDK 630* 624 + 231 (001)
Reguliranje iskorištavanja u gospodarenju prirodi sličnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 3
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 + 181.3 (001)
Numeričko određivanje klimatskih i edafskih čimbenika staništa u šumskim fitocenozama Maceljskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 11
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Idžojtić, M., Ivanović, Ž. UDK 630* 961
Žene u hrvatskom šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 23
Schneider-Jacoby, M. UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429
Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 29
Sabadi, R. UDK 630* 909 + 83 + 72
Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom     pdf    TXT     HR     EN 35
Sažetak: Španjolska ima površinu 504 782 km2 i, druga je po veličini zemlja europske petnaestorice (EZ), sudjelujući u veličini 215,6 % ukupne površine EZ, gdje živi 39,4 milijuna stanovnika ili 10,6 % ukupne populacije EZ, čime je peta u EU.
Zemlja povijesno bogata, zbog stoljetnih neprekidnih invazija i ratova, migratornih gibanja, promjenom klime koja je nastupila oko 1000. godine naše ere, kada se odjednom u kratko vrijeme preobratila u aridnu i semi-aridnu zemlju, gdje se poljoprivredno zemljište dobijalo krčenjem i paljenjem, siromašna je šumama. Najveći dio Centralnog platoa i južna obala Sredozmenog mora, meseta, spada u aridnu zonu, čije je stanovništvo stoljećima prisiljeno na višenamjensko korištenje tla, što je nepovoljno po šume. Mezofitskih šuma na hiumidnijim terenima relativno je malo i nalaze se uglavnom na sjeveru zemlje, djelomično u brdima Galicije, Asturije, Stare Kastilije, Navare, Aragona i Katalonije.
Šuma i šumskog zemljišta ima oko 25 milijuna ha, od čega su šumom obrasla tla svega oko 12 milijuna ha. Vrste drveća distribuirane su prema klimatskim prilikama, drvne zalihe su 71 % listača i 29 % četinjače. Godišnji tečajni prirast u šumama iznosi oko 30 milijuna m3, godišnje se siječe oko 16 milijuna m3, dodatno i još oko 3,2 milijuna m3 drveta izvan šuma.
S obzirom na ubrzan industrijski razvoj, Španjolska je sve više ovisna o uvozu drveta i drvnih proizvoda. Oko 1/3 potrošnje piljene građe se uvozi, iz domaće proizvodnje zadovoljava se potrošnja šperploča, a isto tako oko 1/3 iverastih ploča i svih vrsta ploča vlaknatica porijeklom je iz uvoza.
Proizvodnja celuloze i papira svedena je na mehaničku i kemijsku celulozu, i one uglavnom podmiruju najveći dio potreba. Potrošnja papira i kartona raste s industrijskim razvojem vrlo brzo. Isto tako rastu i ostale potrebe za drvom i drvnim proizvodima od 1980. povećana je potrošnja negdje i za više od 50 %. Uvoz i izvoz su u tom razdoblju učetverostručeni, s tim da je uvoz oko 2,23 puta veći od izvoza. Nepovoljni trend će se nastaviti i u budućnosti, unatoč silnim naporima oko pošumljivanja, suzbijanja erozije, poplava i bujica, zaštite od požara itd.
Broj zaposlenih u šumarstvu je oko 32 200 (0,23 % od ukupno zaposlenih), u industriji drva oko 144 000 (1,04 % od ukupnog).
Bruto domaći proizvod (DBP) u šumarstvu je oko 0,17 %, a u industriji drva i papira 0,72 % od nacionalnog DBP.
Španjolska je izrazito decentralizirana zemlja s jakim regionalnim, čak i separatističkim tendencijama, što u dobroj mjeri sputava djelotvornost poticajnih mjera unapređenja šumarstva i na njemu utemeljene industrije, posebice privatnog sektora, gdje šumoposjede karakterizira mala djelotvornost i rascjepkanost.

Ključne riječi: bruto domaći proizvod; prerada drveta; šumarska edukacija; Šumarstvo i šumarska politika; trgovina drvetom; zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama
Frković, A. UDK 630* 149 (Vulpes sp.) + 902
Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 59
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crvenokljuni labud (Cygnus olor Gm.)     PDF    TXT 68
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kajba, D., Bogdan, S. UDK 630* 165 (Populus nigra L.)
Sedmi sastanak Euforgen Populus nigra radne mreže, Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.     pdf    TXT     HR     EN 69
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tustonjić, A., Kružić, T. UDK 630* 861 + 654 + 426
Šumarstvo i prerada drveta - Hrvatska perspektiva     pdf    TXT     HR     EN 77
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Gdje smo mi u procesu restrukturiranja?     PDF    TXT 85
Bezak, K.
Život pod suncem     PDF    TXT 87
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?     PDF    TXT 88
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001)     PDF    TXT 89
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 91
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 97
Glavaš, M.
Tucak, Z. i dr.: Lovstvo     PDF    TXT 100
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije     PDF    TXT 102
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Igor Anić     PDF    TXT 103
Matić, S.
Milan Oršanić     PDF    TXT 105
Glavaš, M.
Josip Margaletić     PDF    TXT 107
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Vukelić, M.
Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi     PDF    TXT 109
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
9. Alpe -Adria natjecanje šumara     PDF    TXT 112
 
IN MEMORIAM
     
Šlat, S.
Stjepan Matan (1929 - 2002)     PDF    TXT 113
Presečan Arvay, M.
Zvonimir Zemčak (1927 - 2001)     PDF    TXT 113
HŠD - ogranak Varaždin
Stjepan Borak (1940 - 2001)     PDF    TXT 114
Frković, A.
Anton Tone Simonič (1931 - 2001)     PDF    TXT 115
HŠD - ogranak Zagreb
Ernest Sekelji (1919 - 2001)     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION