broj: 5-6/2003        pdf (28,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
5–6(Voda i šuma u godini vode)     PDF    TXT 209
 
UVODNI ČLANCI
     
Matić, S.
Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima (iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji)     PDF    TXT 211
Matić, S.
Uvod u temu Savjetovanja: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda     PDF    TXT     HR     EN 217
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M. UDK 630* 611 + 116
Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 219
Prpić, B. UDK 630* 263 + 181.3 + 48
Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume     pdf    TXT     HR     EN 230
Starčević, T.
Prilog raspravi na temu: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske     PDF    TXT 235
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šugar, I. UDK 630* 17 (001)
Prinosi hrvatskom nazivlju iz biljne sistematike     pdf    TXT     HR     EN 237
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A. UDK 630* 181.2 + 114
Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 630* 232.3 + 449 + 453 + 413 + 414
Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini     pdf    TXT     HR     EN 257
Sažetak: U Hrvatskoj je u 36 rasadnika u 2002. godini proizvedeno oko 25 mil. biljaka. Od listača na hrstove sadnice otpada 74 %, poljski jasen 18 %, bukvu 4 %, na topole i vrbe 4 %. Od četinjača na smreke otpada 57 %, borove 29 %, a 9 % pripada drugim vrstama četinjača te 5 % na ukrasne biljke. Biljke su tijekom vegetacije pregledavane 2 puta, a u određenim slučajevima i više puta. Na njima je u 2002. godini utvrđeno 14 vrsta gljiva i 18 vrsta kukaca. Među štetnim gljivama prvo mjesto zauzima Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl., zatim Drepanopeziza punctiformis Gremmen, Melampsora allii-populina Kleb., Fusarium oxysporum Schlecht i Rosellinia mycophila (Fr:Fr.) Sacc., koja je prvi puta utvrđena u Hrvatskoj. Od kukaca ističu se različite vrste zlatica na topolama i Caliroa annulipes Klug na hrastovima. U nekoliko rasadnika na sadnicama četinjača štete su uzrokovale grčice hrušta (Melolontha melolontha L.). Sadnice divljeg kestena bile su napadnute od minera Cameraria ohridella, Deschka et Dimić, šimšira od Monathropalpus buxi Laboulbene i platane od Corythuca ciliata, Say. Ostale gljive i kukci od manjeg su značenja.
U svim rasadnicima redovito su se provodile mjere zaštite. Hrastova pepelnica suzbijana je u 13 rasadnika, za što je korišteno ukupno 11 vrsta fungicida. Štetnici su na hrastovim sadnicama suzbijani sa 7 vrsta insekticida. Za zaštitu topola i vrbe od gljiva i kukaca upotrijebljen je velik broj fungicida i insekticida. Zaštita od polijeganja ponika četinjača provedena je u 7, a od polijeganja listača u 5 rasadnika, i to s 10 sredstava. Korovi su kemijski uništavani u 11 rasadnika, za što je upotrijebljeno 13 vrsta herbicida. Zahvaljujući redovitoj kontroli zdravstvenog stanja i poduzimanju mjera zaštite biljaka, u rasadnicima se iste održavaju zdravima, što im osigurava i bolju kvalitetu.
Ključne riječi: rasadnik; biljka; sadnica; gljiva; kukac; korov; fungicid; insekticid; herbicid; tretiranje; zaštita
Oluić, M., Oluić, D. UDK 630* 582 + 583
Kartiranje korištenja zemljišta i vegetacije istre po Corine programu     pdf    TXT     HR     EN 269
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li nade za naše stvarno restrukturiranje?     PDF    TXT 283
 
AKTUALNO
     
Lončarić, A. Z.
Otkrivena spomen ploča akademiku Mirku Vidakoviću     PDF    TXT 284
Mrkobrad, M.
Svečana akademija     PDF    TXT 286
Peičević, Z.
10 godina umjetničke kolonije RABRA     PDF    TXT 286
Mrkobrad, M.
Natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 287
 
OBLJETNICE
     
Franjić, J.
Akademik Ivo Pevalek (110 godina od rođenja)     PDF    TXT 289
Ivančević, V.
Krš nije samo uspomena, nego i opomena     PDF    TXT 292
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 296
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Sisavci riječkog područja     PDF    TXT 298
Tolić, I.
Monografija, Sveti Eustahije mučenik, nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara     PDF    TXT 300
Timarac, Z.
Alojzije Frković: Ris u Hrvatskoj     PDF    TXT 301
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 302
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 306
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivanović, Ž.
Četvrti Europski sastanak FSC nacionalnih inicijativa, Zagreb, 14-16. svibnja 2003.     PDF    TXT 309
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Prugasto jedarce (Iphiclides podalirius Scop.)     PDF    TXT 310
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 311
Jakovac, H.
Zapisnik 107. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT     HR 319
Grospić, F.
Baranji ususret (stručno rekreativna ekskurzija HŠD – Ogranak Zagreb)     PDF    TXT 323
Tomek, R.
Sastanak šumara diplomanata 1949/1950. godine     PDF    TXT 326
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Branko Vukelić (1936 – 2002)     PDF    TXT 327
Starčević, T.
Martin Sučić-Marca (1928 – 2003)     PDF    TXT 328
Starčević, T.
Stjepan Tomljanović (1938 – 2003)     PDF    TXT 329
HŠD – ogranak Karlovac
Andrija Kusanić (1940 – 2003)     PDF    TXT 330

                UNDER CONSTRUCTION