broj: 13/2003        pdf (28,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Prpić, Branimir
Uvod     PDF    TXT     HR     EN 5001
Ovaj dodatak (suplement) 126. godištu "Šumarskoga lista" u godini 2003., posvećenje 125. godišnjici osnutka jedne od najznačajnijih šumarskih institucija na prostoru hrvatskoga jadranskoga krša Kraljevskoga nadzorništva za pošumljenja krasa krajiškoga područja u Senju 1878. godine. Nadzorništvo je djelovalo 65 godina, do 1942. g., promjenivši 1919. godine ime u Inspektorat za pošumljavanja krševa, goleti i uređenje bujica.
Iz sadržaja dodatka saznat ćete sve o djelovanju sedmorice upravitelj a Nadzorništva, kasnije Inspektorata. koji se zrcali u blagostanju okoliša. Poslije uspješnoga pošumljivanja Senjske drage, koja je 1878. godine bila kamena krška pustinja, danas je prostor zapažene ljepote krajobraza pokriven šumom s više izvora pitke vode, zaustavljene erozije i bujica, ublaženih klimatskih ekstrema te bogat biljnim i životinjskim svijetom. Djelovanje šumarstva u prostoru obuhvata Nadzorništva od Povila kod N. Vinodolskog, do Sv. Magdalene u dužini od 160 km. bez dvoumljenja je ostvarenje jednog od najuspješnijih projekata u pošumljavanju sredozemnoga krša.
Poticaj za pošumljavanje dali su hrvatski šumari koji su djelovali u krajiškim pukovnijama, između kojih se posebno isticao šumar Franjo Kadić, obavivši prva pošumljavanja u Senjskoj dragi 1867. godine.
Glede stogodišnje tradicije bavljenja šumarske znanosti i struke šumama primorskoga krša, Predsjedništvo Akademije šumarskih znanosti predložilo je da u suizdavaštvu s Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb pripremi i tiska znanstvenu monografiju "Šume i šumarstvo priobalnoga krša Hrvatske".
Prof. dr. sc. B. Prpić
Ivančević, V. UDK 630* 902 - 232.4
125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 5003
Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković UDK 630* 114
Značajke tla na eruptivu Senjske Drage     pdf    TXT     HR     EN 5023
Tikvić, I., Z. Seletković UDK 630* 232.4 - 116
Utjecaj pošumljavanja krša na hidrološku funkciju šuma     pdf    TXT     HR     EN 5031
Oršanić, M. UDK 630* 232.4 - 972
Pošumljavanja. sadašnje stanje i perpektive u globalnom razvoju     pdf    TXT     HR     EN 5035
Anić, I. UDK 630* 226
Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem na primjeru šumske kulture crnoga bora (Pinus nigra Arn.) U Senjskoj Dragi     pdf    TXT     HR     EN 5041
Topić, V. UDK 630* 188 - 116
Šumska vegetacija na kršu kao značajan čimbenik zaštite tla od erozije     pdf    TXT     HR     EN 5051
Pentek, T., D. Pičman UDK 630* 383
Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu     pdf    TXT     HR     EN 5065
Glavaš, M. UDK 630* 432
Šumski požari i protupožarna zaštita na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994 - 2003.     pdf    TXT     HR     EN 5079
Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec UDK 630* 907 - 934
Zaštićeni dijelovi prirode na Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 5093
Prpić, B., H. Jakovac UDK 630* 902
Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista"     pdf    TXT     HR     EN 5107
Matić. S. UDK 630* 902 - 903
Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878. godine     pdf    TXT     HR     EN 5111

                UNDER CONSTRUCTION