broj: 1-2/2008        pdf (26,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200801 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske     PDF    TXT     HR 1
Novoosnovano Ministarstvo za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, s odobravanjem je prihvaćeno od šumarske struke, a zasigurno i vodnoga gospodarstrva. Očekuje se suradnja ove dvije privredne grane u smislu poboljšanja naših krajobraznih prostora, s ciljem usklađivanja odnosa njihove hidrološke i silvikulturne komponente. Šume i vode predstavljaju najveće bogatstvo kopnene Hrvatske, a gotovo svaki naš građanin upoznat je s ovisnošću vode o šumi, kao i šume o vodi. Bez dobro njegovane šume nema pitke vode, a niti šuma ne može uspijevati bez određene količine vode u tlu. Šume i vode stvaraju svojim zajedničkim djelovanjem u krajobrazu vrlo ugodan prostor za život. Hrvatska je na gotovo 50 % svojega kopnenoga prostora pokrivena prirodnom šumom, kroz koju kao krvotok struje rijeke i potoci. Živa komponenta šuma i voda, flora, fauna, gljive i mikroorganizmi predstavljaju golem kapital koji se u Hrvatskoj odlikuje prirodnošću. S gospodarskog stajališta šume osiguravaju drvnu sirovinu visoke kakvoće i golem izvor energije u šumskoj biomasi, ljekovite biljke i prirodnu hranu, dok vodotoci, posebno oni u brdima i gorju, nude energiju, pitku vodu i plovne puteve, a bogat riblji svijet nudi se kao zdrava bjelančevina u vodotocima i ribnjacima. Upravo u cjelini koju obuhvaća naše Ministarstvo manjka jedna značajna komponenta, nedostaje organizirana zaštita prirode, koja je kao Državni zavod za zaštitu prirode pripojena Ministarstvu kulture. Kultura je zaista značajna i cijenjena djelatnost koja sadrži mnoštvo sastavnica, od filma, kazališta, književnosti, likovne umjetnosti, muzeja, arheologije i još puno sadržaja, gdje zaštita prirode predstavlja efemeran drugorazredni problem. Zaštita prirode usko je povezana sa šumarstvom. Dokaz tome je osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj, od kojih je samo jedan (Kornati) bez šume, dok je u ostalih sedam šuma osnovni fenomen zaštite. Nacionalne parkove preuzela je zaštita prirode izravno od šumarstva, i danas bi se bilo gdje u hrvatskim državnim šumama, koje su 98 % prirodnog sastava, mogao osnovati nacionalni park. U njima je uzgojnim i uređivačkim postupcima osigurana prirodna obnova i održivi razvoj, pa one u cijelosti predstavljaju objekt zaštićene prirode. Uvjereni smo, kako bi zaštita prirode u zajedništvu sa šumarstvom i vodnim gospodarstvom više doprinijela općoj zaštiti prirode i okoliša. Predlažemo stoga današnju Državnu upravu za zaštitu prirode, trenutačno prislonjenu uz Ministarstvo kulture, pripojiti Ministarstvu regionalnog razvitka, šumarstva i vodnoga gospodarstva, zbog bolje primjene zaštite prirode i okoliša i učinkovitijega korišćenja iskusnih kadrova odnosnog Državnog zavoda u konkretnoj zaštiti prirode i unapređenja biološke raznolikosti šumskih i slatkovodnih ekosustava. Potrebno je naglasiti, kako je zaštita prirode u većini europskih zemalja organizacijski ustrojena zajedno sa šumarstvom. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić UDK 630* 232.3 + 181.4 (001)
Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Meštrović, Augustin UDK 630* 907 (001)
Općekorisne funkcije šuma munike (Pinus heldreichii Christ) na planini Čvrsnici u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 11
Trinajstić, Ivo UDK 630* 188 (001)
Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe – As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 25
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić UDK 630* 907.2
Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode     pdf    TXT     HR     EN 33
 
STRUČNI ČLANCI
     
Mayer, Ž., Ž. Hećimović UDK 630* 263 + 231
Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)     pdf    TXT     HR     EN 43
Posarić, Darko UDK 630* 263 + 231 + 676
Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada     pdf    TXT     HR     EN 53
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Eja livadarka (Circus pygargus L.)     PDF    TXT 65
Kranjčev, Radovan
Planika, Modro lasinje, Lombardijska kruščika, Vještica     PDF    TXT 65
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine     PDF    TXT 68
HŠD – Ogranak Bjelovar
5. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 71
Getz, Darko
Kilovati struje dovode u pitanje budući regionalni park prirode “Dravski ritovi” i rezervat biosfere “Drava – Dunav”     PDF    TXT 72
Idžojtić, Marilena
Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’     PDF    TXT 74
 
OBLJETNICE
     
Bradić, Branko
Dvadeset godina organizirane zaštite šuma     PDF    TXT 75
Frković, Alojzije
Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Potočnik, Igor
Dragutin Pičman: Šumske prometnice     PDF    TXT 84
Florijančić, Tihomir
Mladan Vidović i sur.: Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća     PDF    TXT 85
Glavaš, Milan
Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 87
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 88
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kružić, T., I. Pešut
5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi     PDF    TXT 90
Harapin, Miroslav
52. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 92
 
PRIZNANJA
     
Harapin, Miroslav
Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića     PDF    TXT 95
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
2. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     PDF    TXT 97
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac, Hranislav
Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara     PDF    TXT 98
 
IN MEMORIAM
     
Meštrović, Šime
Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007)     PDF    TXT 101
Crnković, Valter
Mladen Vinski (1947 – 2007)     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION