broj: 11-12/2008        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200811 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR     EN 504
U svakoj naprednijoj zemlji, kuda zasigurno pripada i Hrvatska s preko 2 milijuna ha prirodne šume visoke kakvoće, na kraju godine zbrajaju se uspjesi i neuspjesi. U uspjehe ubrajamo postojanost u prirodnom gospodarenju šumama koje se odlikuju visokom kakvoćom sirovine, značajnom količinom biomase za energiju, ispunjavanjem svih općekorisnih funkcija šume i prašumskom biološkom raznolikošću, što se postiže posebnim uzgojnim postupcima.
S druge strane bilježimo velike gubitke šumskih površina ugroženih izgradnjom različitih kategorija infrastrukture bez dogovora sa šumarstvom, odnosno uzimanjem ili ugrožavanjem, posebice nizinskih šuma hrasta lužnjaka i sredozemnih šuma uz “dogovor” pod političkim pritiskom te sramotno niske cijene. Objektivna cijena šume njezine sirovinske, energetske i općekorisne funkcije u svim slučajevima prelazi vrijednost dalekovoda, ceste, plovnoga puta, hidroelektrane i dr.
Sve se to odvija uz, na brzinu donesene podzakonske akte.
Uz naš ulazak u Europsku uniju bilježimo i uspostavu Nacionalne ekološke mreže kao dijela Sveeuropske ekološke mreže i EU-mreže NATURA 2000. Smatra se kako su naše prirodno gospodarene šume dobra zaštita za šume ekološke mreže i da ih u slučaju hrvatskih šuma i uzgojnih postupaka, koje obavljaju naši šumarski stručnjaci nije potrebno posebno zaštititi.
Koristim priliku kako bih u ime predsjednika Uređivačkoga savjeta “Šumarskoga lista” mr. Petra Jurjevića, tehničkoga urednika Hranislava Jakovca, dipl. ing. šum., te svih članova Uredničkoga odbora, tajnika Hrvatskoga šumarskoga društva Damira Delača, dipl. ing. šum., i u svoje osobno ime, svim čitateljima “Šumarskoga lista” čestitao sretan Božić i Novu godinu 2009.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Anić, I., S. Mikac UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala     pdf    TXT     HR     EN 505
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić UDK 630* 453 (001)
Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost     pdf    TXT     HR     EN 517
Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 529
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit     pdf    TXT     HR     EN 543
Meštrić, Branko UDK 630* 945
Digitalizacija Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 551
Domac, J., Z. Benković, T. Starčić UDK 630* 867
Razvitak održive industrije drvenog ugljena     pdf    TXT     HR     EN 555
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.)     PDF    TXT 562
Cerovečki, Zdravko
Divokozjak – Doronicum columnae Ten.     PDF    TXT 563
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Jakovac, Hranislav
Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 564
Harapin, Miroslav
Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 566
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 567
Gračan, Joso
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost     PDF    TXT 570
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tijardović, Martina
Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima     PDF    TXT 573
Dundović, Josip
3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”     PDF    TXT 577
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, Vicko
Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika     PDF    TXT 582
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠP Našice     PDF    TXT 583
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 588
 
IN MEMORIAM
     
Idžojtić, Marilena
Josip Karavla (1933 – 2008)     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION