broj: 11-12/2008        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200811 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR     EN 504
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Anić, I., S. Mikac UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala     pdf    TXT     HR     EN 505
Sažetak: Istraživanje je obavljeno u dinarskoj bukovo-jelovoj prašumi Čorkova uvala u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u razdoblju 2004–2005. godine, na sistematskom uzorku od 68 ploha postavljenih u obliku mreže, s razmacima 100 m, svaka površine 805 m2. Istraživanjem je ustanovljeno stanje strukture, teksture i pomlađivanja u prašumskoj sastojini, koja se prostire na 80,50 ha. Prašumsku sastojinu u prosjeku tvori 440 stabala po hektaru. Ukupni broj stabala opada s porastom prsnog promjera, a koeficijent (q) distribucije stabala po prsnim promjerima iznosi 1,20. Volumen sastojine iznosi 671,23 m3/ha, od čega je 52 % jele, 42 % otpada na bjelogoricu, a ostatak u iznosu od 6 % pripada volumenu smreke. Među tanjim stablima, čiji su prsni promjeri do 30 cm, kumulirano je 7,55 % ukupnoga volumena. Na stablima sred­njih prsnih promjera između 31 i 50 cm kumulirano je 19,92 % ukupnoga volumena sastojine. Ostatak volumena u iznosu od 72,53 % kumuliran je na stablima velikih prsnih promjera iznad 50 cm. Ustanovljeno je postojanje razvojnih faza, ali na malim površinama, pa se može zaključiti o prebornom obliku sastojinskog sklopa. Po hektaru površine prašumske sastojine nalazi se u prosjeku deset odumrlih (suhih i trulih) stabala, od čega je sedam stabala obične jele. Ukupna brojnost mladoga naraštaja najveća je na lokalitetima na kojima je ustanovljena prijelazna inicijalna/preborna faza razvoja. Ti su lokaliteti najrjeđe zastupljeni po njezinoj površini. Po hektaru površine prašumske sastojine u prosjeku nalazimo 6190 biljaka pomlatka. Na jelu otpada 60 %, bukvu 28 %, smreku 2 %, a na gorski javor 10 % ukupnoga broja mladoga naraštaja.
Ključne riječi: bukovo-jelova prašuma; Čorkova uvala; Hrvatska; Plitvička jezera; pomlađivanje; prašuma; struktura; tekstura
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić UDK 630* 453 (001)
Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost     pdf    TXT     HR     EN 517
Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 529
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit     pdf    TXT     HR     EN 543
Meštrić, Branko UDK 630* 945
Digitalizacija Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 551
Domac, J., Z. Benković, T. Starčić UDK 630* 867
Razvitak održive industrije drvenog ugljena     pdf    TXT     HR     EN 555
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.)     PDF    TXT 562
Cerovečki, Zdravko
Divokozjak – Doronicum columnae Ten.     PDF    TXT 563
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Jakovac, Hranislav
Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 564
Harapin, Miroslav
Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 566
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 567
Gračan, Joso
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost     PDF    TXT 570
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tijardović, Martina
Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima     PDF    TXT 573
Dundović, Josip
3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”     PDF    TXT 577
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, Vicko
Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika     PDF    TXT 582
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠP Našice     PDF    TXT 583
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 588
 
IN MEMORIAM
     
Idžojtić, Marilena
Josip Karavla (1933 – 2008)     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION