broj: 11-12/2008        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200811 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR     EN 504
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Anić, I., S. Mikac UDK 630* 907 : 569 + 221 + 231 (001)
Struktura, tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo-jelove prašume Čorkova uvala     pdf    TXT     HR     EN 505
Matošević, D. M. Pernek, M. Županić UDK 630* 453 (001)
Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost     pdf    TXT     HR     EN 517
Ivanković, M., S. Bogdan, G. Božič UDK 630* 561 Fagus sylvatica L. (001)
Varijabilnost visinskog rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj i Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 529
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit     pdf    TXT     HR     EN 543
Sažetak: U povodu obilježavanja 30. obljetnice uspješne reintrodukcije divokoze na sjeverni Velebit u prvom dijelu članka predstavljena je monografija “Divokoza”, šumarnika Milana Kneževića, objavljena u Sarajevu prije 70 godina (1938.). Knjiga ni danas nije izgubila na značenju, jer se temelji na vlastitim istraživanjima balkanske podvrste divokoze, a prožeta je iskrenom lju­bavi pravog lovca spram divljači. Životu i djelu autora Milana Kneževića (Bihać, 1879 – Zavidovići, 1944), izuzetno nadarenom lovačkom piscu, po­sve­ćen je drugi dio članka. Maturiravši na šumarskom odjelu Tehničke srednje škole u Sarajevu 1898.g., odmah nakon položenog državnog ispita 1911. g. u svojstvu upravitelja šumarije službovao je u mnogim mjestima Bosne i Hercegovine, da bi od 1925. do 1935.g. bio na dužnosti referenta za lov i ribolov Rav­na­teljstva šuma u Sarajevu. Kao pasioniranom lovcu, usko povezanim s pri­rodom i divljači, najplodnije mu je to razdoblje u njegovu životu. Iako ga život nije mazio, često otpuštan iz službe, nepriznat i u afirmaciji onemogućen intelektualac, plodan je lovački pisac. Uz monografiju “Divokoza” i brojnih članaka objavljenih u zagrebačkom “Lovačko-ribarskom vjesniku”, sa sinom Ratkom Kneževićem, dipl. ing. šum. uspijeva okončati svoje najvrijednije djelo “Vuk – život, štetnost i tamanjenje”, koje je u nakladi Instituta za šumarstvo i drvnu industriju NR BiH objavljeno tek 1956. g.
Posljednji prilog ovog članka posvećen je uspješnoj reintrodukciji divokoze na sjeverni Velebit, koja je u organizaciji tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu i Šumskog gospodarstva Senj provedena u dva navrata: prvi put u jesen 1974. s unesenih 10 divokoza iz Prenja (BiH) i drugi put če­tiri godine kasnije, 10. listopada 1978., s 5 rasplodnih divokoza iz Kamniških Alpi (Slovenija). Novostvorena populacija koja danas stani NP Sjeverni Velebit te lovišta “Sveti Juraj” i “Jablanac”, danas broji oko 400 grla i podvrgnuta je gospodarenju (lovu).
Ključne riječi: Milan Knežević; monografija “Divokoza”; reintrodukcija divokoze; sjeverni Velebit.
Meštrić, Branko UDK 630* 945
Digitalizacija Šumarskog lista     pdf    TXT     HR     EN 551
Domac, J., Z. Benković, T. Starčić UDK 630* 867
Razvitak održive industrije drvenog ugljena     pdf    TXT     HR     EN 555
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.)     PDF    TXT 562
Cerovečki, Zdravko
Divokozjak – Doronicum columnae Ten.     PDF    TXT 563
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Jakovac, Hranislav
Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 564
Harapin, Miroslav
Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju     PDF    TXT 566
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 567
Gračan, Joso
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost     PDF    TXT 570
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tijardović, Martina
Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima     PDF    TXT 573
Dundović, Josip
3. Hrvatski dani biomase 2008./10. Europski dani biomase regija 2008. “Obnovljivi izvori energije – biomasa: Električna i toplinska energija, bioplin i biogoriva”     PDF    TXT 577
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, Vicko
Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika     PDF    TXT 582
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD – ogranak Zagreb – ostvaren davno planirani izlet u UŠP Našice     PDF    TXT 583
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 11. prosinca 2008. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 588
 
IN MEMORIAM
     
Idžojtić, Marilena
Josip Karavla (1933 – 2008)     PDF    TXT 601

                UNDER CONSTRUCTION