broj: 1-2/2009        pdf (6,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=200901 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
PRIRODNO GOSPODARENA ŠUMA ZNATNO JE KORISNIJA OD PRAŠUME     pdf    TXT     HR     EN 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V., L. Butorac, G. Jelić UDK 630* 222 + 539 Arbutus unedo L. (001)
Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču     pdf    TXT     HR     EN 5
Prka, M., T. Poršinsky UDK 630* 525 + 526 (001)
Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999     pdf    TXT     HR     EN 15
Zečić, Ž., I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić UDK 630* 48 + 737 (001)
Iskorištenje obujma i vrijednost drvnih sortimenta posušenih stabala jele obične (Abies alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 27
Horvat, Gabrijel UDK 630* 689 (001)
Unapređenje poslovanja šumarije razvojem osnovnih funkcija upravljanja     pdf    TXT     HR     EN 39
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dakskobler, Igor UDK 630* 188
Fitocenološka istraživanja šumskih ekosustava na početku 21. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 53
Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković UDK 630* 439
Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007)     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Velika bijela čaplja (Egretta alba L.)     PDF    TXT 73
Cerovečki, Zdravko
Primula auricula L. - Alpski jaglac, (P. lutea Vill., P. alpina Salisb., P. crenata Fuss.)     PDF    TXT 74
Kranjčev, Radovan
Medvjeđi luk     PDF    TXT 74
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Getz, Darko
Kamo to ide Kopački rit? - Sveopća nebriga za "Dravski ugao" u Baranji     PDF    TXT 75
 
AKTUALNO
     
Tarnaj, Ivan
Moderni menadžeri i visoka učinkovitost     PDF    TXT 77
Tarnaj, Ivan
Kako do rezultata?     PDF    TXT 82
Frković, Alojzije
Vodomar, dragulj riječne obale - ptica 2009. godine     PDF    TXT 85
Mlivić, Rahman
Kako smanjiti rizik od nastanka šumskog požara     PDF    TXT 86
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Franjić, J., Ž. Škvorc
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske     PDF    TXT 88
Frković, Alojzije
Prva generacija šumarskih tehničara u Hrvatskoj     PDF    TXT 89
Gračan, Joso
Journal of Forestry     PDF    TXT 90
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 93
Gračan, Joso
Silvae Genetica     PDF    TXT 97
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
Obnovljena stara zgrada Šumarske škole u Karlovcu     PDF    TXT 98
 
OBLJETNICE
     
Glavaš, Milan
60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu     PDF    TXT 100
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Schreiber, Porin
Posjet HŠD Ogranak Dalmacija-Split Udruženju šumarskih inženjera i tehničara F BiH i HŠD Mostar     PDF    TXT 101
Jakovac, Hranislav
Alpe Adrija 2009., 14. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 107
Jakovac, H., J. Dundović
41. EFNS (Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.)     PDF    TXT 107
Upravni odbor
Iz HŠD-a Ogranka Zagreb     PDF    TXT 112
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, Vicko
Samojlo Kosanović (1932 - 2007)     PDF    TXT 113
Milinović, Ivica
Teodor Puba Tranger (1914 - 2008)     PDF    TXT 115
Tomić, Ivica
Krešimir Međugorac (1941 - 2008)     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION