broj: 3-4/2009        pdf (5,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE     pdf    TXT     HR     EN 120
Dana 1. travnja o.g., zajedno s predsjednikom Hrvatskoga šumarskog društva mr. P.Jurjevićem, nazočio sam sastanku sektorske radionice za šumarstvo, u svrhu konzultacijskoga procesa za ekološku mrežu Natura 2000 u Hrvatskoj,kojega je organizirao Državni zavod za zaštitu prirode. Ponajprije me začudilo kako među predstavnicima Zavoda nemaniti jednoga šumara, a zna se kako su od osnivanja Zavoda na njegovu čelu do nedavno bili šumari (Kevo, Šobat,Meštrović, Mihanić). U većini hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode osnovni fenomen je šuma, pa kako to danitko od šumara kao zaposlenik Državnoga Zavoda za zaštitu prirode, ako ih uopće ima, ne vodi radionicu.
Šumarska znanost ide dalje i zasigurno bi čitava rasprava o Naturi 2000 imala drugi tijek kada bi je vodio iskusanšumar uzgajivač, ekolog ili zaštitar, a što se i vidjelo nastupom prof. Vukelića koji je svoj posao oko Nacionalne ekološke mreže sa svojim timom obavio izuzetno korektno.
Šumarska znanost i struka kroz Hrvatsko šumarsko društvo stvorila je značajne znanstvene i stručne temelje za učinkovito uzgajanje šuma u Hrvatskoj, po načelu Zagrebačke škole za uzgajanje šuma, stvorivši prirodno gospodarenušumu, koja u 95 % državnih šuma djeluje kao zaštitna šuma.Toga u Europi nema i naše šume predstavljaju zapravoobjekte opće zaštite prirode, što se primjerice treba uzeti u obzir u zaštiti 20 % velikih šumskih zajednica.
Čudi nas rasprava na sektorskoj radionici o produženju ophodnje što smo i mi zastupali prije pojave staklenika atmosfere i od toga odustali, jer je stara šuma kao ponor ugljika neučinkovita. Buni nas i Izvješće Državnoga zavoda za zaštitu prirode o “Stanju prirode i zaštite prirode u RH” za šumarstvo (podrobnije Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornogodbora Hrvatskoga šumarskoga društva, “Šum. list” 11–12/2008., str. 589, odsječak 2, iz pera tajnika Damira Delača,dipl., ing.).
Iako je šumarstvo na Šumarskome fakultetu u Zagrebu dobro utemeljeno biološkim programom o šumi kao ekosustavu, a šumari su zasigurno najbolje educirani za radove u zaštiti šumovite prirode, nama trebaju biolozi radi nadopunestrukture šumskih ekosustava u smislu proučavanja dijela životinjskoga i biljnoga svijeta, mikorize i alelopatije, ali nikako ne za davanje uputa o gospodarenju šumama, što treba prepustiti iskusnim uzgajivačima, ekolozima, šumarima, fitocenolozima i zaštitarima šuma.
Kao primjer dobre suradnje ističemo onu s biologinjom dr. Jasminkom Radović, koja je shvatila šumu kao izutetnoprirodno bogatstvo u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić UDK 630* 232.3 (001) Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman
Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi     pdf    TXT     HR     EN 121
Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković UDK 630* 181.2 (001) Abies alba Mill.
Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 135
Klobučar,D., R. Pernar UDK 630* 585 (001)
Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka     pdf    TXT     HR     EN 145
Pernek,M., D. Matošević UDK 630* 453 (001) Obolodiplosis robiniae
Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 157
Butorac,L., V. Topić, G. Jelić UDK 630* 116 + 434 (001) Pinus halepensis Mill.
Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju     pdf    TXT     HR     EN 165
Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić UDK 630* 652 + 289 (001)
Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?     pdf    TXT     HR     EN 173
Govorčin,S., T.Sinković, R. Hrčka UDK 630* 812 + 813 (001) Fraxinus excelsior L.
Usporedba tehničkih svojstava termički modificiranog i recentnog drva jasena (Fraxinus excelsior L.)     pdf    TXT     HR     EN 185
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Kulik sljepčić (Charadrius dubius Scop.)     PDF    TXT 192
Frković, Alojzije
Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama     PDF    TXT 193
Kranjčev, Radovan
Osoršćica; S božurima na zelenoj Žbevnici; Gromotulja u Lubenicama     PDF    TXT 194
 
AKTUALNO
     
Tarnaj, Ivan
Mito i korupcija kroz povijest     PDF    TXT 196
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, Hranislav
Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 202
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 208
Gračan, Joso
Bioenergy – International     PDF    TXT 210
Frković, Alojzije
Vesna Tutiš: Kućice za ptice     PDF    TXT 212
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić, Frane
Sjećanja iz 1956. g.     PDF    TXT 213
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Kakvo je stanje švicarskih šuma     PDF    TXT 214
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, Radovan
Kleopatra     PDF    TXT 219
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 220
 
IN MEMORIAM
     
Tomić,Ivica
Zlatko Lisjak (1948 – 2009)     PDF    TXT 230
Biljak, Roman
Ivica (Mišo) Cirkveni (1919 – 2009)     PDF    TXT 232

                UNDER CONSTRUCTION