broj: 5-6/2009        pdf (3,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=200905 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
KAKO U PRILIKAMA RECESIJE OSIGURATI BUDUĆNOST NAŠIH MLADIH PRIRODNO GOSPODARENIH ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 236
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić UDK 630* 429 + 851 (001)
Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području     pdf    TXT     HR     EN 237
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Asocijacija Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 249
Roth, V., T. Dubravac, I. Pilaš, S. Dekanić, Z. Brekalo UDK 630* 232.3 (001)
Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica     pdf    TXT     HR     EN 257
Jakovljević, T., K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač UDK 630* 425 (001)
Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa     pdf    TXT     HR     EN 267
Degmečić, D., K. Krapinec, T. Florijančić UDK 630* 156 (001)
Čimbenici koji utječu na spol teladi jelena običnog (Cervus elaphus L.): verifikacija dosadašnjih spoznaja     pdf    TXT     HR     EN 279
Potočić, N., I. Seletković, M. Čater, T. Ćosić, M. Šango, M. Vedriš UDK 630* 232.3 + 422
Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe     pdf    TXT     HR     EN 289
Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo UDK 630* 432.1 (001)
Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu     pdf    TXT     HR     EN 301
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović UDK 630* 413 + 232
Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja     pdf    TXT     HR     EN 309
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Konjević, D., U. Kierdorf, V. Njemirovskij, Z. Janicki, A. Slavica, K. Severin UDK 630* 132
Patologija kljova vepra: pregled dosadašnjih spoznaja i modela reparacije     pdf    TXT     HR     EN 319
 
STRUČNI ČLANCI
     
Frković, Alojzije UDK 630* 156
Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 327
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Kukmasta ševa (Galerida cristata L.)     PDF    TXT 332
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Knepr, Josip
Razmišljanja, nedoumice, pitanja i kritike u svezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu RH     PDF    TXT 333
 
AKTUALNO
     
Dani hrvatskoga šumarstva u Koprivnici 2009. godine     PDF    TXT 335
Delač, Damir
Zapisnik sa 113. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 335
Jakovac, Hranislav
Stručna tema 113. skupštine HŠD-a, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.     PDF    TXT 345
Jakovac, Hranislav
Božica J e l u š i ć : Pogled stablu     PDF    TXT 347
Mrkobrad, Miroslav
Državno natjecanje sjekača     PDF    TXT 348
Mrkobrad, Miroslav
Gađanje na glinene golubove     PDF    TXT 350
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prić, Branimir
Joso V u k e l i ć , Stjepan Mikac, Dario B a r i č e v i ć , Darko B a k š i ć , Roman Rosavec: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj     PDF    TXT 350
Grospić, Frane
Alojzije F r k o v i ć : Divokoza u Gorskom kotaru, s posebnim osvrtom na Nacionalni park Risnjak     PDF    TXT 351
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 353
Jakovac, Hranislav
Marija N o d i l o : Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta     PDF    TXT 355
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
53. seminar biljne zaštite, Opatija 10. – 13. veljače 2009. godine     PDF    TXT 357
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, Mladen
O šumarskom stručnjaku Tomi Bikčeviću i Bikčevićevoj stazi na Medvednici     PDF    TXT 362
 
IN MEMORIAM
     
Harapin, Miroslav
Stjepan Opalički (1934 – 2009)     PDF    TXT 364

                UNDER CONSTRUCTION