broj: 5-6/2010        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić UDK002090
UZ 114. REDOVITU IZBORNU SKUPŠTINU HŠD-a     pdf    TXT     HR 209
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota UDK 630* 188 (001)
Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 211
Sažetak: U subalpskom (manjim dijelom u altimontanskom)vegetacij­skom pojasu sjevernoga Velebita utvrđena je nova smrekova asocijacija s obrubljenim gladcem –Laserpitio krapfii-Pi ceetumass. nova. Rasprostire se na visinama od 1200 do 1600 m, na vap nenačkim sjevernim, sjenovitim i svježim padinama koje se spuštaju od vrho va prema vrtačama pod snažnim lokalnim mikroklimatskim utjecajima.
U istraživanjima je primijenjena metoda ciriško-monpelješke fitocenološke škole sa šestostupanjskom skalom. Asocijacija je prikazana na temelju dvanaest fitocenoloških snimaka (analitička tablica I) i usporedbe s poznatim srodnim asocijacijama dinarskoga gorja Hrvatske i susjednih područja (sinoptička tab ­li ca II). Pripada podsvezi Vaccinio-PiceenionOberdorfer 1957, svezi Vaccinio-PiceionBr.-Bl. 1938, redu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, razredu Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 em. Zupančič 1976.
Smrekova fitocenoza s obrubljenim gladcem razvijena je kao trajni stadij, najčešće u pojasu pretplaninske bukove šume. Ona obuhvaća samo dio opisa Horvatove makroasocijacije Piceetum subalpinum croaticum(Horvat 1950, 1962, Horvat i dr. 1974), pa istraživanja drugih obilježja i areal treba proširiti na ostali dio Dinarida. Pojedine su sastojine veoma produktivne, no u velikom dijelu areala zajednica je zaštitnoga karaktera.
Ključne riječi: fitocenološke značajke; Hrvatska; Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova; Picea abies; sjeverni Velebit
Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević UDK 630* 116.2 + 114.7 (001)
Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri     pdf    TXT     HR     EN 229
Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik UDK 630* 307 + 383 + 377 (001)
Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla     pdf    TXT     HR     EN 241
Klobučar, Damir UDK 630* 629 (001)
Primjena geostatistike u uređivanju šuma     pdf    TXT     HR     EN 249
Redžić,S., S. Barudanović UDK 630* 189 (001)
The Petterns of Dyversity of Forest Vegetation of the Crvanj Mountain in the Herzegovina (West Balkan Peninsula)     pdf    TXT     HR     EN 261
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić UDK 630* 624 + 568
Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva     pdf    TXT     HR     EN 275
Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 156
Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnokapa grmuša(Sylvia atricapilla L.)     PDF    TXT 293
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić
Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje     PDF    TXT 294
Frković,Alojzije
Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske     PDF    TXT 300
Grospić,Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 306
Idžojtić,M., I.Mandić
Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”     PDF    TXT 308
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić,Frane
O stanju lovstva u Hrvatskoj prije 100 godina     PDF    TXT 310
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač,Damir
Zapisnik 114. redovite izborne sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     pdf    TXT 314
Čavlović,Juro
Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 321
Marković,Biserka
Izložba slika – Svjetlo šume     PDF    TXT 324

                UNDER CONSTRUCTION