broj: 5-6/2010        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić UDK002090
UZ 114. REDOVITU IZBORNU SKUPŠTINU HŠD-a     pdf    TXT     HR 209
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota UDK 630* 188 (001)
Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 211
Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević UDK 630* 116.2 + 114.7 (001)
Odraz sanacije erodiranog terena na svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri     pdf    TXT     HR     EN 229
Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik UDK 630* 307 + 383 + 377 (001)
Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla     pdf    TXT     HR     EN 241
Klobučar, Damir UDK 630* 629 (001)
Primjena geostatistike u uređivanju šuma     pdf    TXT     HR     EN 249
Redžić,S., S. Barudanović UDK 630* 189 (001)
The Petterns of Dyversity of Forest Vegetation of the Crvanj Mountain in the Herzegovina (West Balkan Peninsula)     pdf    TXT     HR     EN 261
Sažetak:Istraživani su obrasci bioraznolikosti zajednica šumske vegeta­cije na vertikalnom profilu planine Crvanj u Hercegovini (od Uloga do Zimo­mora – vrha planine Crvanj). Šumska vegetacija predstavljena je sa sljedećim zajednicama:Quercetum petraeae-cerrisB. Jovanović (1960) 1979 subas.se­slerietosum autumnalissubas. nova; Lathyro nigeri-Quercetum cerrisnomen nov hoc loco (Syn.:Quercetum petraeae-cerris “mediterraneo-montanum”La­kušić et Kutleša 1977, Aceri-Carpinetum orientalisBlečić et Lakušić 1966 iz sveze Quercion petraeae-cerris[(Lakušić 1976) Lakušić et Jovanović 1980] Čarni et al. 2009 iCarpinion orientalisBlečić et Lakušić 1966;Querco-Carpi­netum betuliHorvat 1938 emend Blečić 1958 subas.quercetosum cerrisStefa­nović 1964 aposeriosum foetidaefacies nov. iz sveze Erythronio-Carpinionbetuli(Horvat 1958) Marinček in Mucina et al. 1993;Lathyro verni-FagetumsylvaticaeRedžić 2007 nom. nov (Syn.:Fagetum moesiacae montanumBlečić et Lakušić 1970), Seslerio autumnalis-Fagetum sylvaticaeBlečić et Lakušić 1970 corr. hoc loco i Phyteumo spicatae-Fagetum sylvaticaeBarudanović 2003 corr. hoc loco (Syn.: Aceri-Fagetum subalpinumFukarek et Stefanović 1958 emend Fukarek 1969) (alliance Seslerio-FagionNomen nov hoc loco (Syn.:Fa­gion moesiacaeBlečić et Lakušić 1970). Sve biljne zajednice su hemikriptofit­sko-fanerofitskog karaktera sa značajnim učešćem geofita. Balkanski, dinarski i jugoistočno-evropski florni elementi značajno diferenciraju ove zajednice od srodnih šumskih zajednica drugih područja Dinarida.
Ključne riječi: Balkan; Crvanj planina; Hercegovina; Querco-Fage­tea; Sintaksonomija; Šumska vegetacija
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić UDK 630* 624 + 568
Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva     pdf    TXT     HR     EN 275
Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 156
Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Crnokapa grmuša(Sylvia atricapilla L.)     PDF    TXT 293
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić
Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje     PDF    TXT 294
Frković,Alojzije
Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske     PDF    TXT 300
Grospić,Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 306
Idžojtić,M., I.Mandić
Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”     PDF    TXT 308
 
IZ POVIJESTI LOVSTVA
     
Grospić,Frane
O stanju lovstva u Hrvatskoj prije 100 godina     PDF    TXT 310
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač,Damir
Zapisnik 114. redovite izborne sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     pdf    TXT 314
Čavlović,Juro
Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 321
Marković,Biserka
Izložba slika – Svjetlo šume     PDF    TXT 324

                UNDER CONSTRUCTION