broj: 7-8/2010        pdf (8,66 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DALI I KAKO KORISTIMO BIOMASU KAO ENERGENT?     pdf    TXT     HR     EN 333
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić UDK 630* 156 (001)
Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom     pdf    TXT     HR     EN 335
Sažetak: Cilj rada je prikazati na primjeru Baranje, da razvoj rogovlja srnjaka ovisi o manjim područjima unutar šireg područja uzgoja te da se zbog raznih čimbenika, prije svega dobrote staništa, ne može očekivati ravnomjeran razvoj rogovlja u cijeloj Baranji. Područje istraživanja je podijeljeno na tri područja i 19 lokaliteta. Za istraživanje je korištena lovna evidencija odstrijeljenih srnjaka u lovnom turizmu tijekom razdoblja od 1964. g. do 1991. g.Elementi korišteni za istraživanje su: masa rogovlja u gramima, CIC vrijednost, duljina grana u centimetrima te procjena ljepote rogovlja. Starost grla je procijenjena na temelju osam elemenata lubanje. Baranjsko podravlje (xsred = 280 g i 85 CIC točaka) se pokazalo kao područje sa najvećim brojem lokaliteta gdje su vrijednosti promatranih parametara rogovlja značajno veće u odnosu na područje Baranjskog podunavlja (xsred = 240 g i 77 CIC točaka) i šuma središnje Baranje(xsred = 254 g i 77 CIC točaka). Gospodarenje srnećom divljači potrebno je prilagoditi rezultatima koje postižu trofeji srnjaka. Baranjsko podravlje je područje gdje je isplativo čekati da srnjak ostari jer stanišni čimbenici dopuštaju dostizanje kapitalnih trofeja kao što je slučaj s lokalitetima Medrović (xsred= 304 g i 91 CIC točka), Židopustara(xsred= 292 g i 88 CIC točaka), Prud (xsred = 292 g i 85 CIC točke),dok na lokalitetima Baranjskog podunavlja nije isplativo čekati srnjaka jer u 95 % slučajeva do kapitalnih trofeja neće doći. To su u prvom redu lokaliteti Bat-Siget (xsred = 219 g i 71 CIC točka), Siget (xsred = 234 g i 76 CIC točaka), Dvorac (xsred = 221 g i 72 CIC točke) i dr. Pravilnog rasta i pada vrijednosti trofeja tijekom starenja kod srnjaka nema, to nije potvrđeno niti na jednom istraživanom lokalitetu (masa rogovlja tizr= 0,153, p<0,05 / CIC vrijednost tizr= 0,111, p<0,05).
Ključne riječi: Baranja; gospodarenje; lovno područje; rogovlje; srnjak
Barčić, D., V. Ivančić UDK 630* 116 + 425 (001)
Utjecaj odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na onečišćenje okoliša     pdf    TXT     HR     EN 347
Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak UDK 630* 160 (001)
Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću     pdf    TXT     HR     EN 361
Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba UDK 630* 164 (Quercus robur L.) (001)
Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana     pdf    TXT     HR     EN 371
Mešić, A., T. Gotlin Čuljak, T.Miličević UDK 630* 145.7 + 153 + 453 (001)
Dinamika populacije invazivne vrste Cameraria ohridella Deschka et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) u središnjoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 387
Vasić, V., Z. Galić, M. Drekić UDK 630* 232.3 + 441 (001)
Učinkovitost i selektivnost nekih herbicida u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola     pdf    TXT     HR     EN 395
Glavendekić, Milka UDK 630* 442 (001)
Parazitoidi i hiperparazitoidi Erannis Erannis defoliaria cl. (Lepidoptera, Geometridae) u hrastovim šumama     pdf    TXT     HR     EN 403
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Vlastelica(Himantopus himantopus L.)     PDF    TXT 411
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Park-šume grada Zagreba     PDF    TXT 412
Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković
Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 415
Glavaš, Milan
Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze     PDF    TXT 416
Frković, Alojzije
Vodič kroz lovišta Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 418
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 420
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I., M. Landekić
Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike     PDF    TXT 423
 
PRIZNANJA
     
Vlainić, Oliver
Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama     PDF    TXT 428
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Idžojtić, Marilena
Dr. sc. Marko Zebec     PDF    TXT 431
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija šumara Karlovac u Austriju     PDF    TXT 434
 
IN MEMORIAM
     
Vlainić, Oliver
Mladen Tonković (1937 – 2010)     PDF    TXT 439

                UNDER CONSTRUCTION