broj: 11-12/2010        pdf (7,55 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić UDK 630* 188 + 174.7 (001)
Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 559
Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec UDK 630* 164 (001)
Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova     pdf    TXT     HR     EN 569
Cojzer, M., R. Brus UDK 630* 182 (001)
Vrste drveća i grmlja te strategija zarastanja napuštenog poljoprivrednog zemljišta na području Haloza u Sloveniji     pdf    TXT     HR     EN 581
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Cetl, V., B. Barišić, I. Šarušić UDK 630* 582
Prevođenje katastarskih podataka u novi državni koordinatni sustav HTRS96/TM     pdf    TXT     HR     EN 593
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kovácsová, P., M. Antalová UDK 630* 589
“Precizno šumarstvo” – definicija i pripadajuće tehnologije     pdf    TXT     HR     EN 603
Landekić, Matija UDK 630* 302 + 384
Organizacijska kultura i sigurnost pri radu u Hrvatskom šumarskom sektoru     pdf    TXT     HR     EN 613
Balenović, I., H. Marjanović, M. Benko UDK 630* 569 + 587
Primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 623
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Zelena krastača (Bufo viridis Laurenti)     PDF    TXT 632
Cerovečki, Zdravko
Transilvanska gromotulja – Alyssum transsilvanicum Schur     PDF    TXT 633
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, Miroslav
Karantenske bolesti i štetnici, opasnost za hrvatsko šumarstvo i novi europski izazovi     PDF    TXT 633
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 638
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Mrkobrad, Miroslav
29. Svjetsko prvenstvo šumarskih radnika, Zagreb, 23–26. rujna 2010.     PDF    TXT 640
Dundović, H., J. Dundović
Bioenergija iz održivo gospodarenih šuma – ugljik neutralni izvori obnovljive energije     PDF    TXT 643
Dundović, Josip
5. Hrvatski dani biomase / 12. Europski dani biomase Regija 2010.     PDF    TXT 645
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Frković, Alojzije
Stručna lugarska škola u Fužinama s kraja 19. st.     PDF    TXT 647
 
OBLJETNICE
     
Biljak, R., F. Grospić
Ivan Oštrić, dipl. ing. – najstariji član HŠD – Ogranak Zagreb     PDF    TXT 649
Harapin, Miroslav
60-ta obljetnica upisa na Šumarski fakultet     PDF    TXT 650
 
IZLOŽBE
     
Ivančević, Vice
Vaclav Anderle u Hrvatskoj – u povodu izložbe njegovih ilustracija u Opatiji 2010. godine     PDF    TXT 651
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
EFN susret šumara Europe     PDF    TXT 653
Delač, Damir
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Harapin, Miroslav
Zvonimir Horvatić (1930–2010)     pdf    TXT     HR 667
Zvonimir Horvatić, dipl. ing šum., stručni suradnik u Zavodu za geodeziju Šumarskog fakulteta u Zagrebu rođen je 27.12.1930. godine u Zagrebu.
Osnovnu školu završio je 1941. i IV mušku gimnaziju 1950. godine u Zagrebu. Iste godine upisuje Poljoprivredno-šumarski fakultet. Apsolvirao je školske godine 1954./55. i uz rad diplomirao 1965. godine. Go-dine 1955. započeo je radni odnos u Zavodu za geodeziju na radnom mje­stu laboranta. Već sljedeće godi ne prelazi na mjesto tehničkog surad­nika u istom Zavodu, a 1968. godine izabran je za stručnog suradnika na Katedri za geodeziju, na tom mjestu ostaje cijeli radni vijek do umi rovlje­nja 1. siječnja 1996. godine.
Plodan je stručni i znanstveni rad kolege Zvonimira Horvatića tijekom radnog odnosa u Zavodu za geodeziju. Z. Horvatić je koautor 12 stručno-znanstvenih objavljenih radova sa suradnicima: R. Fintić, B. Hrašovec, Z. Kalafadžić, V. Kušan i R. Pernar. Umjesto citiranja članaka navo­dimo obrađivanu sljedeću problema­tiku: Metode poluokularne visine stabala u stereomodelu; kartiranje busolnih vlakova, određivanje stup­nja oštećenosti bukve i jele; oštećenost šuma NP Plitvička jezera; oštećenost šuma NP Risnjak, ošteće­nost šuma infracrvenih (ICK) aero­snimki; zdravstveno stanje jele u ju­gozapadnoj Hrvatskoj na temelju ICK aerosnimki; oštećenost šuma bukve i jele u Hrvatskoj primjenom ICK aerosnimki; oštećenost šume i okoliša u Spačvi; oštećenost šuma u Republici Hrvatskoj primjenom ICK aerosnimki.
Aktivno je surađivao s Odjelom za ekologiju i tipologiju šuma u Šumarskom institutu. Sa suradnicima sudjelovao je s referatom na VI. IUFRO simpoziju o jeli (Tannen – symposium) u Zagrebu 1990. go-dine i na savjetovanju na Brijunima 1992. godine.
Od gimnazijskih dana, od 1945. ili od velike mature i upisa na Šumar­ski fakultet 1950. godine prošlo je 65 godina, nešto manje od prosječnog ljudskog vijeka. Kolega Horvatić ili Zvonko, kako smo ga iz milja zvali, ostaje dio sviju nas gimnazijalaca, studenata, nastavnika i profesora. Posebno je tijekom radnoga vijeka bio omiljen i cijenjen od studenata na terenskim vježbama iz geodezije, kada se je tražila pomoć i savjet kako riješiti zadatke na terenskoj praksi, kako se pripremiti za kolokvij prije ispita. Zvonko je bio pristupačan, sr­dačan, cijenjen, jednostavan i drag. S blagim smiješkom, a ponekad i s malo dobronamjernog humora, pru­žao je traženu pomoć generacijama studenata.
Iznenada, tiho i samozatajno, kako je radio i živio, shrvan teškom i dugotrajnom bolešću o kojoj je govorio s izuzetnom mirnoćom, kao da se ništa ne događa, 28. srp ­nja 2010. godine zauvijek nas je ostavio naš dragi kolega Zvonko.
Sada kada Zvonko nije više s nama, ostaju nam samo drage i neizbrisive uspomene. Pamtit ćemo ga kao izuzetnog stručnjaka iz područja geodezije, fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Dragi naš Zvonko velika ti hvala za sve što si učinio za hrvatske šume i za neza­boravne naše susrete. Dio si nas i ostaješ u našim sjećanjima.

                UNDER CONSTRUCTION