broj: 1-2/2011        pdf (4,93 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=201101 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I KONCESIJI     pdf    TXT     HR     EN 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović UDK 630* 156 (001)
Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi     pdf    TXT     HR     EN 7
Kobal, M., M. Urbančič, N. Potočić, B. De Vos, P. Simončič UDK 630* 114.2 (001)
Pedotransfer Functions for Bulk Density Estimation of Forest Soils     pdf    TXT     HR     EN 19
Pekeč, S., B. Vrbek, S. Orlović, B. Kovačević UDK 630* 232.3 + 114.2 (001)
Proizvodni potencijal crne topole (Sekcija Aigeiros Duby) na eugleju     pdf    TXT     HR     EN 29
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Mamut, Marica UDK 630* 431
Veza prirodnogeografske i sociogeografske osnove Dalmacije s ugroženošću otvorenog prostora požarom     pdf    TXT     HR     EN 37
 
STRUČNI ČLANCI
     
Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić UDK 630* 907
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 51
Sindičić, M., D. Zec, Đ. Huber UDK 630* 450
Analiza šteta od smeđih medvjeda u Hrvatskoj u razdoblju od 2004. do 2009. godine     pdf    TXT     HR     EN 63
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Velika žutonoga prutka(Tringa melanoleucaGmelin) – nova vrsta u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Tarnaj,Ivan
20 godina od Zakona o šumama     PDF    TXT 70
Frković,Alojzije
Šumska crvenrepka – ptica 2011. godine     PDF    TXT 71
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš,Milan
Dr. sc. Marinko Prka: Bukove šume i bukovina Bjelovarskog područja     PDF    TXT 72
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 75
 
OBLJETNICE
     
Tomljanović,Kristijan
125. godišnjica rođenja ing. Ive Čeovića     PDF    TXT 78
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić,Oliver
Zajedničke aktivnosti ogranaka Gospića i Karlovca u 2010. godini     PDF    TXT 80
Roša,Jadranka
Koncert gitarista     PDF    TXT 86
 
IN MEMORIAM
     
Trinajstić,Ivo
Čedomil Šilić (1937–2010)     PDF    TXT 88
Djelatnici šumarije Tomislavgrad
Biljana Zorić(1963–2011)     PDF    TXT 90

                UNDER CONSTRUCTION