broj: 11-12/2011        pdf (7,26 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=201111 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NA KRAJU 2011. GODINE – MEĐUNARODNE GODINE ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 541
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tančeva Crmarić, O., S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba UDK 630* 165 (Prunus avium L.) (001)
Genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus aviumL.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 543
Pezdevšek Malovrh, Š., D. G. Hodges, B. Marić, M. Avdibegović UDK 630* 923 + 946 (001)
Private Forest Owner Expectations of Interest Associations: ComparativeAnalysis between Slovenia and Bosnia-Herzegovina     pdf    TXT     HR     EN 557
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac UDK 630* 156
Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 567
Šprem, N., M. Piria, H. Novosel,T. Florijančić, B.Antunović,T.Treer UDK 630* 156 + 134
Morphological Variability of the Croatian Wild Boar Population     pdf    TXT     HR     EN 575
Stojanović,D., S.Ćurčić, S.Orlović, Z.Galić UDK 630* 453
Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka “Fruška gora”     pdf    TXT     HR     EN 585
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić UDK 630* 327 + 362
Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe     pdf    TXT     HR     EN 595
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Šumska smeđa žaba (Rana dalmatina Bonaparte)     PDF    TXT 604
Cerovečki,Zdravko
Rubus saxatilis L. – Stijenska kupina     PDF    TXT 604
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Gallo, Christian
Maslinari šumom, šumari drumom     PDF    TXT 605
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, Hranislav
Profesoru Anti P. B. Krpanu dodijeljeno visoko priznanje Zapadnomađarskog sveučilišta     PDF    TXT 608
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Krapinec, Krešimir
Dario Majnarić     PDF    TXT 612
 
OBLJETNICE
     
Meštrić, Branko
60 godina Šumarije Vrbovec     pdf    TXT 614
Grospić, Frane
50. obljetnica apsolvenata 1960/1961.     PDF    TXT 617
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Krapinec, Krešimir
Mr. Domagoj Križaj: Kako uštedjeti na troškovima šteta od divljači?     PDF    TXT 618
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 620
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Hrašovec, Boris
Prof. dr. sc. Milan Glavaš     PDF    TXT 622
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ostrogović, Maša Zorana
Radionica “Dinamika kruženja ugljika u tlu šumskih ekosustava” Tartu, Estonija, 14. – 21. kolovoza 2011. godine     PDF    TXT 624
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Frković, Alojzije
Crnoluška iskustva – iznošenje drveta iz šume ljudskom snagom     PDF    TXT 628
 
IZLOŽBE
     
Grgurić, Tijana
Drukčiji pogled na šumu     PDF    TXT 630
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Boić Petrač, Petra
WWF: Ujednačena dostupnost vode, hrane i energije najveći je globalni izazov - O svjetskom tjednu voda - Stokholmska Izjava za konferenciju Ujedinjenih naroda o održivom razvoju u Rio de Janeiru (Rio+20 Summit) 2012 - Službeno započela zaštita “Europske Amazone”     PDF    TXT 631
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Delač, Damir
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 13. prosinca 2011. god. u prostorijama Šumarskoga doma     PDF    TXT 633

                UNDER CONSTRUCTION