broj: 7-8/2012        pdf (5,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NEŠTO O RESTRUKTURIRANJU     pdf    TXT     HR     EN 329
Komentirajući pozitivno izvješće Agencije Fitch glede kreditnog rejtinga, ocjenjujući ga stabilnim, što daje određenu nadu za skori napredak hrvatskoga gospodarstva, premjer i članovi Vlade zahvalili su građanima na strpljenju i najavili daljnje zadaće neophodne za rast gospodarstva. Na pitanje što je najnužnije učiniti u državnim poduzećima, ministar financija odgovorio je kako ih ponajprije treba restrukturirati, navodeći kao primjer Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i Hrvatske šume te zaključio kako će biti i otpuštanja, jer nam trebaju vlastita sredstva za investiranje a ne za trošenje.
Neprestano slušamo o restrukturiranju, pa da razjasnimo taj pojam i pokušamo sugerirati što bi po našem mišljenju bilo restrukturiranje u šumarstvu, konkretno u Hrvatskim šumama d.o.o.? Prema Riječniku stranih riječi latinski structura znači slagati, sklapati, ustrojiti, sastaviti, a suklad no tomu restrukturirati bi značilo presložiti ili preustrojiti. Preslagali su nas umjesto primjerice Austrijanaca koje smo odbili, Irci koje smo naučili ponešto o šumarstvu plativši im par stotina tisuća dolara, zatim ekonomisti koji su također učili o šumarstvu, za ne znamo koliko novca, ali od svega ništa. Naravno, kao i u svemu, naši šumarski stručnjaci i znanstvenici nisu nam bili dovoljno dobri za taj posao, unatoč 250-godišnjoj tradiciji uspješnog rada i više od 100 godina visokoškolskog šumarskog obrazovanja, u programima kojega postoje predmeti iz područja ekonomike i organizacije rada u šumarstvu. Hrvatsko šumarsko društvo dalo je svojevremeno svoje stavove (www.sumari.hr), koji su i sada aktualni. Jedan bivši čelnik Hrvatskih šuma d.o.o. na početku svoga mandata rekao je "moramo se restrukturirati, jer će to učiniti netko drugi", ali i dalje nije učinjeno ništa. No, prognoza je pogođena i čemu se sada čudimo. Hrvatske šume d.o.o. nisu kreatori šumarske politike, nego izvršitelji povjerenih im zadaća racionalnog gospodarenja, sukladno programima koje kreira vlasnik (Država) putem resornoga Ministarstva ekipiranog najstručnijim kadrom. Kada bi se šumarska struka pitala, po logici stvari presložiti bi trebalo ono što sada nije dobro, a to je ponajprije organizacijska struktura, kompetencije i kontroling. Naime, nikako se ne slažemo s tvrdnjom u izlaganju predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. na 116. redovitoj sjednici skupštine HŠD-a, kako u šumarstvu ne postoje razvijene tehnologije rada, a bilježimo preko 250 godina organiziranog rada u šumarstvu, gdje su tehnologije rasle sukladno novim znanstveno-stručnim saznanjima, na temelju čega i baštinimo najočuvanije šume u Europi. Suglasni smo da neke stvari, ali na temelju suvisle koncepcije, treba mijenjati, posebice kada je riječ o decentralizaciji, broju Službi u Direkciji koje su rasle svakom političkom promjenom strukture vlasti, a čime se neprestano povećavao broj zaposlenih koji su stalno dolazili, ali ne i vraćali se natrag u bazu. I time se pogodovalo centralizaciji (što se čini i dalje samo u drugom obliku), nepotrebnom dupliranju poslova, smanjenju pa i ukidanju kompetencija rukovoditelja poslova u područnim Upravama šuma, a nastavno i u šumarijama, osnovnim ćelijama svih gospodarskih aktivnosti. Naime, nije dovoljno "decentralizirati ljude", nego i kompetencije glede određene samostalnosti, kako u odabiru kadrova po stručnosti na svim razinama, a ne stranačkoj podobnosti, tako i glede određenih financijskih sloboda svakako podređenih pozitivnom poslovanju, jer su one osnovica za stimulaciju kreativnosti, iznalaženju novih ideja i u konačnici za opći uspjeh. Uz stručno jaku Plansku službu u Direkciji i Upravama šuma te Službu interne kontrole na svim razinama, prvi korak, svakako uz zadaće na svekolikoj racionalizacijirada i poslovanja, bio bi učinjen. Što se pak tiče otpuštanja – viška radnika u šumarstvu i neobnavljanja posebice visokoškolskog šumarskog kadra, uz već odmah dostupne količine energetskoga drva koje leži u šumi, uz opožarene površine koje treba pošumiti, jer ćemo se sutra čuditi eroziji, uzgojne radove koji su zapostavljeni itd., bespredmetno je o tome i razgovarati. Nije bit restrukturiranja u šumarstvu u otpuštanju radnika, nego u neophodnom stručnom obavljanju propisanih poslova i u širenju gospodarskih aktivnosti, ako su iste sastavnice općeg napretka društva. Pamtimo vremena kada je šumarstvo bez miješanja politike obavljalo sve poslove po načelima potrajnog gospodarenja, zapošljavalo čak oko 16 000 zaposlenika, bilo nositeljem mnogih gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima i poslovalo pozitivno.

Uredništvo
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić UDK 630*624+653 (Pedunculate oak) (001)
SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena     pdf    TXT     HR     EN 331
Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth UDK 630* 165 (001)
Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije     pdf    TXT     HR     EN 343
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman UDK 630*233+232.3 (Pyrus pyraster Burgsd.) (001)
Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.)     pdf    TXT     HR     EN 355
Dinka Matošević, George Melika UDK 630*442 (001)
Raznolikost parazitoidskih kompleksa domaćih i stranih vrsta lisnih minera u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 367
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marija Nodilo UDK 630*165+907
Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma     pdf    TXT     HR     EN 377
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall)     PDF    TXT 386
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Stručna tema 116. sjednice Skupštine HŠD-a, Hrvatsko šumarstvo na pragu Europske unije – izlagač mr. sc. Ivan Pavelić     PDF    TXT 387
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa     pdf    TXT 391
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 396
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
Natjecanje u šlajsu na Baškim Oštarijama     PDF    TXT 398
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Nikola Pernar
Dr. sc. Zoran Šikić     PDF    TXT 401
Nikola Pernar
Dr. sc. Lukrecija Butorac     PDF    TXT 403
Miroslav Harapin
Dr. sc. Milivoj Franjević     PDF    TXT 404
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja     PDF    TXT 409
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
Zapisnik 116. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 414
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
Vladimir Pfeifer (1937–2012)     PDF    TXT 421
Zvonimir Ištvan
Branko Petrović, dipl. ing. šum. (1950–2012)     PDF    TXT 423

                UNDER CONSTRUCTION