broj: 7-8/2012        pdf (5,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NEŠTO O RESTRUKTURIRANJU     pdf    TXT     HR     EN 329
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić UDK 630*624+653 (Pedunculate oak) (001)
SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena     pdf    TXT     HR     EN 331
SAŽETAK
Predikcija stanja šumskih resursa nezaobilazan je čimbenik u procesu planiranja gospodarenja šumama. Brojni modeli razvoja sastojina i šuma imaju zadatak predvidjeti posljedice postupaka gospodarenja i time unaprijediti proces planiranja gospodarenja. U radu je prikazana struktura računalnog programa SIMPLAG namijenjenog projekciji razvoja regularne, mješovite šume hrasta lužnjaka, simuliranjem različitih scenarija gospodarenja kao podrška za učinkovito planiranje gospodarenja. Osnovnu strukturu programa čine modeli razvoja strukture sastojina, modul za određivanje etata glavnog prihoda i algoritam za oblikovanje scenarija gospodarenja. Modeli razvoja sastojina baziraju se na raspoloživim optimalnim modelima razvoja lužnjakovih sastojina, te smanjenju broja stabala uslijed mortaliteta. Odabir dijelova sastojina za obnovu temelji se na ekonomskom kriteriju razlike potencijalnog prihoda, u okviru ostalih zadanih odrednica (maksimalni površinski etat glavnog prihoda, najmanja i najveća površina sastojine za obnovu, najmanja starost sastojina koje mogu biti obuhvaćene obnovom, najmanja udaljenost između sastojina) unutar scenarija gospodarenja. Modeli sortimentne strukture i cijenik drvnih sortimenata u programu omogućuju projekciju prihoda tjekom simulacijskog razdoblja. Primjena računalnog programa SIMPLAG rezultira podacima o razvoju prostorne i dobne strukture šume, te vrsti, iznosu i vrijednosti očekivanih prihoda za svaki korak simulacije, što omogućava sveobuhvatno vrednovanje postavljenih scenarija gospodarenja te odabir i primjenu optimalnog scenarija gospodarenja.

Ključne riječi: hrast lužnjak; projekcija razvoja sastojina; obnova sastojina; planiranje gospodarenja; odabir scenarija gospodarenja
Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth UDK 630* 165 (001)
Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije     pdf    TXT     HR     EN 343
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman UDK 630*233+232.3 (Pyrus pyraster Burgsd.) (001)
Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.)     pdf    TXT     HR     EN 355
Dinka Matošević, George Melika UDK 630*442 (001)
Raznolikost parazitoidskih kompleksa domaćih i stranih vrsta lisnih minera u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 367
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marija Nodilo UDK 630*165+907
Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma     pdf    TXT     HR     EN 377
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall)     PDF    TXT 386
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Stručna tema 116. sjednice Skupštine HŠD-a, Hrvatsko šumarstvo na pragu Europske unije – izlagač mr. sc. Ivan Pavelić     PDF    TXT 387
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa     pdf    TXT 391
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 396
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
Natjecanje u šlajsu na Baškim Oštarijama     PDF    TXT 398
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Nikola Pernar
Dr. sc. Zoran Šikić     PDF    TXT 401
Nikola Pernar
Dr. sc. Lukrecija Butorac     PDF    TXT 403
Miroslav Harapin
Dr. sc. Milivoj Franjević     PDF    TXT 404
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja     PDF    TXT 409
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
Zapisnik 116. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 414
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
Vladimir Pfeifer (1937–2012)     PDF    TXT 421
Zvonimir Ištvan
Branko Petrović, dipl. ing. šum. (1950–2012)     PDF    TXT 423

                UNDER CONSTRUCTION