broj: 7-8/2012        pdf (5,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NEŠTO O RESTRUKTURIRANJU     pdf    TXT     HR     EN 329
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić UDK 630*624+653 (Pedunculate oak) (001)
SIMPLAG, računalni program za projekciju razvoja regularne šume: konstrukcija, struktura i primjena     pdf    TXT     HR     EN 331
Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth UDK 630* 165 (001)
Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije     pdf    TXT     HR     EN 343
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Zoran Zeman UDK 630*233+232.3 (Pyrus pyraster Burgsd.) (001)
Uspjeh pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške (Pyrus pyraster Burgsd.)     pdf    TXT     HR     EN 355
SAŽETAK
U radu se prikazuju trogodišnji rezultati pošumljavanja jednogodišnjim (1+0) i školovanim (1+1) sadnicama divlje kruške. Pokusi su osnovani na neobrasloj površini u odsjeku 5b G. J. Dubrava-Mokrice, kojom gospodari Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tlo je pseudoglejno, a nadmorska visina iznosi od 125–130 m. Istraživano je preživljenje, visinski i debljinski rast, broj primarnih grana i vitalitet sadnica. Školovane sadnice pokazale su bolje preživljenje u odnosu na neškolovane.
Razlika u preživljenju u korist školovanih sadnica povećava se s brojem vegetacija na terenu, odnosno starosti sadnica (9,9%, 10,9%, 12,3%). Kod neškolovanih sadnica evidentirano je u prosjeku 1,57 % veće odumiranje vršnog izbojka. Nakon tri vegetacije na terenu, prosječna visina neškolovanih sadnica iznosila je 762 mm (360–1640 mm), a školovanih 1142 mm (520–2050 mm). Prosječni promjer vrata korijena neškolovanih sadnica iznosio je 12,15 mm (5,71–22,80) a školovanih 15,36 mm (6,49–26,29). Utvrđene su statistički značajne razlike u visinama sadnica s obzirom na tretiranja, datume mjerenja i datum*tretiranje, odnosno u slučaju promjera vrata korijena s obzirom na tretiranja i datume mjerenja. Školovane sadnice imale su prosječno 392 mm veću visinu i 3,28 mm veći promjer vrata korijena od neškolovanih i statistički su se značajno razlikovale. Utvrđena je statistički značajna razlika u visinama i promjerima vrata korijena neškolovanih i školovanih sadnica u svim datumima mjerenja. Pri kraju četvrte vegetacije na terenu, školovane sadnice imale su prosječno više primarnih grana za razliku od neškolovanih, dok je prosječni vitalitet bio podjedanak.
Pošumljavanje sadnicama divlje kruške moguće je obaviti neškolovanim i školovanim biljkama, no zbog eko­nomičnosti u rasadničkoj proizvodnji i kod pošumljavanja, uporabu većih i starijih sadnica treba strogo ograničiti samo na onim terenima gdje su uvjeti za preživljavanje lošiji.
Ključne riječi: divlja kruška; pošumljavanje; sadnice; školovane biljke; preživljavanje; visinski rast; debljinski rast
Dinka Matošević, George Melika UDK 630*442 (001)
Raznolikost parazitoidskih kompleksa domaćih i stranih vrsta lisnih minera u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 367
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marija Nodilo UDK 630*165+907
Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma     pdf    TXT     HR     EN 377
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Gorska pastirica (Motacilla cinerea Tunstall)     PDF    TXT 386
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Stručna tema 116. sjednice Skupštine HŠD-a, Hrvatsko šumarstvo na pragu Europske unije – izlagač mr. sc. Ivan Pavelić     PDF    TXT 387
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa     pdf    TXT 391
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 396
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
Natjecanje u šlajsu na Baškim Oštarijama     PDF    TXT 398
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Nikola Pernar
Dr. sc. Zoran Šikić     PDF    TXT 401
Nikola Pernar
Dr. sc. Lukrecija Butorac     PDF    TXT 403
Miroslav Harapin
Dr. sc. Milivoj Franjević     PDF    TXT 404
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Alojzije Frković
Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja     PDF    TXT 409
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
Zapisnik 116. redovite sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva     PDF    TXT 414
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
Vladimir Pfeifer (1937–2012)     PDF    TXT 421
Zvonimir Ištvan
Branko Petrović, dipl. ing. šum. (1950–2012)     PDF    TXT 423

                UNDER CONSTRUCTION