broj: 3-4/2014        pdf (8,09 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=201403 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
KAKVO JE STANJE I MOGUĆNOSTI PRAVILNIJEG VREDNOVANJA ŠUMA I ŠUMARSTVA KAO DIJELA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 121
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN UDK 630*569+653+231 (001)
UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE     pdf    TXT     HR     EN 123
Dalibor Ballian, Alma Hajrudinović, Jozo Franjić, Faruk Bogunić UDK 630*164 (Quercus trojana Webb.) (001)
MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTA MAKEDONSKOGA HRASTA (Quercus trojana Webb.) U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI     pdf    TXT     HR     EN 135
Krunoslav Arač, Milan Pernek UDK 630*453 (001)
POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI     pdf    TXT     HR     EN 145
Maja Popović, Mladen Ivanković, Saša Bogdan UDK 630* 165 + 181.8 (001)
VARIJABILNOST VISINSKOG RASTA I PREŽIVLJENJA POTOMSTAVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSNOM NASADU "JASTREBARSKI LUGOVI" – PRVI REZULTATI     pdf    TXT     HR     EN 155
Ivana Vitasović Kosić, Mihaela Britvec UDK 630*187 + 268 (001)
FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH RUBOVA I TRAVNJAKA ĆIĆARIJE (HRVATSKA)     pdf    TXT     HR     EN 167
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Manana Kereselidze, Slavimira Draganova, Daniela Pilarska, Andreas Linde UDK 630*453
SUSCEPTIBILITY OF Lymantria monacha AND L. dispar TO THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS Isaria fumosorosea WIZE     pdf    TXT     HR     EN 185
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
SIVA GUSKA (Anser anser L.)     PDF    TXT 193
Jozo Franjić, Željko Škvorc
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: NOVI KRIŽANAC Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch U HRVATSKOJ FLORI     PDF    TXT 194
Alojzije Frković
ZELENA ŽUNA (Picus viridis)PTICA 2014. GODINE     PDF    TXT 195
 
AKTUALNO
     
Goran Vincenc
NAJSKUPLJA PRIRODNA NEPOGODA U HRVATSKOJ POVIJESTI     PDF    TXT 197
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
90 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA MIRKA VIDAKOVIĆA (1924–2014)     PDF    TXT 202
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Tatjana Đuričić-Kuric
PREDSTAVLJENA KNJIGA: FERDO BAŠIĆ: THE SOILS OF CROATIA     PDF    TXT 203
Frane Grospić
ANA LEMIĆ: SELA I STANOVI NA VELEBITU - SVJEDOČANSTVO ŽIVOTA OD NASTANKA DO NESTANKA     PDF    TXT 206
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 209
Alojzije Frković
CRVENKA, M., T. LUKIĆ: OTROVI BILJAKA I GLJIVA     PDF    TXT 211
 
ZNANTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tatjana Đuričić Kuric
MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP "POPLAVNE ŠUME"     PDF    TXT 213
Milan Glavaš
58. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 214
 
PRIZNANJA
     
Milan Glavaš
PRIZNANJE KOLEGI ŠUMARU IZ SLOVENIJE     PDF    TXT 220
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Željko Škvorc
Dr. sc. KRUNOSLAV SEVER     PDF    TXT 222
Josip Margaletić
DR. SC. MARKO VUCELJA     PDF    TXT 224
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Josip Dundović
4. SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014.     PDF    TXT 226
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Hranislav Jakovac
46. EFNS KONHIOLAHTI, JOENSUU, FINSKA     PDF    TXT 229
Damir Delač
EKSKURZIJA ČLANOVA HŠD-A I HKIŠDT U BOSNU I HERCEGOVINU     PDF    TXT 234
Damir Delač
ZAPISNIK 1. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-A     PDF    TXT 241

                UNDER CONSTRUCTION