broj: 1-2/2015        pdf (8,47 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
LUTANJA U GOSPODARENJU PRIVATNIM ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje UDK 630*114.2 (001)
RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA     pdf    TXT     HR     EN 7
Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić UDK 630* 271 + 174 (Aesculus hippocastanum L.)(001)
ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE     pdf    TXT     HR     EN 21
Adrian Enache, Tibor Pentek, Valentina Doina Ciobanu, Karl Stampfer UDK 630* 383 + 686 (001)
PRIMJENA RAZLIČITIH METODA PODRŽANIH GIS-OM PRI ODREĐIVANJU SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA DRVA I PRIPADAJUĆIH FAKTORA KOREKCIJE U PLANINSKIM ŠUMAMA RUMUNJSKE     pdf    TXT     HR     EN 35
Neculae Şofletea, Marius Budeanu UDK 630* 561 + 564 + 535 (Picea abies (L.) H. Karst)(001)
REAKCIJA POTOMSTVA IZ SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE SMREKE (Picea abies(L.) H. Karst.) TESTIRANIH U NA RAZLIČITIM STANIŠTIMA     pdf    TXT     HR     EN 47
Sažetak
Cilj istraživannja bila je analiza reakcije 33 sjemenske sastojine obične smreke, iz područja rumunjskih Karpata, s obzirom na rast i karakteristike drva na pokusnim plohama smještenim unutar (Breþcu i Gurghiu) i izvan njihove prirodne rasprostranjenosti (Avrig i Câmpina) (sl. 1). Trideset godina nakon sadnje izvršena su mjerenja sljedećih značajki: ukupna visina (UV), prosječni volumen po stablu (PV/S), radijalni prirast (RP), postotak kasnog drva (PKD) i standardna gustoća drva (SGD). Utvrđeni su i koeficijenti korelacije između ispitanih pokusnih ploha i zemljopisnih obilježja sastojina. ANOVA je otkrila značajne (P < 0.01) razlike između biljnih zajednica svih pokusnih ploha, uz iznimku radijalnog prirasta (RP), što ukazuje na činjenicu da je moguće izvršiti izbor na razini sjemenske sastojine. S obzirom na ukupnu visinu (UV) i radijalni prirast (RP), utvrđeno je da se najvrjednije sastojine općenito nalaze na istočnim i zapadnim Karpatima, iako su velike vrijednosti radijalnog prirasta (RP) i postotka kasnog drva (PKD) uglavnom zabilježene kod sastojina na istočnim Karpatima. Vrijednosti radijalnog prirasta (RP), postotka kasnog drva (PKD) (sl. 2) i prosječnog volumena po stablu (PV/S) bile su niže na pokusnim plohama smještenim izvan prirodnih staništa, dok su vrijednosti ukupne visine (UV) i standardne gustoće drva (SGD) bile više. Analiza lokacije također je pokazala veliku važnost interakcije između biljne zajednice i okoliša za sve parametre (osim SGD). Iste biološke zajednice različito reagiraju na promjene uvjeta u okolišu. Prema rezultatima ovoga rada moguće je preporučiti određene biljne zajednice, s tim da se reprodukcijski materijal iz ovih izvora može koristiti samo u ekološkim uvjetima koji su slični onima gdje je provedeno ispitivanje. Utvrđeno je da je standardna provenijencija prema IUFRO-u (Moldoviţa) najbolja biljna zajednica za provođenje svih ispitivanja.
Tablica 1 prikazuje fizičko-geografske i klimatske uvjete na 4 pokusne plohe, tablica 2 prikazuje srednje vrijednosti, koeficijente varijacije i amplituda varijacije za sve analizirane parametre, u svim eksperimentima. Rezultati ANOVA-e za sve lokacije i kombinacije sve četiri lokacije prikazani su u tablici 3 i 4. Tablica 5 predstavlja rezultate Pearsonove korelacije između analiziranih parametara i zemljopisnih obilježja sastojina iz kojih dolazi sjeme.
Ključne riječi: kontrolne pokusne plohe; obična smreka; kvantitativna obilježja; radijalni prirast; gustoća drva
Marno Milotić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Daniela Pilarska, Danko Diminić UDK 630* 453 + 443 (001)
PRVI NALAZ ENTOMOPATOGENE GLJIVE Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper NA GUBARU U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 59
Peter Boyadzhiev, Mirza Dautbasic, Osman Mujezinovic, Plamen Mirchev, Georgi Georgiev, Margarita Georgieva UDK 630* 442 (001)
Baryscapus transversalis Graham (Hymenoptera: Eulophidae) – NOVA VRSTA U FAUNI BOSNE I HERCEGOVINE     pdf    TXT     HR     EN 69
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
LISASTA GUSKA (Anser albifrons Scopoli)     PDF    TXT 73
Damir Drvodelić
ARBORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERVACIJI STARIH I POSEBNO VRIJEDNIH STABALA – II dio     PDF    TXT 74
Jozo Franjić
DILJSKE PROLJETNICE     PDF    TXT 77
Alojzije Frković
LOVAC NA PTICE JASTREB (Accipiter gentilis) – PTICA 2015. GODINE     PDF    TXT 82
 
AKTUALNO
     
Ante P. B. Krpan
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA     PDF    TXT 83
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 85
 
OBLJETNICE
     
Ante P. B. Krpan
BORISLAV NIKŠIĆ, dipl. ing. šumarstva     PDF    TXT 88
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Hranislav Jakovac
47. EFNS u Švicarskoj (12. do 17. siječnja 2015.)     PDF    TXT 91
Damir Delač
ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 20. veljače 2015. god. u dvorani Šumarskog doma     PDF    TXT 96
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
BOŽENA VUJASINOVIĆ (1929–2014)     PDF    TXT 113
Josip Knepr, Đuro Kauzlarić
Mr. sc. DANE BJELOBABA, dipl. ing. šum. (1934–2015)     PDF    TXT 114

                UNDER CONSTRUCTION