broj: 7-8/2016        pdf (13,65 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=201607 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
TKO ODLUČUJE ŠTO JE, A ŠTO NIJE ZNANOST?     pdf    TXT     HR     EN 325
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ UDK 630* 164 (001)
UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei     pdf    TXT     HR     EN 327
Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ UDK 630* 156 (001)
ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA     pdf    TXT     HR     EN 339
Vladan POPOVIĆ, Ivona KERKEZ UDK 630* 164 + 165 (001)
VARIJABILNOST POPULACIJA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U SRBIJI PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA LISTOVA     pdf    TXT     HR     EN 347
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Taylan OCALAN UDK 630* 582
ACCURACY ASSESSMENT OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) TECHNIQUE USING DIFFERENT WEB-BASED ONLINE SERVICES IN A FOREST ENVIRONMENT     pdf    TXT     HR     EN 357
Sevgin ÖZDERN,Hüseyin FAKR, Emrah DÖNMEZ UDK 630* 813
CHEMICAL PROPERTIES OF HAWTHORN (Crataegus L. spp.) TAXA NATURALLY DISTRIBUTED IN WESTERN ANATOLIA PART OF TURKEY     pdf    TXT     HR     EN 369
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivo AŠČIĆ UDK 630* 945.2
NUMIZMATIKA KAO EDUKATIVNO-PROMIDŽBENI ALAT U ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 377
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
JURIČICA (Carduelis cannabina L.)     PDF    TXT 383
Jozo Franjić
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE     PDF    TXT 384
 
AKTUALNO
     
Josip Lautar
PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PČELINJE PAŠE U ŠUMI, KAO SEGMENT OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA NA PODRUČJU GORSKOGA KOTARA, LIKE I ŠIRE OKOLICE     PDF    TXT 388
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frane Grospić
L ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 393
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Delač
DAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA - DELNICE, 17. I 18. LIPANJ, ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „POSLJEDICE KATASTROFALNOG LEDOLOMA U VELJAČI 2014. GODINE NA ŠUME GORSKOG KOTARA“     PDF    TXT 398
 
PRIZNANJA I NAGRADE
     
Hranislav Jakovac
OTVARANJE SPOMEN RELJEFA PROF. DR. SC. IVANU KNEŽEVIĆU, ZALESINA 10.6.2016.     PDF    TXT 414
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Oliver Vlainić
RAZMJENA POSJETA OGRANAKA VIROVITICE I KARLOVCA     PDF    TXT 418
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
VLAHO LJUBIŠIĆ (1929-2016)     PDF    TXT 426
Željko Gubijan
ĐURO KAUZLARIĆ (1946–2016)     PDF    TXT 427

                UNDER CONSTRUCTION