broj: 5-6/2019        pdf (7,52 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201905 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Čitamo li (ili ne) Šumarski list     pdf    TXT     HR     EN 201
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krešimir Krapinec, Miroslav Nikolić, Miljenko Bujanić, Dean Konjević UDK 630* 156 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.1
Razmatranja u trofejistici: Učinak reza lubanje na stvarnu vrijednost trofeja srnjaka     pdf    TXT     HR     EN 203
Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.2
Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 215
Nikola Šušić, Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Mirjana Šijačić-Nikolić, Andrijana Bauer-Živković UDK 630* 232.3 + 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.3
Značajke rasta jednogodišnjih sadnica hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.) u uvjetima potpunog svjetla     pdf    TXT     HR     EN 221
Ayhan Usta, Murat Yilmaz, Selvinaz Yilmaz, Yavuz Okunur Kocamanoglu, Esengül Genc, Ibrahim Turna UDK 630* 242 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.4
Utjecaj intenziteta prorjeda na rast azijske bukve (Fagus orientalis Lipsky) u plantažama u Trabzonu na sjeveroistoku Turske     pdf    TXT     HR     EN 231
Yilmaz Turk, Murat Yildiz UDK 630* 377 + 424 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.5
Učinci uporabe drvne sječke i šumskih drvnih ostataka na površinsku eroziju traktorskih vlaka uzrokovanu privlačenjem oblog drva poljoprivrednim traktorom     pdf    TXT     HR     EN 241
Sažetak
Privlačenje oblog drva jedan je od važnih koraka u proizvodnji drvnih proizvoda. Međutim, privlačenjem oblog drva nastaje šteta različitih razmjera na tlu, preostaloj sastojini i dobivenom proizvodu. Kada se proces privlačenja vrši stalno po istom mjestu, mineralno se tlo odnosi i stvaraju se kanali podložni eroziji, što uzrokuje ozbiljne probleme tijekom jakih oborina. Ovo je istraživanje istražilo površinsku eroziju koja nastaje kao rezultat privlačenja oblog drva poljoprivrednim traktorom na traktorskim vlakama te uporabu drvne sječke i šumskih drvnih ostataka kako bi se smanjio gubitak tla. Područje istraživanja obuhvaća okrug Asar u turskoj provinciji Duzce na zapadnoj obali Crnog mora, gdje se poljoprivredni traktori puno koriste za privlačenje oblog drva. Šume područja istraživanja tretiraju se kao visoke šume i imaju mješovitu sastojinu. Područje istraživanja ima tipične prikladne karakteristike za privlačenje, s nagibima u rasponu od 0 do 33% te se aktivnosti privlačenja sukcesivno izvode poljoprivrednim traktorima kao najprikladnijem vozilu u tim uvjetima. Formirano je ukupno četiri bloka (uzorkovana područja) u četiri označene traktorske vlake u području istraživanja te su u svakom bloku definirane tri plohe otjecanja oborina. Jedna je od ploha otjecanja ostavljena praznom kao kontrolna ploha (CNT). Druga je ploha posipana drvnom sječkom (C), a treća ploha sa šumskim drvnim ostacima (S). Ukupno je uzeto 108 uzoraka vode s testiranih područja, 36 sa svake od navedenih ploha. Uzorci vode doneseni su u laboratorij i stavljeni u laboratorijski sušionik. Nakon
što bi oborinska voda isparila, preostali je sediment izvagan na preciznoj vagi. Specificirana je vrijednost izračunata prema ukupnoj količini otjecanja sakupljenog u spremniku i ukupnom suspendiranom nanosu kojega je nosila. Kao rezultat određena je količina prosječnoga otjecanja u CNT u iznosu od 6,32 mm/m2, u C u iznosu od 6,13 mm/m2 i u S u iznosu od 6,03 mm/m2. Prosječna količina suspendiranog nanosa prenijetog u CNT bila je 2,58 g m-2, u C 1,61 g m-2 i u S 2,13 g m-2. Prema tomu, količina gubitka tla u kontrolnim plohama bila je 1,2 puta veća nego u plohama sa šumskim drvnim ostacima i 1,6 puta veća nego u plohama s drvnom sječkom. Rezultati analize varijance pokazuju statistički značajnu razliku između količina suspendiranoga nanosa koji se odnosi s ploha (p <0,05). Ova je studija pokazala da se šumski drvni ostaci mogu koristiti za smanjenje površinske erozije koja nastaje na traktorskim vlakama nakon privlačenja oblog drva.

Ključne riječi: traktorske vlake; privlačenje debla; površinska erozija; ostaci od sječe; rehabilitacija; Turska
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kenan Zahirović, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.6
Prvi nalaz parazitoda (Platygaster robiniae) na bagremovoj muhi šiškarici u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 251
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić UDK 630* 181.6 + 187
https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.7
Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)     pdf    TXT     HR     EN 255
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Vidra, Euroazijska vidra (Lutra lutra L.)     PDF    TXT 265
Ivo Aščić
Čuvajmo naše šume     PDF    TXT 266
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma /1/: Opažanja o borovom četnjaku, gnjezdaru (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) na otoku Lastovu     PDF    TXT 270
 
AKTUALNO
     
Damir Delač
Hrvatsko šumarsko društvo o učestalim napadima na šumarsku struku     pdf    TXT 271
Branko Meštrić
Prije sto godina: ŠL 5-6/1919     PDF    TXT 273
Petra Boić Petrač
Na temelju pozitivnih primjera lakše ćemo pronaći formulu uspješnog suživota s velikim zvijerima     PDF    TXT 275
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Martina Đodan
Održana radionica SUSTREE projekta i premijera dokumentarnog filma ”Šume bez granica”     PDF    TXT 276
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Šume i javno zdravlje - REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE 2-3-4 2018.     PDF    TXT 278
 
IZ HŠD-a
     
Oliver Vlainić
Hrvatska ekipa na zimskom natjecanju Alpe-Adria 2019. godine     PDF    TXT 279
Damir Delač
Zapisnik 1. Sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2019. godine koja je održana 26. travnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati u šumariji Koprivnica, UŠP Koprivnica     PDF    TXT 282
 
IN MEMORIAM
     
Milan Glavaš
Ivan Bogdanić, dipl. inž. šum. (1939. – 2019.)     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION