broj: 7-8/2019        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Građanska inicijativa kolektivne sadnje drveća 25., 26. i 27. listopada     pdf    TXT     HR     EN 293
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Joso Vukelić, Irena Šapić, Giacomo Mei, Igor Poljak, Ivana Plišo Vusić, Marko Orešković UDK 630* 181.6 + 272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.1
Šume crne johe (tip 91E0* Natura 2000, tip E.2.1.9. NKS) u Nacionalnom parku Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 295
A. Paletto, T. Laktić, S. Posavec, Z. Dobšinská, B. Marić, I. Đordjević, P. Trajkov, E. Kitchoukov, Š. Pezdevšek Malovrh UDK 630* 907 + 585 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.2
Očuvanje prirode naprema šumarskim aktivnostima u zaštićenim područjima - mišljenje stručnjaka     pdf    TXT     HR     EN 307
Daniela Pilarska, Manana Kereselidze, Gernot Hoch, Andreas Linde UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.3
Vitalnost spora mikrosporidija izoliranih iz gusjenica gubara (Lymantria dispar) nakon dugotrajne pohrane u tekućem dušiku     pdf    TXT     HR     EN 319
SAŽETAK
U radu se prikazuju rezultati preživljenja mikrosporidija izoliranih iz gubara (Lymantria dispar) nakon dugotrajne pohrane u tekućem dušiku. Infektivnost osam mikrosporidijskih L. dispar izolata testirano je na ličinkama gubara: Vairimorpha disparis, Nosema lymantriae, Nosema portugal, Nosema sp. (Poljska), Nosema sp. (Ebergassing), Nosema sp. (Njemačka), Nosema sp. (Schweinfurt) and Nosema sp. (Veslec). Preživljenje spora u tekućem dušiku detaljno je praćeno kod N. portugal i Nosema sp. (Ebergassing) koje su tako čuvane skoro 19 godina i aplicirane oralnom infekcijom i ponaosob na svaku pojedinu ličinku gubara. Ostalih 6 izolata aplicirano je površinskom kontaminacijom hranjivog supstrata, također oralnim infekcijskim putem. Od 8 mikrosporidijskih izolata apliciranih površinskom kontaminacijom samo kod 4 izolata, Vairimorpha disparis, Nosema lymantriae, Nosema sp. (Ebergassing) i Nosema sp. (Poljska), došlo je do uspješne infekcije ličinki gubara. Dok je kod svih testiranih ličinki (100%) uspješno realizirana infekcija sporama prve tri mikrosporidije, tek 21,1% tretiranih ličinki uspješno je inficirano sporama Nosema sp. (Poljska). Na kraju inkubacijskog razdoblja, kod svih ličinki inficiranih sa sva 4 izolata disekcijom je utvrđen visok stupanj zaraze; tkiva su bila ispunjena sporama. Mikroskopska pretraga ličinki L. dispar individualno tretiranih sporama Nosema portugal uz tri različite doze (100, 1000 i 10000 spora) pokazala je da su spore N. portugal izgubile infektivnost nakon 19 godina pohrane u tekućem dušiku; niti jedna od testiranih ličinka nije bila zaražena. Naprotiv, spore Nosema sp. (Ebergassing) zadržale su infektivnost nakon istog razdoblja pohrane u tekućem dušiku od 18,75 godina. Niti jedna od testiranih ličinki nije zaražena nakon oralnog unosa od 100
spora. Oralna aplikacija od 1000 spora po ličniki rezultirala je ukupnom uspješnom infekcijom 4,1% ličinki, a aplikacija od 10000 spora s 68,8% inficiranih ličinki. U svim uspješnim slučajevima uspješno zaraženih ličinki, na kraju inkubacijskog razdoblja infekcija je bila dobro razvijena, a masno tijelo prepuno spora. Istraživanje je potvrdilo da je pohrana mikrosporidija Nosema i Vairimorpha vrsta i domaćina iz reda leptira prikladna opcija za dugotrajno čuvanje izolata. Spore su preživjele i do 18 i pola godina, iako je tijekom eksperimenta zamijećen i značajan pad njihove infektivnosti. U pojedinim slučajevima spore su odumrle već nakon 7 godina pohrane u tekućem dušiku. Preporuka je da prilikom skladištenja i pohrane mikrosporidijskih izolata u tekućem dušiku svakih 5 godina repozitorij obnavlja svježim izolatima. Materijal koji se dulje vrijeme skladišti u tekućem dušiku nije prikladan i ne bi se smio koristiti u infektološkim testovima. 

Ključne riječi: mikrosporidija; vitalnost spora; dugotrajna pohrana; tekući dušik
Ender Bugday, Abdullah Emin Akay UDK 630* 383 + 686 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.4
Planiranje mreže šumskih prometnica u područjima podložnim klizištima koristeći višekriterijski pristup odlučivanja temeljen na GIS-u u slivu Ihsangazi u Sjevernoj Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 325
Velid Halilović, Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jelena Knežević, Amer Kupusović UDK 630* 453 https://doi.orig/10.31298/sl.143.7-8.5
Analiza potrošnje goriva pri sječi i izradi stabala hrasta kitnjaka na području p.j. Šumarija „Zavidovići“     pdf    TXT     HR     EN 337
Zdravko Dolonec UDK 630* 148.2 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.6
Naseljavanje velike sjenice (Parus major L.) u mlade bjelogorične sastojine pomoću škrinjica za gniježđenje     pdf    TXT     HR     EN 347
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Klobučar, Silvije Orsag UDK 630* 906 + 766
https://doi.org/10.31298/sl.143.7-8.7
Analiza uporabe financijske poluge u poduzeću „Hrvatske šume“ d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 353
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mala čigra(Sterna albifrons Pall.)     PDF    TXT 363
Ivo Aščić
Svjetski dan pčela     PDF    TXT 364
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Uredništvo
Promocija znanstvene monografije     PDF    TXT 366
Milan Glavaš
Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i upotreba     PDF    TXT 367
Milan Glavaš
Dr. sc. Dario Kremer, dr. sc. Ana Brkljačić, mr. sc. Marko Randić: Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu     PDF    TXT 369
Milan Glavaš
Vedran Šegota, Ivan Limić: Biljke tvrđave Klis     PDF    TXT 370
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 371
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Dan hrvatskoga šumarstva svečano je obilježen 14. lipnja 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 376
 
IN MEMORIAM
     
Božidar Pleše
Mr. sc. Tomislav Heski, dipl. ing. šum. (1931.–2019.)     PDF    TXT 384

                UNDER CONSTRUCTION