broj: 5-6/2020        pdf (13,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202005 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Jesu li šumari najveći problem Lijepe naše?     pdf    TXT     HR     EN 229
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Božić, Filip Đureta, Ernest Goršić, Mislav Vedriš UDK 630*569 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.1
Utjecaj mjeritelja te pogrešaka pri izmjeri na izmjereni promjer stabla     pdf    TXT     HR     EN 233
Mario Šporčić, Matija Landekić, Ivana Bartulac, Ksenija Šegotić UDK 630*309 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.2
Primjena višekriterijske AHP metode u odabiru sustava pridobivanja drva     pdf    TXT     HR     EN 247
Ivana Vitasović-Kosić, Mara Vukojević, Sandro Bogdanović UDK 630* 174+182(001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.3
Prva inventarizacija vaskularne flore planine Matokit (Biokovo masiv, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 257
Ali Kemal Özbayram, Emrah Çiçek UDK 630* 561(001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.4
Pokusi s početnom gustoćom sadnje poljskog jasena u Turskoj: desetogodišnji rezultati     pdf    TXT     HR     EN 269
Abdullah E. Akay, Michael Wing, Halit Büyüksakalli, Salih Malkoçoglu UDK 630* 432 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.5
Procjena tornjeva za nadzor požara pomoću analize prostorne vidljivosti i prikladnosti potpomognute GIS-om     pdf    TXT     HR     EN 279
SAŽETAK
Učinkovito suzbijanje šumskih požara uključuje trenutno uzbunjivanje protupožarnih timova u slučaju požara kako bi mogli na vrijeme stići na mjesto požara. Najučinkovitiji način ranog uočavanja šumskog požara je nadzor šumskih područja s tornjeva za nadzor požara. Tornjevi bi trebali biti sustavno smješteni na način da osoblje za nadzor može nadzirati najveću moguću površinu šume, osobito u ugroženijim šumskim predjelima. U ovom su istraživanju procijenjene mogućnosti promatranja tornjeva za nadzor smještenih u šumariji Köyceğiz, u gradu Muğla u Turskoj pomoću analize vidljivosti i prikladnosti potpomognutom Geografskim informacijskim sustavom (GIS). Rezultati analize vidljivosti pokazali su da je 77,12 % šumskog područja vidljivo sa sadašnjih tornjeva. Kako bi se povećao udio vidljivoga šumskog područja, lokacije dodatnih tornjeva za nadzor procijenjene su pomoću analize prostorne vidljivosti i prikladnosti u kojoj su lokacije tornjeva ispitane razmatrajući specifične kriterije (npr. udaljenost od cesta, visina, nagib terena, topografske karakteristike). Rezultati analize prikladnosti identificirali su pet novih tornjeva uz sadašnje tornjeve na promatranome području. Rezultati su pokazali da bi se dodavanjem novih tornjeva vidljiva šumska površina povećala na 81,47 %, što je povećanje od gotovo 4,35 %. Uz to, analiza prikladnosti pokazala je da bi preko polovice šume bilo vidljivo s najmanje dva tornja kada bi se dodalo ovih pet tornjeva. Metoda potpomognuta GIS-om razvijena u ovome istraživanju može pomoći upraviteljima za zaštitu od požara da odrede optimalne lokacije za tornjeve za nadzor požara u svrhu učinkovitih protupožarnih aktivnosti.

Ključne riječi: šumski požar; tornjevi za nadzor požara; analiza vidljivosti; analiza prikladnosti; Köyceğiz
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 232.4+237
https://doi.org/10.31298/sl.144.5-6.6
Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja     pdf    TXT     HR     EN 289
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Ušara (Bubo bubo L.)     PDF    TXT 303
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma (5) - Mali  pauci  skakači     PDF    TXT 303
 
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE
     
Jozo Franjić
Bujadika (Matteuccia struthiopteris /L./ TOD., Onocleaceae)     PDF    TXT 305
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda     PDF    TXT 307
Milan Glavaš
Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Hrvatske     PDF    TXT 311
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 313
Milan Glavaš
Darko Posarić: Da bi hrast mogao rast     PDF    TXT 324
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Šumarski dom nakon potresa     PDF    TXT 325

                UNDER CONSTRUCTION