broj: 1-2/2021        pdf (5,92 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Uz dvije šumarske obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 5
RIJEČ UREDNIŠTVA
Ove godine hrvatska šumarska struka obilježit će dvije značajne obljetnice – 175 godina Hrvatskoga šumarskog društva i 145 godina njegovog znanstveno-stručnog i staleškog glasila Šumarski list. Glavni ciljevi ove, jedne od najstarijih strukovnih udruga u Europi, ostvareni su u cijelosti. Zaslugom ove udruge, šumarska nastava započela je kod nas 1860. godine osnivanjem Gospodarsko šumarskoga učilišta u Križevcima, a ona visokoškolska 1898. godine osnivanjem Šumarske akademije kao četvrte visokoškolske ustanove Zagrebačkog sveučilišta. Drugi cilj, pokretanje tiskanja znanstveno-stručnog i staleškog glasila, ostvaren je 1877. godine tiskanjem Šumarskoga lista koji izlazi neprekidno, unatoč ratovima, tako da je ovo prvi dvobroj 145-og volumena. Razlog otvaranja Šumarske akademije (danas Šumarskog fakulteta) bila je spoznaja tadašnjih vlasti da za vođenje šumskog gospodarstva nije dovoljna viša, nego je potrebna visokoškolska sprema. Već tada je shvaćeno kako je šuma najsloženiji ekosustav, zbog čega njime trebaju gospodariti visokostručni kadrovi po načelu potrajnog gospodarenja. To znači da se poštivala struka, a rezultat toga je očuvanost naših šuma. Hrvatsko šumarsko društvo dalo je svoj obol tome izravno, ali i kroz stranice Šumarskoga lista, što vidimo i u tekstovima ovoga dvobroja, posebice u rubrici Aktualno.
Kakva je situacija danas sa strukom? Nikakva – ne poštuje se – svi, bez obzira na stručnu kvalifikaciju „znaju sve o šumi“, a politika ne nalazi vremena da o njoj stručno raspravlja. Ona odobrava netržišno gospodarenje šumskim resursima, a podupire drvoprerađivače, od kojih se većina bavi primarnom preradom drva s malom dodanom vrijednošću, dok je vrlo mali broj onih koji se bave finalnom obradom drva. Time, osim izvoza drvne sirovine, „izvozimo“ i radna mjesta, što očito nekima nije jasno. Prerađujući drvnu sirovinu uglavnom primarnom preradom, poništavamo trud prosječno tri generacije šumarskih stručnjaka, koji su uzgojnim postupcima osigurali njenu visoku kvalitetu i potrajnost.
Šume kao resurs od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, unatoč činjenici da pokrivaju okvirno gotovo 50 % kopnene površine, već u mandatu tri Vlade „nisu zaslužile“ biti spomenute u nazivu resornog Ministarstva. Mediji, kada i govore nešto o šumi, to su uglavnom senzacionalistički negativni napisi koji podržavaju kritike nekih ekoloških udruga bez stručne podloge. Naravno, nisu mediji krivi, jer i oni ne posjeduju minimalnu edukaciju o šumi. Svojevremeno, osjećajući potrebu da se mediji educiraju kako bi imali stručnu podlogu za ono o čemu pišu ili govore, tadašnja urednica Hrvatske radio-televizije Lidija Firšt, potakla je uz stručnu potporu Hrvatskoga šumarskog društva pri Hrvatskom novinarskom društvu osnivanje Zbora novinara za okoliš. Taj rad je djelomično nastavila Tanja Devčić, urednica Drugog programa hrvatskog radija, čije se jutarnje emisije „Ekološka minuta“ svi sjećamo. Iz toga zaključujemo, kako bi mogla neposredno komunicirati s javnošću, šumarska struka trebala bi imati javnu tribinu. Svake nedjelje gledamo emisije Plodovi zemlje i More, a zašto ne i Šume, makar jednom mjesečno, a imalo bi se o čemu govoriti, primjerice o spomenutoj prodaji i preradi drvnih sortimenata, općekorisnim funkcijama šume, privatnim šumama ili pitanju rješenja sukcesija, jer smo recimo u Gorskom kotaru prije 30-tak godina govorili od oko 70 % šumovitosti, a ona se danas procjenjuje na 82 %. Dakle šuma je obrasla pašnjake i spustila se do vrtova, što bi se moglo riješiti primjerice Zelenom tranzicijom. Da se ne ponavljamo, treba „prolistati“ tekstove ove rubrike, gdje se mogu pronaći vrlo interesantne teme za raspravu.
Uredništvo

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 666 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.1
Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća     pdf    TXT     HR     EN 7
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 181.8 + 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.2
Morfološka i fenološka varijabilnost obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 19
Branko Stajić, Živan Janjatović, Marko Kazimirović, Zvonimir Baković, Snežana Obradović UDK 630* 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.3
Polimorfne krivulje indeksa staništa europske bukve (Fagus sylvatica L.) u centralnoj i istočnoj Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 31
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.4
Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 43
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac UDK 630*182
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.5
Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Amir Muzur, Marina Šantić UDK 630*111 + 469
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.6
Javnozdravstvena perspektiva utjecaja industrijskog onečišćenja na globalno zatopljenje i pojavnost zoonoza     pdf    TXT     HR     EN 63
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko Sitaš UDK 630* 659
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.7
Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 71
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSKE STRUKE
     
Katarina Korov
Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“     PDF    TXT 80
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)     PDF    TXT 81
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš     PDF    TXT 81
 
AKTUALNO
     
Igor Anić, Oliver Vlainić
Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Bačurin
Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 86
Branko Meštrić
Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan     PDF    TXT 87
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 88
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine     PDF    TXT 99
Damir Delač
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)     PDF    TXT 108

                UNDER CONSTRUCTION