broj: 1-2/2021        pdf (5,92 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Uz dvije šumarske obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 666 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.1
Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća     pdf    TXT     HR     EN 7
SAŽETAK
Poduzeće koje upravlja prirodnim resursom, šumom, predstavlja kompleksnu ekonomsku cjelinu. Osim ekonomskih pokazatelja na godišnjoj razini, dugoročno se mora voditi računa i o biološkoj komponenti potrajnog gospodarenja šumom. Dakle, iznimno je važno, učinkovito poslovanje. Financijska analiza je postupak utvrđivanja značajnih poslovnih i financijskih karakteristika poduzeća iz računovodstvenih podataka. Karakterizira je široka uporaba financijskih izvješća i raznovrsnih financijskih indikatora – pokazatelja. U radu će se pomoću metode komparativne analize prikazati pokazatelji poslovanja u poduzećima koji gospodare šumama u državnom vlasništvu Republike Hrvatske,
Republike Slovenije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije, na temelju financijskih izvješća (kao što su bilanca, račun dobiti i gubitka). Kako neke zemlje posjeduju više državnih šumarskih poduzeća, odabrana su ona koja gospodare većom površinom šume, brojem zaposlenih, profitabilnošću i godišnjim etatom. Korištenjem analize poslovanja, analizirati će se parametri koji predviđaju buduće trendove poslovanja. U radu su izračunati prihodi i rashodi odabranih poduzeća, ekonomičnost, te pokazatelji profitabilnosti, koji se najčešće izračunavaju kao pokazatelji povrata na vlasničku glavnicu (ROE) i pokazatelji povrata na ukupnu imovinu (ROA). Na temelju poslovnih izvješća za 2017. i 2018 godinu, najveći broj zaposlenih ima tvrtka Hrvatske šume d.o.o. (7787 u 2018. godini). Najviši pokazatelj ROA (32,17), i pokazatelj ROE (39,82) ostvaren je u tvrtki Slovenske državne šume 2017. godine, koja je osnovana 2016. godine. U 2018 godini, najbolje poslovne rezultate ostvarila je tvrtka iz Slovenije (SiDG d.o.o.), dok su najslabiji rezultati šumarskog poduzeća iz Sjeverne Makedonije. Dobit po zaposlenom se za većinu poduzeća smanjila u 2018. godini, a najznačajnije upravo u Sjevernoj Makedoniji gdje je četiri puta niža. Na temelju provedene usporedne analize, iako sva poduzeća posluju ekonomično, vidljivo je da dugoročno planiranje u šumarstvu treba osim bioloških slijediti i ekonomske zakonitosti, kako bi bili uspješni na slobodnom tržištu.

Ključne riječi: potrajno gospodarenje; državna šumarska poduzeća; pokazatelji poslovanja; profitabilnost poslovanja
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 181.8 + 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.2
Morfološka i fenološka varijabilnost obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 19
Branko Stajić, Živan Janjatović, Marko Kazimirović, Zvonimir Baković, Snežana Obradović UDK 630* 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.3
Polimorfne krivulje indeksa staništa europske bukve (Fagus sylvatica L.) u centralnoj i istočnoj Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 31
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.4
Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 43
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac UDK 630*182
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.5
Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Amir Muzur, Marina Šantić UDK 630*111 + 469
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.6
Javnozdravstvena perspektiva utjecaja industrijskog onečišćenja na globalno zatopljenje i pojavnost zoonoza     pdf    TXT     HR     EN 63
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko Sitaš UDK 630* 659
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.7
Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 71
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSKE STRUKE
     
Katarina Korov
Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“     PDF    TXT 80
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)     PDF    TXT 81
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš     PDF    TXT 81
 
AKTUALNO
     
Igor Anić, Oliver Vlainić
Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Bačurin
Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 86
Branko Meštrić
Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan     PDF    TXT 87
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 88
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine     PDF    TXT 99
Damir Delač
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)     PDF    TXT 108

                UNDER CONSTRUCTION