broj: 1-2/2021        pdf (5,92 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Uz dvije šumarske obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh UDK 630* 666 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.1
Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća     pdf    TXT     HR     EN 7
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 181.8 + 232.1 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.2
Morfološka i fenološka varijabilnost obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 19
SAŽETAK
Cilj istraživanja je usporediti rast provenijencija obične bukve, te utvrditi početak i završetak fenoloških faza listanja provenijencija obične bukve u međunarodnom testu provenijencija u Bosni i Hercegovini.
Test obuhvaća osam provenijencija iz Bosne i Hercegovine, četiri iz Njemačke, tri iz Srbije, po dvije iz Hrvatske, Rumunije i Švicarske te jednu iz Mađarske (tablica 1).
U proljeće 2017. godine mjerili smo visine i promjere vrata korijena biljaka u međunarodnom testu provenijencija. Također smo promatrali i bilježili pojavu fenoloških faza listanja kroz šest faza (slika 1): A – Spavajući pup; B – Pupovi izduženi, nabubreni, žućkasto-zelenkaste boje; C – Pupovi se počinju otvarati i vidi se prvo zelenilo; D – Počinju se javljati savijeni dlakavi listići; E – Listovi su odmotani, još lepezasti, prisutne blijede liske; F – Listovi su potpuno ­razvijeni, glatki i široki.
Prosječna visina za sve provenijencije bila je 164,6 cm (tablica 2), a prosječan promjer vrata korjena 33,4 mm (tablica 5). Najmanju prosječnu visinu (104,2 cm) i promjer (22,6 mm) imala je provenijencija Alba - Iulia iz Rumunije (9664). Najveću prosječnu visinu (197,4 cm) i promjer (40,1 mm) imala je provenijencija Dilj Čaglinski iz Hrvatske (9624).
Utvrdili smo razlike između provenijencija u pogledu pojavljivanja fenoloških faza listanja (tablica 8), kao i dužini trajanja faza (tablica 10). Faza B se najranije pojavila 31.3. kod provenijencija Grmeč Jasenica i Dinara iz Bosne i Hercegovine i Cer iz Srbije. Najkasnije se pojavila 8.5. kod provenijencija Herzogenbuchsee iz Švicarske i NS Hasbruch iz Njemačke. Fenofaza F najranije se pojavila 1.5. kod provenijencije Valkonya iz Mađarske. Analiza varijanse pokazala je da postoje statistički značajne razlike između provenijencija, kako u visini (tablica 3) i promjeru vrata korijena (tablica 6) tako i u dužini trajanja fenoloških faza (tablica 10).
Biljke u međunarodnom testu provenijencija obične bukve su za vrijeme mjerenja bile stare 12 i 13 godina. Potrebno je vršiti daljnja mjerenja morfoloških svojstava kako bi se utvrdile tendencije rasta pojedinih provenijencija u idućim fazama razvoja. Također je potrebno promatrati fenološke faze kako bi se procijenili utjecaji genetske konstitucije i godišnje klime na fenološka kretanja. Rezultati ovog istraživanja poslužit će za odabir najboljih provenijencija po produktivnosti i otpornosti na kasne proljetne mrazeve.

Ključne riječi: fenološke faze listanja; visina; promjer vrata korijena; obična bukva; test provenijencija
Branko Stajić, Živan Janjatović, Marko Kazimirović, Zvonimir Baković, Snežana Obradović UDK 630* 815 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.3
Polimorfne krivulje indeksa staništa europske bukve (Fagus sylvatica L.) u centralnoj i istočnoj Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 31
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović, Dejan Kulijer, Adi Vesnić, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Damir Prljača UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.4
Prvi nalaz vrste Pyrrhalta viburni (Coleoptera: chrysomelidae) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 43
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac UDK 630*182
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.5
Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
Toni Buterin, Robert Doričić, Igor Eterović, Amir Muzur, Marina Šantić UDK 630*111 + 469
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.6
Javnozdravstvena perspektiva utjecaja industrijskog onečišćenja na globalno zatopljenje i pojavnost zoonoza     pdf    TXT     HR     EN 63
 
STRUČNI ČLANCI
     
Branko Sitaš UDK 630* 659
https://doi.org/10.31298/sl.145.1-2.7
Kontroling radnih strojeva pri izvođenju šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 71
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSKE STRUKE
     
Katarina Korov
Internacionalizacija Šumarskog fakulteta „kod kuće“     PDF    TXT 80
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Crnokrila prutka (Tringa ochropus L.)     PDF    TXT 81
Radovan Kranjčev
Zapisi iz hrvatskih šuma - O šumi Repaš     PDF    TXT 81
 
AKTUALNO
     
Igor Anić, Oliver Vlainić
Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu     PDF    TXT 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marko Bačurin
Prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc: Novi sveučilišni udžbenik Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 86
Branko Meštrić
Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan     PDF    TXT 87
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 88
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2020. godine     PDF    TXT 99
Damir Delač
Zapisnik 124. Redovite sjednice Skupštine HŠD-a     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.)     PDF    TXT 108

                UNDER CONSTRUCTION