broj: 3-4/2021        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=202103 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Nerazumijevanje     pdf    TXT     HR     EN 113
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Dino Hadžidervišagić, Azra Čabaravdić UDK 630* 272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.1
Važnost i strukturna raznolikost stabala u povijesnom parku     pdf    TXT     HR     EN 117
Dušan Jovanović, Milan Gavrilović, Mirko Borisov, Miro Govedarica UDK 630*902 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.2
Uporaba Sentinel 1 i Sentinel 2 snimaka u identifikaciji nestalih šumskih površina – studija slučaja Fruška gora (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 127
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić UDK 630* 111.8
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.3
Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 137
Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec UDK 630*232.3 + 442
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.4
Preliminary results on narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) and green ash (Fraxinus pennsylvanica Marshall) seed entomofauna in Croatia     pdf    TXT     HR     EN 147
Mirjana Stevanov, Albina Tarjan Tobolka, Ljubomir Kljajić, Martina Kičić, Max Krott UDK 630*903
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.5
Analiza sukoba interesa na primjeru specijalnog rezervata prirode u Srbiji: empirijsko analitički pristup     pdf    TXT     HR     EN 155
Erol Akkuzu, Mustafa Şahin, Abdullah Ugiş, Ebru Bal UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.6
Assesment of trap color and trap height above the ground on the capture of Ips sexdentatus and Thanasimus formicarius     pdf    TXT     HR     EN 169
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Barčić, Vlado Habjanec, Željko Španjol, Mario Šango UDK 630* 111.5 + 421
https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.7
Analiza podizanja vjetrozaštitnih pojasa na mediteranskom kršu Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 175
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mali sokol (Falco columbarius L.)     PDF    TXT 185
Jozo Franjić
Musićki brijestovi – rijetki stari primjerci nizinskoga brijesta (Ulmus minor Mill., Ulmaceae Mirb.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 186
Ivo Aščić
Međunarodna godina biljnog zdravstva     PDF    TXT 188
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Damir Dramalija
Okrugli stol : Standardizacija novih zanimanja u području urbanog šumarstva     PDF    TXT 189
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Igor Anić
Dr. sc. Boris Miklić     PDF    TXT 191
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine     PDF    TXT 193
Damir Delač
Zapisnik 1. Elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva (HŠD-a) 2021. godine     PDF    TXT 194
 
IN MEMORIAM
     
Igor Anić, Milan Oršanić
In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.)     PDF    TXT 195
Valter Buršić
In memoriam Radovan Lukačić, dipl. ing. šum. (1936.-2020.)     PDF    TXT 199
Oliver Vlainić
In memoriam Mr. sc. Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum. (Levkušje, 8. 11. 1929. – Karlovac, 26. 1. 2021.)     PDF    TXT 200
Oliver Vlainić
In memoriam Zdravko Pavlešić, dipl. ing. šum. (Slunj, 29. 11. 1963. – Slunj, 15. 2. 2021.)     PDF    TXT 201
Jurij Diaci
In memoriam Professor emeritus dr. sc. dr. h. c. Dušan Mlinšek (1925. – 2020.)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION