broj: 3-4/2022        pdf (12,34 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202203 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Da li i kako koristimo biomasu kao energent?     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky UDK 630* 686 + 463 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.1
Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma     pdf    TXT     HR     EN 103
Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović UDK 630* 156 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.2
Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 117
Mustafa Arslan, Arzu Ucar Turker, Isa Tas, Arzu Birinci Yildirim, Erva Ozkan UDK 630* 423 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.3
Utvrđivanje fenolnih substanci kod šest različitih populacija medvjeđe lijeske (Corylus colurna L.) i usporedba fluktuacije fenola u slučaju nedostatka vode     pdf    TXT     HR     EN 127
Sažetak
Medvjeđa lijeska (Corylus colurna L.) jedna je od prirodno rasprostanjenih vrsta lijeske u Turskoj. Lako se može razlikovati od drugih vrsta zahvaljujući svojoj visini i promjeru debla. Vrlo često se koristi za pošumljevanje terena sklonih eroziji zbog snažnog korijenja i skromnih ekloških zahtjeva. Njezino lišće i plodovi sadrže mnogo tvari koje se koriste u medicinske svrhe. Lišće medvjeđe ljeske ima snažno antioksidativno djelovanje zbog visokog sadržaja fenola. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi sadržaj fenola u lišću šest populacija medvjeđe lijeske te procijeniti učinak sušnoga stresa na sadržaj fenola i kvantnu učinkovitost fotosustava II. Istraživane biljke proizvedene su cijepljenjem nakon sakupljanja plemki iz šest populacija medvjeđe lijeske (Oğuzlar, Erenler, Merkeşler, Seben, Güney Felakettin i Pelitcik). Istraživanje je provedeno u stakleničkim uvjetima kad su kalemljene biljke bile stare 7 godina. Tijekom pokusa (lipanj i srpanj), primijenjena su dva različita načina navodnjavanja (W1: tlo je navodnjavano do poljskog vodnog kapaciteta; W2: tlo je navodnjavano s 50 % manje vode u odnosu na W1 način navodnjavanja). Nakon primjene dva različita režima navodnjavanja, lišće je uzorkovano u lipnju i srpnju. Nakon toga je osušeno, ekstrahirano s metanolom te kvantitativno analizirano s ciljem utvrđivanja njegova fenolnog sastava (galna kiselina monohidrat, kofeinska kiselina, rutin, hidrat, luteolin-7-O-β-D glukozid, kaempferol, rozmarinska kiselina, miricetin, kvercetin, kumarin i apigenin) uz korištenje tekuće kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) i detektora s nizom dioda (DAD). Rutin, kaempferol i luteolin bili su dominantni fenoli u ekstraktu metanola iz lišća medvjeđe lijeske. Populacija Pelitcik bila je značajan izvor rutina i kaempferola u lipnju, a W2 režim navodnjavanja značajno je povećao razine oba fenola u srpnju. Isto tako, najviši sadržaj fenola zabilježen je u populaciji Pelitcik u lipnju, a W2 režim navodnjavanja značajno je povećao ukupan sadržaj fenola u lipnju i srpnju. Također je utvrđeno u kojoj mjeri nedostatak vode utječe na kvantnu učinkovitost fotosustava II (Fv/Fm). Općenito, Fv/Fm vrijednosti opadaju s nedostatkom vode. Ova studija pokazala je da nedostatak vode kod medvjeđe ljeske potiče produkciju fenola te da se na taj način može osigurati prirodni izvor fenola koji se može koristiti u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Ključne riječi: Corylus colurna L; kvantna učinkovitost; fenol; medvjeđa lijeska; nedostatak vode
Ender Bugday UDK 630* 261 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.4
Mapiranje osjetljivosti na klizišta na temelju GIS-a korištenjem strojnog učenja i procjene alternativnih šumskih putova u zaštitnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 137
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko Dolenec UDK 630* 148.2 https://doi.org./10.31298/sl.146.3-4.5
Datumi povratka vuge (Oriolus oriolus L.) Sa zimovanja u bjelogorične šume sjeverozapadne Hrvatske u odnosu na sve toplija proljeća     pdf    TXT     HR     EN 149
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić UDK 630* 641
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.6
Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja     pdf    TXT     HR     EN 153
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka kreketaljka (Anas strepera L.)     PDF    TXT 161
 
AKTUALNO
     
Silvija Zec, Irina Suša
Projekt “Šume u rukama žena“ ide naprijed     PDF    TXT 162
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Mr. sp. Mandica Dasović, Renata Rudelić, dipl. ing. šum.: Neke znamenitosti u ličkim šumama     PDF    TXT 163
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 165
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 166
 
IN MEMORIAM
     
Sanja Novak Agbaba
Dr. sc. Miroslav Harapin (22.9.1929 – 17.2.2022.)     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION