broj: 3-4/2022        pdf (12,34 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202203 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Da li i kako koristimo biomasu kao energent?     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky UDK 630* 686 + 463 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.1
Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma     pdf    TXT     HR     EN 103
Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović UDK 630* 156 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.2
Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 117
Mustafa Arslan, Arzu Ucar Turker, Isa Tas, Arzu Birinci Yildirim, Erva Ozkan UDK 630* 423 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.3
Utvrđivanje fenolnih substanci kod šest različitih populacija medvjeđe lijeske (Corylus colurna L.) i usporedba fluktuacije fenola u slučaju nedostatka vode     pdf    TXT     HR     EN 127
Ender Bugday UDK 630* 261 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.4
Mapiranje osjetljivosti na klizišta na temelju GIS-a korištenjem strojnog učenja i procjene alternativnih šumskih putova u zaštitnim šumama     pdf    TXT     HR     EN 137
Sažetak
Šumarske aktivnosti treba provoditi u okviru održivog šumarstva, dok se ubiru blagodati šumarstva. U skladu s tim, izgradnju cesta kroz šume treba pažljivo planirati, posebno u zaštitnim šumama. Šumska područja u Turskoj općenito su široko rasprostranjena u planinskim i visoko nagnutim područjima koja su osjetljiva na klizišta – osjetljivost na klizišta jedan je od najvažnijih kriterija za odabir zaštićenih šuma. Kao takvo, važno je procijeniti detaljne i primjenjive alternative u pogledu posebnih područja i privatnih šuma. Cilj ovoga istraživanja je utvrditi alternativne pravce za šumske ceste u zaštićenim šumama korištenjem geografskih informacijskih sustava (GIS), posebno u područjima s velikom osjetljivošću na klizišta. U tu svrhu izrađena je karta osjetljivosti na klizišta (LSM) korištenjem metoda modeliranja logističke regresije (LR) i slučajnih šuma (RF), koje se široko koriste u strojnom učenju (ML). Odabrana su dva modela s najvišim radnim karakteristikama prijamnika (ROC) i površinom ispod krivulje (AUC), te deset čimbenika (nagib, nadmorska visina, litologija, udaljenost od ceste, udaljenost do greške, udaljenost od rijeke, zakrivljenost, indeks snage struje, korišteni su indeks topografskog položaja i indeks vlažnosti topografije). Najbolja metoda modeliranja LSM bila je AUC. Vrijednost AUC bila je 90,6% s RF pristupom i 80,3% s LR pristupom. Stvoreni LSM-ovi korišteni su za određivanje alternativnih putova koji izračunavaju analizu putanja troškova. Nadamo se da će osjetljivost na klizišta i odabir alternativnih putnih pravaca šumskih puteva utvrđenih pristupima i tehnikama u ovoj studiji biti od koristi planiranju šumskih cesta, kao i donositeljima planova i odluka.

Ključne riječi: šumarstvo; otkrivanje alternativnih ruta; put troškova; slučajna šuma; logistička regresija
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko Dolenec UDK 630* 148.2 https://doi.org./10.31298/sl.146.3-4.5
Datumi povratka vuge (Oriolus oriolus L.) Sa zimovanja u bjelogorične šume sjeverozapadne Hrvatske u odnosu na sve toplija proljeća     pdf    TXT     HR     EN 149
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić UDK 630* 641
https://doi.org/10.31298/sl.146.3-4.6
Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja     pdf    TXT     HR     EN 153
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka kreketaljka (Anas strepera L.)     PDF    TXT 161
 
AKTUALNO
     
Silvija Zec, Irina Suša
Projekt “Šume u rukama žena“ ide naprijed     PDF    TXT 162
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Mr. sp. Mandica Dasović, Renata Rudelić, dipl. ing. šum.: Neke znamenitosti u ličkim šumama     PDF    TXT 163
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 165
Damir Delač
Zapisnik 1. elektroničke sjednice Skupštine Hrvatskog šumarskog društva 2022. godine     PDF    TXT 166
 
IN MEMORIAM
     
Sanja Novak Agbaba
Dr. sc. Miroslav Harapin (22.9.1929 – 17.2.2022.)     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION