broj: 9-10/2022        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202209 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Šume u službi decentralizacije i demografskog oporavka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 385
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomislav Poršinsky, Zdravko Pandur, Zoran Bumber, Mihael Lovrinčević, Branko Ursić, Andreja Đuka UDK 630* 312 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.1
Dimenzijske i masene značajke forvardera     pdf    TXT     HR     EN 387
Sažetak
Izvoženje drva forvarderima, obilježava kotrljanje drva na kotačima, prihvat i sakupljanje sortimentnom metodom izrađenoga drva hidrauličnom dizalicom, iz čega proizlazi i zahtjev za paralelnom mrežom sekundarnih šumskih prometnica međusobnoga razmaka dvostrukoga dosega dizalice.
Rad se bavi prikazom: 1) dimenzijskih i masenih značajki forvardera u svijetlu norme ISO 13860 (2016) te 2) plana raspodjele tereta forvardera kojega je razvio njemački Kuratorij za šumski rad i šumsku tehniku (KWF), s ciljem pomoći šumarskim stručnjacima pri nabavci, odnosno korištenju ovih šumskih vozila.
Za primjerni forvarder odabran je teški osmokotačni forvarder Komatsu 875, za koji su na osnovi mjerenja prikazane njegove dimenzijske i masene značajke, kao i plan raspodjele tereta s ciljem njegove ocjene.
Kritički osvrt je dan i na normu ISO 13860 (2016) s obzirom na neobuhvaćanje nekih dimenzijskih (duljina i visina prednjeg te stražnjeg prepusta forvardera, kutovi i polumjeri prohodnosti vozila) i masenih (položaj točke težišta) pokazatelja forvardera, a koje opisuju i/ili služe modeliranju njegove kretnosti pri izvoženju drva s obzirom na smjer i uzdužni nagib terena. Isto tako, norma izrijekom ne spominje niti jedan pokazatelj okolišne pogodnosti (npr. nominalni tlak na podlogu).

Ključne riječi: prohodnost i kretnost forvardera; ISO 13860 (2016); raspodjela tereta
Ping Qin, Ying Huang, Wenjun Zheng, Haitao Yu, Qing Zhang, Zhiyuan Xie, Yangyang Gao, Yichuan Bu, Yu Gan UDK 630* 231 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.2
Čimbenik prirodne obnove vrste Platycladus orientalis (L.) Franco u Guilinu, Kina     pdf    TXT     HR     EN 403
Emrah Erdog˘an, Hayati Zengin, Mehmet Özcan, Ahmet Salih Deg˘ermenci, Necmi Aksoy UDK 630* 232.4 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.3
Indeks biljne raznolikosti u sastojini trojanske jele u Aladag¨ regiji Bolu     pdf    TXT     HR     EN 415
Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik UDK 630* 319
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.4
Optimiziranje otvorenosti visokih šuma s prirodnom obnovom     pdf    TXT     HR     EN 427
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milan Pernek, Marta Kovač, Andrija Jukić , Tomislav Dubravac, Nikola Lacković, Carrie Brady UDK 630*459+111.8
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.5
Akutno odumiranje hrastova (AOH) – nova kompleksna bolest na hrastu crniki (Quercus ilex L.) i mogućnosti širenja na ostale vrste hrastova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Slavko Mladenović, Milan Malinić, Boris Radić, Dragica Vilotić, Srđan Stamenković, Dragan Gačić UDK 630* 156
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.6
Monitoring reintroduciranog jelena običnog na području Tare (Zapadna Srbija): opseg guljenja kore u prihvatilištu i kretanje poslije ispuštanja     pdf    TXT     HR     EN 447
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Eja strnjarica (Circus cyaneus L.)     PDF    TXT 459
 
AKTUALNO
     
Andreja Đuka
Technodiversity: Harmonising European education in forest engineering by implementing an e-learning platform to support adaptation and evaluation of forest operations     PDF    TXT 460
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Ivana Visović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Garić: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglasom na njihovu korisnost     PDF    TXT 462
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Tibor Littvay
Priznanje Vadas Jenő     PDF    TXT 464
 
IN MEMORIAM
     
Nikola Pernar
Mr. sc. Andrija Vranković (24.11.1930.-04.7.2022.)     PDF    TXT 466

                UNDER CONSTRUCTION