broj: 9-10/2022        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202209 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Šume u službi decentralizacije i demografskog oporavka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 385
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomislav Poršinsky, Zdravko Pandur, Zoran Bumber, Mihael Lovrinčević, Branko Ursić, Andreja Đuka UDK 630* 312 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.1
Dimenzijske i masene značajke forvardera     pdf    TXT     HR     EN 387
Ping Qin, Ying Huang, Wenjun Zheng, Haitao Yu, Qing Zhang, Zhiyuan Xie, Yangyang Gao, Yichuan Bu, Yu Gan UDK 630* 231 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.2
Čimbenik prirodne obnove vrste Platycladus orientalis (L.) Franco u Guilinu, Kina     pdf    TXT     HR     EN 403
Emrah Erdog˘an, Hayati Zengin, Mehmet Özcan, Ahmet Salih Deg˘ermenci, Necmi Aksoy UDK 630* 232.4 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.3
Indeks biljne raznolikosti u sastojini trojanske jele u Aladag¨ regiji Bolu     pdf    TXT     HR     EN 415
Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik UDK 630* 319
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.4
Optimiziranje otvorenosti visokih šuma s prirodnom obnovom     pdf    TXT     HR     EN 427
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Milan Pernek, Marta Kovač, Andrija Jukić , Tomislav Dubravac, Nikola Lacković, Carrie Brady UDK 630*459+111.8
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.5
Akutno odumiranje hrastova (AOH) – nova kompleksna bolest na hrastu crniki (Quercus ilex L.) i mogućnosti širenja na ostale vrste hrastova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 439
Slavko Mladenović, Milan Malinić, Boris Radić, Dragica Vilotić, Srđan Stamenković, Dragan Gačić UDK 630* 156
https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.6
Monitoring reintroduciranog jelena običnog na području Tare (Zapadna Srbija): opseg guljenja kore u prihvatilištu i kretanje poslije ispuštanja     pdf    TXT     HR     EN 447
Sažetak
Suvremeni pristup u izradi programa za reintrodukciju jelena običnog bio je primijenjen po prvi put u Srbiji. U radu je dan prikaz planiranih i primijenjenih aktivnosti obnove populacije jelena običnog na lokalitetu Tara tijekom razdoblja 2018.-2021., kao i procjena ostvarena na području Tara. Plan je bio da se jelen obični (5♂ + 15♀) drži u prihvatilištu nekoliko mjeseci, a nakon toga ispusti u odabrano povoljno područje (150 km2) tijekom tri uzastopne godine. Jelen obični je uglavnom gulio koru tanjih stabala obične lijeske (≤ 9.9 cm). Tijekom razdoblja transporta i boravka u prihvatilištu, od 72 jedinke jelena običnog uginulo ih je 6 (8.3%). Nakon ispuštanja iz prihvatilišta, četiri godine stara košuta (držana 15 sedmica u prihvatilištu) imala je najdulje pravocrtno kretanje od 24 km. Tijekom proučavanog razdoblja, izvan prihvatilišta nije evidentirano guljenje kore, niti su evidentirana uginuća ispuštenih jedinki jelena običnog. U razoblju 2019.-2021., 74 jedinke su ispuštene iz prihvatilišta u područje planine Tara, što iznosi oko 60% od procijenjenog kapaciteta odabranog povoljnog područja.

Ključne riječi: Cervus elaphus L.; reintrodukcija; populacija; upravljanje; GPS ogrlica
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Eja strnjarica (Circus cyaneus L.)     PDF    TXT 459
 
AKTUALNO
     
Andreja Đuka
Technodiversity: Harmonising European education in forest engineering by implementing an e-learning platform to support adaptation and evaluation of forest operations     PDF    TXT 460
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Ivana Visović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Garić: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglasom na njihovu korisnost     PDF    TXT 462
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Tibor Littvay
Priznanje Vadas Jenő     PDF    TXT 464
 
IN MEMORIAM
     
Nikola Pernar
Mr. sc. Andrija Vranković (24.11.1930.-04.7.2022.)     PDF    TXT 466

                UNDER CONSTRUCTION