broj: 5-6/2023        pdf (7,81 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202305 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Sveučiliše u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – nositelj obrazovanja u šumarskoj i drvnotehnološkoj struci     pdf    TXT     HR     EN 205
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hazan Alkan Akinci,Funda Erşen Bak UDK 630* 622 + 564 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.1
Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) establishment on host: parental females attack vigorous oriental spruce trees in Artvin, Turkey     pdf    TXT     HR     EN 207
Arzu Ergül Bozkurt, Kamil Coşkunçelebi, Salih Terziog˘lu UDK 630* 811 (001)
https://doi.org/19.31298/sl.147.5-6.2
Varijacije u anatomiji iglica običnog bora (Pinus sylvestris L.) s obzirom na staništa i nadmorsku visinu u Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 215
Velisav Karaklić, Zoran Galić, Miljan Samardžić, Lazar Kesić, Saša Orlović, Martina Zorić UDK 630* 114.6 (001)
https://doi.org/110.31298/sl.147.5-6.3
Emisije ugljikovog dioksida (CO2) iz tla tijekom obnove sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u ljetnom razdoblju     pdf    TXT     HR     EN 227
Sažetak
Gubitak organskog ugljika i povećana emisija ugljikovog dioksida (CO2) iz tla uzrokovani su raznim ljudskim aktivnostima. Cilj ovoga rada bio je ispitati antropogeni utjecaj na emisije ugljikovog dioksida iz tla tijekom obnove sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Istraživanje je provedeno u Sremskom okrugu (Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija) tijekom ljeta 2021. godine (Slika 1). Postavljene su tri pokusne plohe, od kojih je na dvije primjetan antropogen utjecaj. Prva ploha (Plot 1) osnovana je na prirodnom tlu (Gleysol), (Slika 2A) i nije bila izložena antropogenom utjecaju, dok je druga (Plot 2) osnovana na istom tipu tla (Slika 2B) na kojem je obavljeno tretiranje pesticidima zbog zaštite hrastovog pomlatka tijekom procesa obnove sastojine. Treća ploha (Plot 3) je osnovana na antropogenom tlu (Anthrosol), (Slika 2C), koje je nastalo uslijed pripreme staništa za obnovu sastojine, bez tretiranja pesticidima. Uzorci zraka prikupljeni su pomoću cilindričnih komora, dok su analize obavljene na plinskom kromatografu (Agilent 8890).
Dinamika temperature i vlažnosti tla kao najvažniji čimbenici (Slika 3) značajno su utjecali na emisiju ugljikovog dioksida tijekom ljetnog razdoblja. Na plohi na kojoj je formirano antropogeno tlo, dobivena je pouzdana pozitivna korelacija između protoka ugljikovog dioksida i temperature tla (r = 0.77, p < 0.05), dok je visoka značajna korelacija između protoka i vlažnosti tla dobivena na prirodnom tlu koje je bilo pod utjecajem pesticida (r = 0.85, p < 0,05). Plohe koje su bile pod antropogenim utjecajem (Plot 2 i Plot 3) imale su veće vrijednosti toka tijekom ljetnog razdoblja u odnosu na prvu plohu (Plot 1) (Slika 4) i (Slika 5). Prosječna emisija najmanje je varirala (CV = 30.64%) na prvoj plohi (Plot 1), dok je najveća vrijednost koeficijenta varijacije (CV) zabilježena na drugoj plohi (43.23%), (Slika 6). Vrijednosti koeficijenta determinacije (R2) u običnoj linearnoj regresiji, gdje je prikazana ovisnost između protoka ugljikovog dioksida i temperature, bile su u rasponu od 0.04 do 0.60, a najveća vrijednost dobivena je na trećoj plohi (Plot 3) (Slika 7). Na plohama koje su bile postavljene na prirodnom tlu (Plot 1 i Plot 2) emisija ugljikovog dioksida uglavnom je ovisila o vlažnosti tla. S povećanjem vlažnosti tla, ploha koja je bila pod utjecajem pesticida (Plot 2) imala je intenzivniji porast emisija u odnosu na prvu plohu (Plot 1), (Slika 8). Najbolji multilinearni regresijski model, gdje je ispitivan kombinirani učinak temperature i vlažnosti tla na emisiju ugljikovog dioksida, dobiven je na trećoj plohi (Slika 9), gdje je vrijednost koeficijenta determinacije (R2) iznosila 0.89 (Tablica 3).
Kao posljedica primjene pesticida, kao i stvaranja antropogenog tla tijekom obnove hrastove sastojine, došlo je do značajnog povećanja emisije ugljikovog dioksida (CO2) iz tla u odnosu na referentno prirodno tlo bez antropogenog utjecaja.

Ključne riječi: CO2; hrast lužnjak; antropogeni utjecaj; temperatura tla; vlažnost tla
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Bakarić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Landekić UDK 630* 969
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.4
Izazov regrutiranja šumarske radne snage u Europi i svijetu     pdf    TXT     HR     EN 239
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Bakarić, Matija Landekić, Mario Šporčić UDK 630* 907.1 + 934
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.5
Struktura prihoda javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 251
David Janeš, Ivica Papa, Sandi Matijašević, Ivan Žarković, Mihael Lovrinčević, Andreja Đuka UDK 630* 686+463
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.6
Korisni GIS alati pri utvrđivanju dostupnosti šumske površine     pdf    TXT     HR     EN 261
Marija Popović, Hristo Mihaylov, Nikola Mihajlović, Zoran Popović UDK 630* 156
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.7
Profiti gospodarenja srnećom divljači u lovištima središnje Srbije     pdf    TXT     HR     EN 275
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Sokol lastavičar (Falco subbuteo L.)     PDF    TXT 282
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSTVA
     
Damir Drvodelić
Programirani uzgoj stabala u kontejnerima na popločenim površinama     PDF    TXT 283
 
IZ HŠD-a
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u državi bez šuma – Islandu     PDF    TXT 286
Damir Delač
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine     PDF    TXT 295
 
IN MEMORIAM
     
Marina Milković
Marija Ivančević, dipl. ing. šum.(1934.-2022.)     PDF    TXT 299

                UNDER CONSTRUCTION