broj: 5-6/2023        pdf (7,81 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202305 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Sveučiliše u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – nositelj obrazovanja u šumarskoj i drvnotehnološkoj struci     pdf    TXT     HR     EN 205
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hazan Alkan Akinci,Funda Erşen Bak UDK 630* 622 + 564 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.1
Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) establishment on host: parental females attack vigorous oriental spruce trees in Artvin, Turkey     pdf    TXT     HR     EN 207
Arzu Ergül Bozkurt, Kamil Coşkunçelebi, Salih Terziog˘lu UDK 630* 811 (001)
https://doi.org/19.31298/sl.147.5-6.2
Varijacije u anatomiji iglica običnog bora (Pinus sylvestris L.) s obzirom na staništa i nadmorsku visinu u Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 215
Velisav Karaklić, Zoran Galić, Miljan Samardžić, Lazar Kesić, Saša Orlović, Martina Zorić UDK 630* 114.6 (001)
https://doi.org/110.31298/sl.147.5-6.3
Emisije ugljikovog dioksida (CO2) iz tla tijekom obnove sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u ljetnom razdoblju     pdf    TXT     HR     EN 227
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Bakarić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Landekić UDK 630* 969
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.4
Izazov regrutiranja šumarske radne snage u Europi i svijetu     pdf    TXT     HR     EN 239
Sažetak
Rad u šumarstvu razumijeva sve ljudske aktivnosti koje su prijeko potrebne za obavljanje planiranih šumarskih poslova, a radi ostvarivanja dobrobiti od šume i šumskoga zemljišta. U skladu s tim šumarski radnici, tj. ljudi s potrebnim znanjima, vještinama i sposobnostima, uz odgovarajuća sredstva za rad i predmet rada predstavljaju temeljni čimbenik šumarske proizvodnje. Stručno osposobljeni, odgovorni, savjesni i motivirani šumarski radnici imaju odlučujuću ulogu u ostvarivanju uspješnih proizvodnih i poslovnih rezultata te čine neodvojivu sastavnicu u suvremenoj, općeprihvaćenoj paradigmi održivoga gospodarenja šumama. Međutim, danas u svijetu stalnih promjena šumarstvo se neprestano nalazi pred izazovom osiguranja kvalificirane i održive radne snage. Nedostatak šumarskih radnika postaje sve učestaliji problem u europskom i svjetskom šumarstvu, a razlog tomu su različiti globalni demografski, ekonomski, tehnološki i politički procesi, kao i specifičnosti samog sektora. U radu se stoga, uz opće značajke šumarskog rada prikazuju neki pokazatelji stanja i položaja radne snage u šumarstvu Europe i svijeta. Posebno se obrađuju aktualna pitanja i problemi u regrutiranju potrebne šumarske radne snage (nedostatak radnika, manjak interesa kod mladih ljudi, starenje postojeće radne snage, šumarski poduzetnici, neformalno zapošljavanje i sl.) te određeni alati i instrumenti važni za uspješno privlačenje i zadržavanje šumarskih radnika (razumijevanje motivacije, kompenzacije za rad, obrazovanje i trening radnika, nove tehnologije i sl.). Svrha rada se sastoji u pružanju podloga koje mogu biti važan doprinos u unapređenju stanja i održivosti radne snage u šumarstvu.

Ključne riječi: šumarstvo; šumarski rad; regrutiranje radnika; održivost radne snage
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Matija Bakarić, Matija Landekić, Mario Šporčić UDK 630* 907.1 + 934
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.5
Struktura prihoda javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 251
David Janeš, Ivica Papa, Sandi Matijašević, Ivan Žarković, Mihael Lovrinčević, Andreja Đuka UDK 630* 686+463
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.6
Korisni GIS alati pri utvrđivanju dostupnosti šumske površine     pdf    TXT     HR     EN 261
Marija Popović, Hristo Mihaylov, Nikola Mihajlović, Zoran Popović UDK 630* 156
https://doi.org/10.31298/sl.147.5-6.7
Profiti gospodarenja srnećom divljači u lovištima središnje Srbije     pdf    TXT     HR     EN 275
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Sokol lastavičar (Falco subbuteo L.)     PDF    TXT 282
 
POPULARIZACIJA ŠUMARSTVA
     
Damir Drvodelić
Programirani uzgoj stabala u kontejnerima na popločenim površinama     PDF    TXT 283
 
IZ HŠD-a
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u državi bez šuma – Islandu     PDF    TXT 286
Damir Delač
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD 2023. godine     PDF    TXT 295
 
IN MEMORIAM
     
Marina Milković
Marija Ivančević, dipl. ing. šum.(1934.-2022.)     PDF    TXT 299

                UNDER CONSTRUCTION