broj: 3-4/2002        pdf (34,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
DAN PLANETA ZEMLJE     PDF    TXT     HR 117
Dan planeta Zemlje obilježen je prvi puta 1960. godine, s ciljem da se više pozornosti prida već tada vrlo narušenom okolišu u SAD-u. U nas se taj Dan manje ili više uspješno obilježava od društvenih promjena i uspostave Republike Hrvatske. Dan planeta Zemlje je dobra prilika priupitati se koliko smo mi kao struka učinili za zaštitu okoliša, odnosno jesmo li šumu kao vegetacijski oblik koji osobito povoljno utječe na okoliš, svojim stručnim postupcima uspjeli zaštititi i oblikovati da zaista tako djeluje. Hrvatske šume u smislu utjecaja na okoliš nemaju planetarno značenje kao primjerice sibirska tajga ili prostrane tropske kišne šume Južne Amerike, ali je njihovo lokalno značenje u hrvatskome prostoru odlučujuće za kakvoću života i čovjeka i biljnog i životinjskog svijeta, a korektni stručni postupci sa šumama jamče visoku razinu povoljnoga utjecaja na okoliš. Pridržavanjem Zakona o šumama osiguravamo prirodnu obnovu i prirodnost šume, i uz to usko povezanu biološku raznolikost i stabilnost, što jamči opću zaštitu prirode u svih 95 % ustanovljenih prirodnih šumskih ekosustava, kojima su obuhvaćeni biotopi, fitocenoze, zoocenoze i mikrocenoze, možemo reći, u za sada, još uvijek, dobro uspostavljenom ravnovjesju. Nije, međutim, sve podložno našoj kontroli, šume su danas pod nepovoljnim utjecajem promjene "kemijske klime" izazvane suvremenom civilizacijom kroz industrijsko onečišćenje zraka, vode i tla, uz nepovoljan, sličan utjecaj prometa i suvremenoga poljodjelstva. Spomenutom je potrebno dodati i goleme količine urbanoga, ali i ruralnoga otpada koji sve više opterećuje i šume. Pojavom "umiranja šuma", šume su prve upozorile na ozbiljnu ugroženost čovjeka. Na pomolu je još jedna opasnost koja bi mogla ugroziti povoljan utjecaj šume na okoliš i umanjiti učinak njezinih općekorisnih funkcija. Naše društvo krupnim koracima ulazi u nesmiljenu borbu za profit pod svaku cijenu, u kojoj bi usprkos dobrom Zakonu o šumama i dvjestopedeset godišnjem učinkovitom stručnom šumarskom djelovanju, mogli zanemariti prirodnost, stabilnost, potrajnost i biološku raznolikost naših šuma. Dan planeta Zemlje dobra je prilika da se o uzrocima ugrožavanja šuma i njihovim posljedicama raspravi na razini čitavog hrvatskog društva, jer su prijetnje svakim danom sve veće. Prof. dr. se. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 226 (001)
Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume     pdf    TXT     HR     EN 119
Korčić, S. UDK 630* 242 (001)
Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.)     pdf    TXT     HR     EN 129
Šajković, A. UDK 630* 979 + 469 (001)
Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 137
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., Kremer, D. UDK 630* 561
Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 145
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Juretić, N., Šeruga, M., Škorić, D. UDK 630* 449
Fitoplazmatske bolesti šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 155
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tolić, I. UDK 630* 907.1
Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati     pdf    TXT     HR     EN 165
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bijela roda (Ciconia ciconia L.)     PDF    TXT 174
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Isključivost bez pokrića     PDF    TXT 175
Antonić, O.
Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"     PDF    TXT 176
Antonić, O.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje"     PDF    TXT 181
Prpić, B.
Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje     PDF    TXT 189
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama"     PDF    TXT 191
Frković, A.
Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine     PDF    TXT 203
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Sto deset godina "Lovačkog vjesnika"     PDF    TXT 205
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jurjević, P.
Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina     PDF    TXT 210
Ivančević, V.
Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji     PDF    TXT 211
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima     PDF    TXT 212
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 217
Timarac, Z.
Kako zaštititi "zaštićene"     PDF    TXT 220
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.     PDF    TXT 221
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M.
Bijes japanskih šuma     PDF    TXT 222
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.)     PDF    TXT 224
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Papac, J.
Lika ipak kreće     PDF    TXT 237
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 237
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.)     PDF    TXT 238
 
IN MEMORIAM
     
Ćelap, M.
Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000)     PDF    TXT 239
Presečan Arvay, M.
Tomislav Prka (1939 - 2000)     PDF    TXT 239
Martinović, J.
Stjepan Bertović (1922 - 2001)     PDF    TXT 241
Ćelap, M.
Petar Baltić (1942 - 2001)     PDF    TXT 244
Kauzlarić, Đ.
Zdravko Motal (1927 - 2002)     PDF    TXT 245
Sever, S.
Boško Vukmanović (1934 - 2002)     PDF    TXT 246
Vlahović, A., Vlahović, D.
Ivo Matota (1916 - 2002)     PDF    TXT 247

                UNDER CONSTRUCTION