broj: 3-4/2002        pdf (34,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
DAN PLANETA ZEMLJE     PDF    TXT     HR 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 226 (001)
Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume     pdf    TXT     HR     EN 119
Korčić, S. UDK 630* 242 (001)
Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.)     pdf    TXT     HR     EN 129
Šajković, A. UDK 630* 979 + 469 (001)
Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 137
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., Kremer, D. UDK 630* 561
Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 145
Sažetak: Dvije srednjedobne mješovite sastojine poljskog i američkog jasena, starosti 54 i 50 godina na području šumarija Nova i Stara Gradiška, bile su objekt istraživanja. Snimanjem strukture sastojina na lokalitetu šumarije Nova Gradiška, u sastojini staroj 54 godine koja se nalazi na nadmorskoj visini od 94 m, utvrđen je srednjesastojinski promjer od 30,9 cm, dok je na lokalitetu šumarije Stara Gradiška na nadmorskoj visini od 104 m izmjeren srednjesastojinski promjer od 22,7 cm.
U istraživanim sastojinama uzeti su uzorci izvrtaka duljine do 12 cm za poljski i američki jasen sa stabala koja pripadaju debljinskom stupnju srednje plošnih stabala. Izvrtci su analizirani na način da je mjerena širina svakog pojedinog goda na desetinku milimetra, te debljina kore. Na temelju rezultata dobivenih analizom izvrtaka dobiveno je kretanje širine godova za pojedina stabla, kao i kretanje prosječne širine godova unutar pojedinog uzorka u zadnjih 35 ili više godina. Isto tako su na temelju analize izvrtaka dobiveni dijelovi krivulje rasta promjera srednjeg stabla sastojine za svaku istraživanu vrstu. Metoda je opisana u radu.
Rezultati su pokazali da je u prvom razdoblju života, prvih 15 godina, rast promjera kod obje vrste podjednak, poslije čega dolazi do bržeg rasta promjera poljskog jasena u odnosu na američki jasen, dakle debljinski prirast poljskog jasena je veći tijekom istraživanog razdoblja, što upućuje na bolje uvjete uspijevanja za domaći poljski jasen.

Ključne riječi: američki jasen; debljinski prirast; poljski jasen; rast promjera srednjeg stabla
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Juretić, N., Šeruga, M., Škorić, D. UDK 630* 449
Fitoplazmatske bolesti šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 155
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tolić, I. UDK 630* 907.1
Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati     pdf    TXT     HR     EN 165
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bijela roda (Ciconia ciconia L.)     PDF    TXT 174
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Isključivost bez pokrića     PDF    TXT 175
Antonić, O.
Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"     PDF    TXT 176
Antonić, O.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje"     PDF    TXT 181
Prpić, B.
Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje     PDF    TXT 189
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama"     PDF    TXT 191
Frković, A.
Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine     PDF    TXT 203
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Sto deset godina "Lovačkog vjesnika"     PDF    TXT 205
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jurjević, P.
Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina     PDF    TXT 210
Ivančević, V.
Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji     PDF    TXT 211
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima     PDF    TXT 212
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 217
Timarac, Z.
Kako zaštititi "zaštićene"     PDF    TXT 220
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.     PDF    TXT 221
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M.
Bijes japanskih šuma     PDF    TXT 222
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.)     PDF    TXT 224
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Papac, J.
Lika ipak kreće     PDF    TXT 237
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 237
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.)     PDF    TXT 238
 
IN MEMORIAM
     
Ćelap, M.
Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000)     PDF    TXT 239
Presečan Arvay, M.
Tomislav Prka (1939 - 2000)     PDF    TXT 239
Martinović, J.
Stjepan Bertović (1922 - 2001)     PDF    TXT 241
Ćelap, M.
Petar Baltić (1942 - 2001)     PDF    TXT 244
Kauzlarić, Đ.
Zdravko Motal (1927 - 2002)     PDF    TXT 245
Sever, S.
Boško Vukmanović (1934 - 2002)     PDF    TXT 246
Vlahović, A., Vlahović, D.
Ivo Matota (1916 - 2002)     PDF    TXT 247

                UNDER CONSTRUCTION