broj: 3-4/2002        pdf (34,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
DAN PLANETA ZEMLJE     PDF    TXT     HR 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pintarić, K. UDK 630* 226 (001)
Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume     pdf    TXT     HR     EN 119
Korčić, S. UDK 630* 242 (001)
Utjecaj prorede na prirašćivanja drvne mase po količini i kakvoći na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.)     pdf    TXT     HR     EN 129
Šajković, A. UDK 630* 979 + 469 (001)
Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 137
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Čavlović, J., Kremer, D. UDK 630* 561
Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine     pdf    TXT     HR     EN 145
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Juretić, N., Šeruga, M., Škorić, D. UDK 630* 449
Fitoplazmatske bolesti šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 155
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tolić, I. UDK 630* 907.1
Ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana treba očuvati     pdf    TXT     HR     EN 165
Sažetak: Republika Hrvatska, mala pomorska država, poznata po mnogim prirodnim znamenitostima i ljepotama, čiji se krajobrazi sukladno mijenjaju od Jadranskog mora s dugim nizom otoka i otočića, do osebujnih Dinarskih planina, i šuma Gorskog Kotara, te slikovitih slavonskih nizina i hrastovih šuma, i vrbika uz rijeke, do zelenih brežuljaka Hrvatskog zagorja, zahtijeva osobitu skrb u zaštiti tih istih ljepota. Unutar tih okvira, autor ovog članka posebice želi naglasiti ljepotu i bogatstvo ekosustava hrvatskog Jadrana s mnoštvom krških fenomena te ljepota obale Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije, koje ukrašavaju endemi biljnih i životinjskih vrsta.
Nikada stanovništvu tih prostora prirodni resursi nisu bili mrtvi kapitali, već su razumno korišteni i s ljubavlju čuvani. Ali isto tako na vjetrometini povijesnih zbivanja, narod je ponekad bio prisiljen, zbog svojih potreba i tuđinskih osvajača, prekomjerno iskorištavati svoje bogatstvo i mijenjati prvobitni izgled. Posebice su šume na jadranskom području u prošlosti mnogo stradavale, što je ostavilo vidne tragove u prostoru. Upravo je šuma glavni element u bogatstvu biološke raznolikosti, krajobraza, čistoće zraka, voda i tla, koji na tim prostorima život čine lijepim i ugodnim. Sada su te šume nerazdvojivi dio Hrvatskih šuma i čine najveći obnovljivi prirodni resurs Hrvatske. Veliki zahtjevi glede smještaja infrastrukturnih i drugih objekata u jadranski prostor, zahtijevaju odgovor s mnogo mudrosti, dalekovidnosti i razboritosti za donošenje takvih odluka. Promašeni zahvati u prostoru, a posebice zahvati u šumski organizam koji daje posebnu fizionomiju jadransko-krškom području lančano izazivaju niz drugih posrednih promjena, koje ostavljaju trajno štetne posljedice na krajobraz, biljni i životinjski svijet kopna, rijeka i mora.

Ključne riječi: biljne zajednice; biomasa; ekologija; ekosustav; energija; fauna; flora; Jadran; klima; krš; krški fenomeni; otoci; podzemne vode; požari; priobalje; rijeke; sunčeva energija; tlo; turizam; vjetar; vjetrenjače
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bijela roda (Ciconia ciconia L.)     PDF    TXT 174
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Isključivost bez pokrića     PDF    TXT 175
Antonić, O.
Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"     PDF    TXT 176
Antonić, O.
Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje"     PDF    TXT 181
Prpić, B.
Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje     PDF    TXT 189
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama"     PDF    TXT 191
Frković, A.
Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine     PDF    TXT 203
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Sto deset godina "Lovačkog vjesnika"     PDF    TXT 205
 
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA
     
Jurjević, P.
Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina     PDF    TXT 210
Ivančević, V.
Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji     PDF    TXT 211
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima     PDF    TXT 212
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi, L´ Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 217
Timarac, Z.
Kako zaštititi "zaštićene"     PDF    TXT 220
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.     PDF    TXT 221
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M.
Bijes japanskih šuma     PDF    TXT 222
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.)     PDF    TXT 224
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Papac, J.
Lika ipak kreće     PDF    TXT 237
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 237
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.)     PDF    TXT 238
 
IN MEMORIAM
     
Ćelap, M.
Stevan-Stevo-Mrđo Mrđenović (1933 - 2000)     PDF    TXT 239
Presečan Arvay, M.
Tomislav Prka (1939 - 2000)     PDF    TXT 239
Martinović, J.
Stjepan Bertović (1922 - 2001)     PDF    TXT 241
Ćelap, M.
Petar Baltić (1942 - 2001)     PDF    TXT 244
Kauzlarić, Đ.
Zdravko Motal (1927 - 2002)     PDF    TXT 245
Sever, S.
Boško Vukmanović (1934 - 2002)     PDF    TXT 246
Vlahović, A., Vlahović, D.
Ivo Matota (1916 - 2002)     PDF    TXT 247

                UNDER CONSTRUCTION