broj: 3-4/2004        pdf (26,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
O paneuropskoj ekološkoj mreži u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Belčić, B. UDK 630* 263 (001)
Strukturne osobine i prirodna sukcesija ritskih šuma na ušću Mure u Dravu     pdf    TXT     HR     EN 103
Sažetak: Ritske šume danas spadaju među najugroženije u Europi. Kako one u Hrvatskoj nisu privedene intenzivnijoj šumarskoj proizvodnji, željeli su se utvrditi određeni mehanizmi njihovog nastanka te upoznati s njihovom strukturom. Izmjerom ukupno devet primjernih ploha različite starosti i strukture (od malata prema zrelim sastojinama) na lijevoj obali rijeke Drave, odnosno neposredno na ušću Mure u Dravu, dobili su se značajni pokazatelji strukture ovih sastojina. Kao jedna od ključnih vrsta u tvorenju malata pokazala se bademasta vrba, koja na ovim prostorima ne pokazuje značajke grma nego stabla, igrajući tako bitnu ulogu u strukturi mladih i srednjedobnih sastojina. Kod uzgojnih zahvata u vrbovim sastojinama važna je osposobljenost stručnjaka u prepoznavanju bademaste vrbe. Po svojim biološkim svojstvima, ona je pravi pionir za osvajanje terena (drvna masa moži iznostiti i do 243,00 m3/ha). Bademasta vrba, zajedno s bijelom, tvori normalne ritske sastojine kod kojih je potrebno provoditi sve uzgojne zahvate, vodeći računa o biološkim specifičnostima svake vrste. Bijela vrba u optimalnoj fazi, s redovitim režimom voda, proizvodi značajnu drvnu zalihu (i do 368,11 m3/ha) te se može smatrati vrijednom gospodarskom vrstom ritskih šuma. U pogledu strukture, srednjedobne sastojine podravskih ritskih šuma pokazuju sličnost s onima iz Podunavlja, budući da uz bijelu vrbu u njima dio strukture nosi crna topola.

Ključne riječi: ritske šume; malati; struktura sastojine; bademasta vrba (Salix triandra); bijela vrba (Salix alba); crna topola (Populus nigra); bijela topola (Populus alba); crna joha (Alnus glutinosa); bijela joha (Alnus incana); sloj grmlja
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 236.1 (001)
Problemi obnove šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog tipa tijekom oplodnih siječa     pdf    TXT     HR     EN 119
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 323 + 362 : 30 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva     pdf    TXT     HR     EN 127
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Seletković, I., Potočić, N. UDK 630* 425
Oštećenost šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 137
Vizentaner, J. UDK 630* 272
Inventarizacija drveća i grmlja u Parku oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju     pdf    TXT     HR     EN 149
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 163
 
STRUČNI ČLANCI
     
Konjević, D., Janicki, Z. UDK 630* 156 + 132
Bolesti divljači, zoonoze i mogući načini provedbe profilaktičnih mjera     pdf    TXT     HR     EN 173
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Smeđa krastača (Bufo bufo L.)     PDF    TXT 180
 
VRSTE DRVEĆA
     
Idžojtić, M.
Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma     PDF    TXT 181
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Čaplja danguba na poštanskim markama     PDF    TXT 186
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D.
Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003)     PDF    TXT 187
Harapin, M.
48.Seminar biljne zaštite (Opatija 10 – 13. 2. 2004)     PDF    TXT 189
 
PRIZNANJA
     
Harapin, M.
Zlatno priznanje profesoru Glavašu     PDF    TXT 193
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Ivančević, V.
Zajednička stručna ekskurzija osječkog i senjskog ogranka prijateljskoj Rumunjskoj     PDF    TXT 195
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Ivančević, V.
Šumar i pjesnik David Daša Kabalin “Vinodolski”     pdf    TXT 199
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 202
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 205
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 208
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Vilim Hibler (1918 – 2003)     PDF    TXT 218
kolege i prijatelji
Josip Barulek (1939 – 2003)     PDF    TXT 219
Knepr, J.
Josip Tumbri (1920 – 2003)     PDF    TXT 220

                UNDER CONSTRUCTION