broj: 3-4/2004        pdf (26,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
O paneuropskoj ekološkoj mreži u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Belčić, B. UDK 630* 263 (001)
Strukturne osobine i prirodna sukcesija ritskih šuma na ušću Mure u Dravu     pdf    TXT     HR     EN 103
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 236.1 (001)
Problemi obnove šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog tipa tijekom oplodnih siječa     pdf    TXT     HR     EN 119
Sažetak: Istraživanja su provedena u šumi hrasta lužnjaka i velike žutilovke s drhtavim šašem (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Horv. 1938.) u vrijeme izvođenja oplodnih sječa, u G. j. “Rečički lugovi”, odjel 16a Šumarije “Karlovac”.
Kroz osam godina praćen je tijek razvoja mladog naraštaja hrasta lužnjaka, utjecan tlom, strukturom sastojine, pojavnošću grmlja i zeljastog bilja te voluharica i srneće divljači.
Utvrđeno je u kojem razdoblju pojedini od čimbenika tog složenog šumskog ekosustava utječu na prirodnu obnovu. Njega i zaštita mladog naraštaja hrasta lužnjaka započela je njegovom pojavom pod zastorom krošanja i nastavljena sve do njegovog prelaska u stadij starijeg pomlatka nakon provedenih oplodnih sječa.
Zadnjom izmjerom (2003. godine) utvrđeno je 32.778 stabalaca hrasta lužnjaka starosti 10 godina u razvojnom stadiju starijeg pomlatka, što je 22 % od 149.694 hrastića prije osam godina.
Najveći utjecaj na to smanjenje, uz neizbježne štete od sječe i izvoza, ima drhtavi šaš i voluharice, posebno u razvojnom stadiju mlađeg pomlatka.
Kiselost tla, zastrtost tla krošnjama utjecana oplodnim sječama, učešće grmlja i srneća divljač nemaju značajan negativan utjecaj na razvoj mladog naraštaja hrasta lužnjaka kroz razdoblje opažanja.

Ključne riječi: hrast lužnjak; mladi naraštaj; obnova; tlo; drhtavi šaš; grmlje; voluharice; srneća divljač
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 323 + 362 : 30 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva     pdf    TXT     HR     EN 127
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Seletković, I., Potočić, N. UDK 630* 425
Oštećenost šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003. godine     pdf    TXT     HR     EN 137
Vizentaner, J. UDK 630* 272
Inventarizacija drveća i grmlja u Parku oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju     pdf    TXT     HR     EN 149
Martinić, I. UDK 630* 907.1
Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 163
 
STRUČNI ČLANCI
     
Konjević, D., Janicki, Z. UDK 630* 156 + 132
Bolesti divljači, zoonoze i mogući načini provedbe profilaktičnih mjera     pdf    TXT     HR     EN 173
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Smeđa krastača (Bufo bufo L.)     PDF    TXT 180
 
VRSTE DRVEĆA
     
Idžojtić, M.
Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma     PDF    TXT 181
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Čaplja danguba na poštanskim markama     PDF    TXT 186
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D.
Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003)     PDF    TXT 187
Harapin, M.
48.Seminar biljne zaštite (Opatija 10 – 13. 2. 2004)     PDF    TXT 189
 
PRIZNANJA
     
Harapin, M.
Zlatno priznanje profesoru Glavašu     PDF    TXT 193
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Ivančević, V.
Zajednička stručna ekskurzija osječkog i senjskog ogranka prijateljskoj Rumunjskoj     PDF    TXT 195
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Ivančević, V.
Šumar i pjesnik David Daša Kabalin “Vinodolski”     pdf    TXT 199
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 202
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 205
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 208
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Vilim Hibler (1918 – 2003)     PDF    TXT 218
kolege i prijatelji
Josip Barulek (1939 – 2003)     PDF    TXT 219
Knepr, J.
Josip Tumbri (1920 – 2003)     PDF    TXT 220

                UNDER CONSTRUCTION