broj: 4/1943        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
OBLJETNICE
     
Druga obljetnica 10. travnja 1941.     PDF    TXT     HR 97
HRVATSKI ŠUMARSKI LIST

GODINA 67. TRAVANJ 1943.

DRUGA OBLJETNICA 10. TRAVNJA 1941.

10. travnja 1941. godine! Uzvišeni dan uskrsnuća Nezavisne Države Hrvatske! Majka Croatia zbacila je crninu ropstva i zaodjela se blistavim plaštem slobode. Krv stotina i stotina, hiljada najboljih hrvatskih sinova od Petra Svačića preko Zrinskog i Frankopana do Kvaternika Rakovičkog, prosinačkih i lipanjskih žrtava planula je toga dana purpurnim žarom, jer se ostvarila njihova životna misao: slobodan Hrvat u svojoj državi.
Sve tamo od 1.102. godine Hrvatski je Narod, na razmeđu dvaju svjetova između istočne i zapadne uljudbe, bio u neprekidnoj borbi za svoj obstanak, čuvajući svoje ime, svoje ognjište, jezik i svoje običaje suprotstavljajući se žestoko svakom pokušaju njegovog uništenja. Čuvajući sva svoja bitna obilježja Hrvatski Narod davao je i jakim narodima iz svoga krila jake muževe, kao dokaz svoje snage i neprekidnu opomenu, da postoji i Hrvatski Narod. U teškiin časovima toga života pritjecali su čudotvorni nevidljivi sokovi i sve jače i življe strujali našim narodnim bićem omogućujući mu hrabro odupiranje jakim udarcima njegovih neprijatelja. Genij Hrvatskog Naroda budno je bdio nad svojim narodom ulijevajući mu neprekidno nove snage i bdijući, da mu duh ne klone.
Država Hrvatska uzkrsla je u doba, kad se u koštac uhvatilo cielo čovječanstvo u borbi za pravo i pravednost, a uzkrsla je radom njezinog prvog sina Dra Ante Pavelića. Prvoborac za uzpostavu Hrvatske Države, preuzima u svoje ruke i državno krmilo kao Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, jer je on na to prvi pozvan, kao onaj, koji je snosio najveći teret progonjene Hrvatske.
Tko nije osjetio blagodati svoje vlastite države u minule dvije godine uzprkos svih teškoća, s kojima se mora boriti sa svojim neprijateljima, koji su neprijatelji i ciele Europe, a i cieloga svieta. 10. travnja onaj je dan, kad se trebamo u to zamisliti i u svečanom razpoloženju narodnog blagdana obnoviti zavjetnu misao svakoga od nas, da sav svoj život posvećujemo poput Poglavnika svojoj domovini, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj!
U časovima narodnog slavlja, koji se ponavlja svake godine 10. travnja učestvovat će hrvatski šumari s mnogo ponosa i mnogo sviesti. S ponosom zato, što je velik dio narodnog imetka povjeren brizi i radu šumara, jer je gotovo svaki naš drugi korak po šumskom zemljištu, a s mnogo sviesti o svojoj dužnosti, da narednim pokoljenjima ostavimo obnovljeno i povećano narodno dobro hrvatskih šuma.
Hrvatski šumar bio je i bit će uviek za DOM SPREMAN!
 
KNJIŽEVNOST časopisi
     
P.
Drugo stoljeće Gospodarskog lista.     PDF    TXT 115
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr Zl. Vajda
Prirodni tok obnove požarom uništene prašume.     PDF    TXT 115
 
KNJIŽEVNOST časopisi
     
I. H-t.
Holz als Roh- und Werkstoff.     PDF    TXT 117
-ak
Tehnički viestnik u 1942. god.     PDF    TXT 119
 
KNJIŽEVNOST domaća:
     
Ing. R. Chylak
Dragutin Veseli: Lovački priručnik.     PDF    TXT 120
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
I. H-t
K izdanju Hrvatskih normi za neobrađeno drvo.     PDF    TXT 121
Hrvatske norme za neobrađeno drvo     PDF    TXT 123
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Hrvatske norme za neobrađeno drvo     PDF    TXT 123
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: veljači     PDF    TXT 127
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA I IZPITI
     
Izpitno povjerenstvo za državni stručni izpit     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION