broj: 5-6/2004        pdf (38,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200405 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Održanje šumskih ekosustava u današnjem dobrom stanju nije moguće bez funkcioniranja pravne države     PDF    TXT     HR 221
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D. UDK 630* 114.4 + 188
Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje     pdf    TXT     HR     EN 223
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 363
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača     pdf    TXT     HR     EN 233
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 375
Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja     pdf    TXT     HR     EN 245
Pilaš, I., Potočić, N. UDK 630* 561 + 116
Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 255
Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N. UDK 630* 160 + 161
Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu     pdf    TXT     HR     EN 269
Posavec, S. UDK 630* 652
Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem     pdf    TXT     HR     EN 279
Štorga, D. UDK 630* 582 + 525
Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastavica (Hirundo rustics L.)     PDF    TXT     HR 300
U Hrvatskoj su zabilježena 4 roda lastavica s 5 vrsta (bregunica, hridna lastavica, lastavica, daurska lastavica i piljak). Zajednička obilježja su im duga krila, ravan rašljast rep, kratki široki kljun čiji rub seže gotovo do ispod prednjeg ruba očiju. Glava je plosnata s kratkim vratom, noge su malene, kratke i neprikladne za hodanje. Hrane se kukcima, uglavnom muhama i komarcima koje hvataju u letu. Zbog male veličine i dugačkih krila let im je brz i elegantan, pa u letu osim hranjenja obavljaju kupanje i pijenje vode. Spolovi su im vrlo slični. Naše su selice gnjezdarice. Prije selidbe okupljaju se po električnim i telefonskim žicama u jata i odlaze na zimovanje u unutrašnju podsaharsku Afriku, pa čak i južnu Afriku.
Lastavica je dužine 17–19 cm i raspona krila 32–34 cm. Odozgo je plavo crna, s upadljivo riđim grlom i čelom, te plavo crnom trakom preko gornjeg dijela prsa koja odskače od bijelih do ružičastih ostalih donjih dijelova. Ima dug, duboko rašljast i bijelo pjegav rep. Gnijezdo gradi najčešće u unutrašnjosti gospodarskih objekata, tako da je odozgo zaštićeno stropom i oblika je otvorene zdjele. Građevni materijal gnijezda sastoji se od zemlje koju lastavica lijepi grudicu po grudicu, što je vidljivo na reljefu gnijezda. Gnijezdo je iznutra obloženo dlakom, sitnim biljnim materijalom i perjem.
Gnjezdarica naseljava na području cijele Hrvatske. Gnijezdi 2–3 puta od svibnja do kolovoza, nese 2–8 bijelih jaja s tamno smeđim mrljama. Nakon 12–18 dana izlegu se mladi ptići čučavci, koji napuštaju gnijezdo sa 19–24 dana. U Hrvatskoj lastavice borave od ožujka do listopada, dok u planinskim dijelovima borave kraće, od travnja do rujna. Zbog seobe sjevernih populacija najbrojnije su tijekom ožujka i listopada. Veće populacije u Hrvatskoj vezane su uz područja s razvijenim stočarstvom i mnoštvom gospodarskih objekata.
Prstenima Zavoda za ornitologiju u Zagrebu prstenovano je od 1910 g. više od 80 000 lastavica. Na temelju nalaza prstenovanih lastavica, kojih je nešto više od 300, utvrđeni su smjerovi selidbe.
Lastavica je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj.

 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 301
Prpić, B.
Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti     PDF    TXT     HR 323
Frković, A.
Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”     PDF    TXT     HR 326
Oštrić, I.
O vatrenoj stihiji na jadranskom području     PDF    TXT     HR 328
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
U prirodnom šumskom ekosustavu, divljač mora biti uravnotežena sastavnica     PDF    TXT     HR 329
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 332
Raguž, D.
Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 333
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Getz, D.
Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka     PDF    TXT     HR 335
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan     PDF    TXT     HR 337
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 338
Grubešić, M.
U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani     PDF    TXT 339
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete)     PDF    TXT 343
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 344
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 349
Vojniković, S.
GIS u gazdovanju prirodnim resursima     PDF    TXT 350
Biškup, J.
Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji     PDF    TXT     HR 351
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Šegon, V.
2. Svjetska konferencija i izložba tehnologije Biomasa za energiju, industriju i zaštitu klime     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek     PDF    TXT 354
 
IN MEMORIAM
     
HŠD – ogranak Delnice
Rade Rajnović (1956 – 2003)     PDF    TXT     HR 359

                UNDER CONSTRUCTION