broj: 5-6/2004        pdf (38,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200405 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Održanje šumskih ekosustava u današnjem dobrom stanju nije moguće bez funkcioniranja pravne države     PDF    TXT     HR 221
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D. UDK 630* 114.4 + 188
Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje     pdf    TXT     HR     EN 223
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 363
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača     pdf    TXT     HR     EN 233
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 375
Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja     pdf    TXT     HR     EN 245
Pilaš, I., Potočić, N. UDK 630* 561 + 116
Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 255
Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N. UDK 630* 160 + 161
Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu     pdf    TXT     HR     EN 269
Posavec, S. UDK 630* 652
Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem     pdf    TXT     HR     EN 279
Štorga, D. UDK 630* 582 + 525
Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima     pdf    TXT     HR     EN 287
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Lastavica (Hirundo rustics L.)     PDF    TXT     HR 300
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 301
Prpić, B.
Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti     PDF    TXT     HR 323
Frković, A.
Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”     PDF    TXT     HR 326
Oštrić, I.
O vatrenoj stihiji na jadranskom području     PDF    TXT     HR 328
Prošloga smo ljeta svakodnevno slušali i čitali neugodne vijesti o vatrenoj stihiji na Jadranskom području i o naporima vatrogasaca, vojske, policije i njihovih pomagača, uz sudjelovanje i pomoć brojne mehanizacije na njezinom gašenju da bi spasili blagodat, bogatstvo i ljepotu toga područja. Također doznajemo za vatrene stihije u drugim dijelovima svijeta, što nam govori da su snašle ovakve nevolje i druge zemlje, ne samo Hrvatsku. Nastajanje vatre pripisuje se uglavnom klimatskim prilikama, čime se kod nas otupljuje oštrica borbenosti protiv njezinoga nastajanja.
Činjenica je da u različitim zemljopisnim dijelovima svijeta postoje i različite klimatske prilike, ali postoje i različiti uzroci nastajanja vatre. Može se sumnjati čak i na međunarodne zločince koji se bave višestrukim aktivnostima, odnosno terorizmom. Međutim nerealno je uspoređivanje vatrenih stihija na velikim i pustim prostranstvima s vatrama koje nastaju često na relativno malom i naseljenom području našega Jadrana.
Ne pojavljuju se toliko vatre u susjednim zemljama, iako i kod njih vladaju slične ili jednake klimatske prilike. Također i u našemu kopnenom području ima suhe trave i lako zapaljivog raslinja, ali nema toliko šumskih požara. Istovjetne klimatske prilike vladale su u Jadranskom području i ranijih godina u kojima je uzraslo današnje zelenilo. Nije se promijenilo područno pučanstvo, niti je sadašnje postalo nastrano pa želi spaliti svoje posjede i svoje domove, a nisu to ni nastrani piromani da bi mogli zadavati toliko neprilika. Slučajnosti kao što su grom, struja, opušak ili lakomisleni roštiljari ne mogu također uzrokovati toliki broj vatri. Potpuno je sigurno da vatru ne podmeću nevidljivi i neuhvatljivi duhovi, već to čine neuhvatljivi živi ljudi. Zato nije bezrazložna sumnja i mišljenje da vatru podmeću aktualni i aktivni neprijatelji Hrvatske, nastojeći se osvetiti i dobiti zadovoljštinu na taj način, kada već nije uspio borbom.
Detaljnom i stručnom analizom dosadašnjih podataka o vremenu, mjestima i svim drugim podacima za nastale požare, moguće je napraviti djelotvornu strategiju preventivnog djelovanja u sprječavanju vatre. Velik broj požara nastaje u zabitim područjima izvan naseljenih mjesta. Dežurni vatrogasci nalaze se u naseljenim područjima u blizini mora, no čini se da su i oni došli na odmor, a ne sprječavati vatrene stihije. Kontrola prolaznika kroz takva područja i skrovite zasjede doprinijele bi zastrašivanju i sprječavanju slobodnog kretanja potpaljivača.
U vrijeme diverzantskih aktivnosti neprijatelja Hrvatske, prije početka oružanoga napada kada su izazivači potpaljivali zrelu pšenicu na vinkovačkom području, događalo se isto. Vatrogasci su odmah organizirali brojnu čuvarsku službu koja je neprijatelje onemogućila u njihovoj aktivnosti. Naša mlakost, nemar ili nesposobnost pogoduje neprijateljima. Iste je moguće nadvladati jedinstvenom i smišljenom, dobro organiziranom preventivnom aktivnošću, kojoj treba pokloniti veću pozornost. Na takvu aktivnost upućuje nas i drevna poučna izreka: “Bolje spriječiti nego lječiti”.

 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
U prirodnom šumskom ekosustavu, divljač mora biti uravnotežena sastavnica     PDF    TXT     HR 329
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 332
Raguž, D.
Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT     HR 333
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Getz, D.
Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka     PDF    TXT     HR 335
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
Najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj Ivan Šavor proslavio je 103. rođendan     PDF    TXT     HR 337
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Izvješće sa sedmog sastanka Euforgen mrežnog plana za plemenite listače     PDF    TXT 338
Grubešić, M.
U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani     PDF    TXT 339
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grubešić, M.
Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete)     PDF    TXT 343
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 344
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 349
Vojniković, S.
GIS u gazdovanju prirodnim resursima     PDF    TXT 350
Biškup, J.
Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji     PDF    TXT     HR 351
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Šegon, V.
2. Svjetska konferencija i izložba tehnologije Biomasa za energiju, industriju i zaštitu klime     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek     PDF    TXT 354
 
IN MEMORIAM
     
HŠD – ogranak Delnice
Rade Rajnović (1956 – 2003)     PDF    TXT     HR 359

                UNDER CONSTRUCTION